TWIG_SOSCard_Quick_Guide_YZ4700-05-FI

Documents / Quick Guides

3810 views
0 Likes
0 0
TWIG SOSCard Quick Guide FI

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

3. MUUT HÄTÄSYKLIN ALOITUSILMOITUKSET (NÄYTTÖ PÄÄLLÄ) Hätäsyklin peruutus. Näytetään heti hätäsyklin peruutuksen jälkeen. Hätäsykli on suoritettu. Näytetään kun hätäsykli loppuu tai kun se lopeteta - an painamalla LOPETA-näppäintä. Hätäsyklin uudeelleenkäynnistys. Hätäsyklin numerot voivat olla tavallisia puhelinnumeroita. Ilmoitus näkyy näytössä, kun laite soittaa numeroon uudelleen. Hätäsykli käynnissä. Laite on soittanut hätäpuhelut, mutta lähettää vielä viestejä. Viestin vahvistaminen tai paikan päivittäminen on vielä käynnissä. Hätäsyklin vahvistusviesti on vastaanotettu. Laite lopettaa hätäviestin uudelleenlähettämisen vahvistusviestin vastaanottamisen jälkeen. Samalla kuuluu viesti vastaanotettu -merkkiääni. Hätäsyklin jälkeinen tila. GSM-operaattorin nimi korvautuu hätäsymbolilla. Kun tämä ilmoitus näkyy näytöllä, laite voidaan paikantaa tallennettujen hätänumeroiden avulla. Myös hätäsyklin merkkiääni ja näytön asetukset py - syvät voimassa. Tämä tila voidaan sulkea painamalla LOPETA-painiketta. YLEISEN HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN (112) Yleisen hätäpuhelun soittokehote. Näytetään kun hätänäppäintä on painettu, mutta hätäsyklin aloittaminen ei onnistu (esim. SIM-kortin tai verk - kovierailumahdollisuuden puuttumisen vuoksi). Voit silti soittaa hätäpuhelun painamalla LÄHETÄ-painiketta. Kehotteesta voi poistua myös soittamatta hätäpuhelua painamalla LOPETA-painiketta. PIILOTETTU HÄTÄSYKLI (NÄYTTÖILMOITUKSET POIS PÄÄLTÄ) Piilotetun hätäsyklin aikana laitteen näyttö näyttää samalta kuin valmiusti - lassa. Pieni hätäsymboli ilmestyy laitteen ikoniriville, kun piilotettu hätäsykli on käynnissä. Hätäsykli on suoritettu loppuun tai vaihtunut hätäsyklin jälkeiseen tilaan, kun symboli häviää tai vaihtuu. Myös merkkiäänet voidaan sammuttaa. KAATUMISHÄLYTYSILMOITUKSET Kaatumishälytyksen esihälytystä ei ole asetettu. Näytetään kun ajastimen peruutusta ei ole asetettu, vaan hätäsykli alkaa heti. Paina LOPETA-paini - ketta äänihälytyksen mykistämiseksi. Kaatumishälytyksen esihälytys on asetettu. Ajastimen laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan, jolloin hälytys on vielä mahdollista peruuttaa. Peruuta hätäsykli nostamalla laite pystyasentoon. Peruuta hätäsykli esihälytyksen aikana. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA-näppäintä merkkiäänen mykistämiseksi. Hälytystila lopetettu. Näytetään heti hätäsyklin loppumisen tai peruutuksen jälkeen. Hätäsyklin jälkeinen tila. Näytetään, kun hätäsykli on suoritettu ja laite antaa merkkiäänen säännöllisin väliajoin. Puheluiden soittaminen ja vas - taanottaminen on mahdollista painamalla LÄHETÄ-painiketta. Hätäsyklin jälkeinen ääni sammuu nostamalla laite pystyasentoon. Liike- ja liikkumattomuushälytyksen pysäytys. Ilmestyy näytön alareunaan, kun liike- ja liikkumattomuushälytys pysäytetään LÄHETÄ/LOPETA (F1/F2) -toimintopainikkeilla. PERUSTOIMINNOT LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN 1. Paina LOPETA-näppäintä muutaman sekunnin ajan. 2. Tuotenimi ilmestyy näytölle. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN 1. Paina LOPETA-näppäintä (PÄÄLLE/POIS) muutaman sekunnin ajan. 2. Virta pois -symboli ilmestyy näytölle ja kuuluu merkkiääni. Huom. virran pois kytkeminen voidaan estää asetuksilla. SAAPUVIIN PUHELUIHIN VASTAAMINEN Paina LÄHETÄ-painiketta, kun laite hälyttää. HUOMIO: Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan joihinkin tai kaikkiin puheluihin automaattisesti. Laite voi olla myös ohjelmoitu estämään puheluiden vastaanottaminen. PUHELUN LOPETUS/VASTAAMATTA JÄTTÄMINEN Paina LOPETA-näppäintä lyhyesti. AVUSTEPUHELUN LÄHETTÄMINEN Paina LÄHETÄ-painiketta muutaman sekunnin ajan. Laite soittaa ohjelmoituun numeroon. AVUSTEISEN PAIKKATIETOVIESTIN LÄHETTÄMINEN 1. Paina LÄHETÄ-painiketta muutaman sekunnin ajan. 2. Palvelusta riippuen laite voi paikkatietoviestin lähetyksen jälkeen vastaanottaa saapuvan avustepuhelun. 3. Jos laite hälyttää, vastaa normaalisti painamalla LÄHETÄ-painiketta. HUOMIO: Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan puheluun automaattisesti. HÄTÄSYKLIN PUHELUJEN SOITTAMINEN JA VIESTIEN LÄHETTÄMINEN HÄTÄVIESTIT (HÄTÄSYKLI) Paina hätänäppäintä pitkään tai kaksi kertaa (riippuen asetuksista). Laite aloittaa hätäsyklin soittamalla hätäpuheluja ja lähettämällä hätäviestejä (paikkatieto mukaan lukien) tehtyjen asetusten mukaan. HÄTÄSYKLIN PERUUTTAMINEN Hätäsyklin peruutuksesta kuuluu äänimerkki ja ajastimen laskuri näyttää jäljellä olevan ajan. • Jos haluat peruuttaa hätäsyklin kokonaan, paina LOPETA-näppäintä lyhyesti laskurin osoittaman peruutusajan kuluessa. • Hätäsyklin käynnistyksen jälkeen jäljellä olevat puhelut ja viestit on vielä mahdollista peruuttaa, jos laitteeseen tehdyt asetukset sen mahdollistavat. Paina LÄHETÄ-painiketta muutaman sekunnin ajan. Hätäsyklin peruunnuttua laitteen äänet ja näyttö palaavat perustilaan. HÄTÄSYKLIN LOPETTAMINEN Hätäsykli on lopetettava manuaalisesti. Hätäsyklin ääniasetukset ovat päällä ja laite voidaan paikantaa hätänumeroiden avulla ilman erillistä ilmoitusta. Hätäsyklin äänimerkit ja paikannusvalinta käynnistyvät samanaikaisesti hätäsyklin kanssa painamalla hätänäppäintä ja loppuvat painamalla lyhyesti LOPETA-näppäintä. Uusi hätäsykli ei ole mahdollinen ennen edellinen on päättynyt. VIRHEET HÄTÄSYKLIN AIKANA • GSM-verkon katvealueella oleminen. • Huono GPS*-peittoalue voi aiheuttaa väärän paikkatiedon lähettämisen. • Varattu puhelinlinja vastaanottonumerossa. • Esim. operaattorista johtuvat viestien lähettämisongelmat GSM-verkossa. LIIKE- JA LIIKKUMATTOMUUSHÄLYTYKSET Peruuttaaksesi kaatumishälytyksen ja estääksi hätäsyklin alkamisen, laite on käännettävä asentoon (tallennettujen asetusten mukaisesti pystyyn tai vaakaan), jossa hälytys peruuntuu tai laitetta on liikutettava, jos se on ohjelmoitu tunnistamaan vain liike. Laitteen asennon muuttaminen tai liikuttaminen on tehtävä ennen kuin ajastimen laskuriin asetettu aika on kulunut loppuun. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA-näppäintä merkkiäänen mykistämiseksi tai soittamiseksi. SRD-tagien lukeminen TWIG SOSCard lukee SRD-tägejä viemällä laite lähelle tägiä. Lue tägi asettamalla laitteen keskiosa henkilökortin puoleiselta sivulta tägin päälle. Tägisymboli ilmestyy näytölle, kun tägi on luettu. Laitekomponenttien magneettikentät voivat vahingoittaa magneettikorttien kuten pankki- ja luottokorttien magneettinauhoja. On suositeltavaa pitää laite erossa magneettinauhan sisältävistä korteista. TULEVAT JA LÄHTEVÄT TELEMATIIKKAVIESTIT Laite voi lähettää ja vastaanottaa telematiikkaviestejä. Viestejä käytetään paikkatiedon siirtämiseen, etäohjelmointiin ja hätätietojen välittämiseen. Viestit lähtevät automaattisesti ohjelmointiasetusten mukaan. • Yleensä ko. viesteistä ei tule laitteen näytölle ilmoitusta eikä laitteesta kuulu merkkiääntä. • Viestin lähettämisen ja vastaanottamisen merkkiäänet voidaan vaihtaa ohjelmointiasetuksista (tehdasasetuksena on piippaus). LAITTEEN KÄSITTELY JA HUOLTO HUOM! Alla olevat ohjeet koskevat laitetta, sen lisävarusteita, laitteessa olevia ja laitteesta poistettuja akkuja. • Pöly ja lika voivat vahingoittaa laitteen liikkuvia osia. Älä käytä tai pidä laitetta likaisessa ja pölyisessä ympäristössä. • Älä avaa laitetta tai akkua itse tai lävistä sitä terävällä esineellä. • Kovakourainen käsittely voi rikkoa laitteen sisällä olevan virtapiirin. Älä pudota, lyö, väännä tai ravista laitetta tai sen akkua. • Pidä laite kuivana. Nesteiden mineraalit voivat syövyttää virtapiirit. Jos laite kastuu, sammuta se ja kuivaa se välittömästi. Aseta laite pystyasentoon ja anna sen kuivua. On suositeltavaa tarkistuttaa laitteen toimivuus jälleenmyyjällä tai palveluntarjoajalla. • Vaikka laite on vedenpitävä, vältä sen kastelemista tai upottamista veteen. • Suojaa laite kuumuudelta. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, sulattaa muoveja ja vahingoittaa akkuja. Älä lämmitä laitetta tai akkua tai käytä sitä avotulen lähellä. • Älä aiheuta oikosulkua akkuun tai akkuliitoksiin. Metallisten esineiden kuten kolikoiden ja avainten pitäminen liian lähellä akkua voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa akkua. • Lataa akku vain käyttöohjeessa mainitulla laturilla. Käytä akkua vain ohjeistettuun tarkoitukseen. • Puhdista laite pehmeällä ja kevyesti puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä laitteen puhdistuksessa voimakkaita kemikaaleja, liuottimia tai syövyttäviä aineita. • Ainoastaan jälleenmyyjän hyväksymällä asiantuntijalla on lupa korjata laite.

2. REPÄISYHIHNAN AUKKO Hätänäppäin • Hätäpuheluiden soittamin - en / hätäviestien lähetys NÄYTTÖ • GSM-signaalin vahvuus • GNSS-yhteyden vahvuus • Akun varaustila LÄHETÄ-näppäin • Puheluihin vastaaminen • Puhelun soittaminen / ase - matiedon lähettäminen • Toimintonäppäimet KAULAHIHNAN KIINNITY - SAUKKO • Käyttö pystysuunnassa JÄRJESTELMÄLIITIN • Lataus- tai datakaapelin yhdistäminen laitteeseen HENKILÖKORTTIPIDIKE • Metallisten korttien käyttö kielletty! • RFID/NFC-korttien käyttö ei ole suositeltavaa! KAULAHIHNAN KIINNITYSAUKKO • Käyttö vaakasuun - nassa KAIUTIN LOPETA-näppäin • Puhelun hylkäämi - nen / lopettaminen • Tiettyjen toimintojen peruuttaminen • Virta päälle / pois • Toimintonäppäimet VYÖKLIPSI S IM-KORTIN PIDIKE MIKROFONI KÄYTTÖLIITTYMÄ NÄYTÖN SYMBOLIT LAITE VALMIUSTILASSA GNSS-PAIKANNUS GNSS-PAIKANNUS AKKU TELEMATIIKKATOIMINNOT VERKKO / OPERAATTORI / PALVELUNTARJOAJA AKUN VARAUSTILA Nestepylvään korkeus osoittaa akun jäljellä olevan varaustason. Mitä korkeampi pylväs, sitä enemmän varausta on jäljellä. Akkusymboli latauksen aikana. GSM / GPRS -VERKON VAHVUUS Laite on yhteydessä GSM-verkkoon. GPRS-yhteyttä käytetään telematiikkaan. GPRS-yhteys on aktiivinen telematiikkatoimintoihin. GSM verkkovierailu käynnissä. Puhelin käyttää jotain muuta kuin kotiverkkoa. Puheluiden ja paikannustietojen välitys veloitetaan verkkovierailusopimusten mukaan. Paikannustietojen välitys voi olla estetty automaattisesti. GSM-verkon vahvuus. Suurempi pylväsmäärä ja korkeammat pylväät tarkoittavat vahvempaa GSM-verkkoa. - Neljä pylvästä - korkea verkon vahvuus - Ei pylväitä - ei verkkoyhteyttä NÄYTÖN YLEISET SYMBOLIT Hätäpuhelu on aktiivinen. Hätäpuhelu on hätätoiminnon jälkeisessä tilassa. Paikannuspyynnöt ovat mah - dollisia hätänumeroista. Seuranta on aktiivinen yhteen tai useampaan kohteeseen. Kaatumishälytys on aktiivinen / epäonnistui. Automaattiset hätäsyklit ovat mahdollisia. Langaton hälytys (lyhyen kantaman laite) on mahdollinen / epäonnistui. Ajastettu hälytys / tilannetarkistus on aktivoitu. Automaattiset hätäsyklit ovat mahdollisia. GNSS-PAIKANNUKSEN TILA GNSS on aktiivinen. GNSS nukkuu. GNSS ei ole saatavilla. Viimeisimmän GPS-paikan tarkkuus. Mitä enemmän pylväitä on sitä tarkempi on viimeisin GNSS paikka. Mikäli paikkatieto on yhtä minuuttia vanhempi, pylväät muuttuvat oheisen mukaiseksi viivapiirrokseksi. GNSS nukkuu, kun satelliittiyhteys on huono. TOIMINTONÄPPÄINTEN TILA Toimintonäppäimet (GNSS PÄÄLLE/POIS/pysäytys, Liike- ja liikkumatto - muustunnistus PÄÄLLE/POIS/pysäytys, Ajastettu hälytys PÄÄLLE/POIS, Avustepuhelu/-viesti, Satelliittiyhteyden korjaus, Virta pois ja Repäisyhälytys PÄÄLLE /POIS) näkyvät omina kuvakkeina niitä vastaavien toimintonäp - päinten F1 (LÄHETÄ) ja F2 (LOPETA) yläpuolella. Vasemmalla on esimerk - kejä näytöllä näkyvistä toimintonäppäimistä: Satelliittiyhteyden korjaus, liike- ja liikkumattomuustunnistuksen pysäytys, repäisyhälytys PÄÄLLE. NÄYTTÖ-/ÄÄNI-ILMOITUKSET YLEISET ILMOITUKSET Toiminto käynnissä. Toiminto on käynnissä. Ole hyvä ja odota. Yleinen virheilmoitus. Näytetään, kun jokin toiminto epäonnistuu. Esi - merkiksi avustepuhelua soitettaessa, vaikka numeroa ei ole määritetty. Tällaista puhelua soitettaessa kuuluu samalla virhetoiminto -merkkiääni. SIM-virhe. Näytetään, jos laitteessa ei ole SIM-korttia tai PIN-kysely hylätään. Tällaista puhelua soitettaessa kuuluu samalla virhetoiminto -merkkiääni. Repäisyhihna on kiinnitetty. Näytetään, kun repäisyhihnan adapteri on kiinnitetty paikalleen laitteen takaosaan. Uudelleen yrittämisen tai hylkäyksen symboli näytetään, kun esim. RF-tun - nistin on luettu ja tiedonsiirto epäonnistuu. Uudelleenyritys käynnistetään painamalla vihreää näppäintä ja hylätään painamalla punaista näppäintä. LATAUSILMOITUKSET Akun varaustaso on heikko. Näytetään, kun akku pitää ladata (tai akku pitää vaihtaa uuteen). Samalla kuuluu heikko akun varaustaso -merkkiääni. Laite on kytketty laturiin. Latauksen aikana käytettävät asetukset otetaan käyttöön. Samalla kuuluu lataa -merkkiääni. Laite irrotettiin laturista. Laitteen normaaliasetukset otetaan käyttöön Laite on latauksessa, mutta akun varaustaso ei riitä laitteen käynnistämi - seen. Akun varaustaso on liian alhainen latauksessa. Tämä symboli ilmestyy näytölle, kun tyhjää ja akkua ladataan ja laitetta yritetään käynnistään latauksen aikana. PUHELUIHIN JA VIESTEIHIN LIITTYVÄT ILMOITUKSET Normaali tuleva puhelu. Jos numero on tallennettu nimellä, näytetään tallennettu nimi. Muussa tapauksessa näytölle ilmestyy numero. Näytetään kunnes kunnes puheluun vastataan tai se lopetetaan. (puheluun vastataan painamalla LÄHETÄ-painiketta). Avustepuhelun tai pyynnön lähetys aloitetaan. Paina hätänäppäintä ja pidä se painettuna niin kauan kuin oheinen kuvio näkyy näytöllä. Informaatioviestin lähettäminen. Samalla kuuluu viestin lähetys -merkkiääni. Avustepuhelun soittaminen. Näytetään kunnes puheluun vastataan. Puhelu on käynnissä. Näytetään puhelua yhdistettäessä. HÄTÄSYKLIN ALOITUSILMOITUKSET (NÄYTTÖ ON PÄÄLLÄ) Hätäsyklin aloitus (pitkä painallus): Hätä-ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina hätänäppäintä ja pidä se pohjaan painettuna kunnes kaikki nuolet ovat muuttuneet mustiksi. Hätäsyklin aloitus (kaksi painallusta): Paina hätänäppäintä lyhyesti. Hätä-ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina hätänäppäintä uudelleen, kun toinen palloista alkaa vilkkua. Hätäsyklin peruutusaika. Ajastimen laskuri näkyy näytön alareunassa. Ajastimen laskuri näyttää jäljellä olevan ajan, jolloin peruuttaminen on vielä mahdollista. Samalla kuuluu peruutus -merkkiääni. Hätäsykli on peruttava painamalla LOPETA-näppäintä ennen kuin laskurin aika loppuu. Repäisylaukaisin on yhdistetty.

4. TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA TELEMATIIKKAPROTOKOLLA MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) –protokolla tekee mahdolliseksi mm. paikkatietokyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen. Telematiikkaviestit voidaan lähettää automaattisesti vain hyväksyttyihin numeroihin, jotka on määritelty laitteeseen erikseen. Tällaisiä numeroita voivat olla esimerkiksi hätä- ja palvelukeskusnumerot. Laitteen paikkatiedot haetaan käyttämällä GPS*- tai verkkoyhtettä. Verkkopaikannus on riippuvainen mobiiliverkosta. Telematiikkaviestit siirtyvät tekstiviesteinä. MPTP-viestien lähetys ja vastaanottaminen on GSM-verkko-operaattorin vastuulla ja saatavissa olevat palvelut voivat vaihdella huomattavasti. MPTP-viestien hinnan määrittelee palveluntarjoaja. GNSS* GNSS (Global Navigation Satellite System) -lyhenteellä tarkoitetaan maailmanlaajuisia sateelliittijärjestelmiä, jotka tarjoavat itsenäisiä koko maailman kattavia satelliittipaikannusjärjestelmiä. GNSS kattaa mm. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ja muita paikallisia satelliittijärjestelmiä, joiden toimivuus ja tarkkuus ovat täysin kyseisen järjestelmän omistavan maan vastuulla. Järjestelmässä saattaa tapahtua muutoksia, joilla on vaikutusta GNSS-laitteiden tarkkuuteen ja toimivuuteen. HÄTÄPUHELUT Laite on apuväline eikä siihen pitäisi turvautua yksinomaan ilman muita keinoja. Sen toimivuus on riippuvainen GSM-verkosta ja GNSS- satelliiteista, jotka eivät välttämättä ole jatkuvasti saatavilla. Jotta hätäpuheluiden soittaminen on mahdollista, laitteen on oltava päällä ja sijaittava riittävän vahvan GSM-signaalin alueella. Hätäpuhelun soittaminen edellyttää myös GNSS-satelliittiyhteyttä ja voimassa olevaa SIM-korttia. Hätäpuheluiden soittaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa GSM-verkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut tai puhelinominaisuudet ovat käytössä. Epäselvissä tapauksissa, ole yhteydessä verkko-operaattoriisi. TWIG POINT NETLOC -VERKKOPAIKANNUKSEN MAKSUT TWIG Point Netloc -verkkopaikannuspalvelun ensimmäisen käyttövuosi on maksuton. Huom! TWIG Point Netloc ei toimi, jos palvelun uusintamaksua ei ole maksettu ensimmäisen maksuttoman käyttövuoden jälkeen. Twig Com Oy ei ota vastuuta TWIG Point Netloc -verkkopaikannuspalvelun ensimmäisen maksuttoman vuoden jälkeisen käyttömaksun myöhästymisestä tai maksamatta jättämisestä johtuvista seurauksista. GENERAL • Liikenne : noudata tarkoin yleiseurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä ja turvallisuusmääräyksiä käyttäessäsi laitetta ajon aikana. Sijoita laite telineeseensä: älä jätä sitä matkustajan istuimelle tai muuhun paikkaan, jossa se voi särkyä äkillisen yhteentörmäyksen tai pysähdyk - sen aikana. Hankalien ajo-olosuhteiden ja -tilanteiden aikana sinun tulee puhelun saadessasi asettaa aina turvallisuus kohteliaisuuden ja muiden näkökohtien edelle. Jos epäröit laitteen käyttämistä ajon aikana, sinun ei tule käyttää sitä. • Ajoneuvot, joissa on turvatyyny : Turvatyyny aukeaa voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaanlukien kiinteästi asennetut tai liikuteltavat mat - kapuhelinlaitteet, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. • Ulkoinen hälytys : Hälytyslaitteen käyttäminen ajoneuvon valojen tai merkinantotorven käyttämiseksi julkisilla teillä ei ole sallittua. • Lapset : Estääksesi lapsia vahingoittamasta itseään tai muita, pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Samalla vältät laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittumisen. • Virtalähde : Tämän laitteen kanssa on tarkoitus käyttää valmistajan osoittamia virtalähteitä. Muunlaisen virtalähteen käyttäminen mitätöi tälle laitteelle annetun hyväksynnän ja voi olla vaarallista. • Muut lisälaitteet : Kaikki lisävarusteet tulee hyväksyttää tämän laitteen valmistajalla. Tarkista uuden virtalähteen ja muiden lisävarusteiden yhteensopivuus hälyttimeen jälleenmyyjältä tai valmistajalta. • Yhteydet : Laitetta, sen virtalähdettä ja lisävarusteita koskevien asennusten, yhteyksien ja palveluiden tulee aina olla laitteen valmistajan hyväksymiä. Hyväksymättömien lisävarusteiden, muutosten tai lisäosien käyttäminen voi olla vaarallista ja mitätöi laitteelle annetun takuun siinä tapauksessa, että tällainen käyttö vahingoittaa laitetta. • Magneettikentät : laitteessa on pieniä magneettisia osia. Vaikka näiden osien magneettikentät ovat heikkoja, ne voivat vahingoittaa esimerkiksi pankki- ja luottokorttien magneettinauhoja. On suositeltavaa pitää laite erossa magneettinauhan sisältävistä korteista. • Paikkatietojen tallennus : Paikkatiedot säilyvät laitteessa oikein kun GPS* on kytketty pois päältä (GPS-valikko) tai virta katkaistu PÄÄLLE/POIS näppäimestä. Älä milloinkaan poista akkua sammuttamatta ensin laitetta, jotta laitteen muisti ei vahingoittuisi. • Neodymium-magneetit : Jotkin laitteet sisältävät voimakkaita magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimen tai defibrillaattorien toimintaan. Jos käytät näitä laitteita säilytä riittävä etäisyys magneetteihin. Varoita yllä olevia laitteita käyttäviä henkilöitä magneettien vaikutuksesta laitteiden toimintaan. Pidä magneetit kaukana esineistä, jotka voivat vaurioitua magneetista. • Jatkuva reaaliaikainen seuranta : Jatkuva reaaliaikainen seuranta voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja sammumiseen itsestään. • Kaatumishälytys törmäyksestä (++) : Kaatumishälytys törmäyksestä (++) ei toimi laitteen osuessa vartaloon, kun laitetta kannetaan kaulanauhassa, henkilökorttipidikkeessä tai kiinnitettynä karbiinihakaan. • Kaulahihnan repäisylaukaisimen magneetti : Kaulahihnan repäisylaukaisin on varustettu magneetilla. Siksi repäisylaukaisimella varustettua kaulahihnaa ei tulisi käyttää magneettinauhalla varustettujen henkilökorttien kanssa. LÄHETYSTEHOT (RF) Seuraavassa taulukossa on listattu TUP93EU-laitetyypin radiotaajuudet ja tehot. Lähetin TX taajuusalueet / MHz Maksimiteho / dBm GSM 900 880-915 35 GSM 1800 1710-1785 32 WCDMA 1 1920-1980 25 WCDMA 8 880-915 25 SRD* 868.218 # 5 SRD* 869.675 # -5 2.4 GHz WLAN 2412-2472 20 Bluetooth* 2402-2480 10 # Huom! Australian eri taajuudet! • Lentokoneet : Sammuta laite ennen kuin astut lentokoneeseen, äläkä käytä sitä lennon aikana. Laitteen käyttäminen lennon aikana on laitonta ja voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Se voi myös häiritä langattoman verkon toimintaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa matkapuhelinpalveluiden irtisanomiseen sekä oikeustoimiin. • Sairaalat : Sammuta laite ennen kuin astut sisälle sairaalaan tai muuhun terveydenhuoltolaitokseen, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteelliset laitteet voivat olla erittäin herkkiä radiosignaaleille. Käytä laitetta vain sairaalahenkilökunnan luvalla ja heidän antamiensa ohjeiden mukaan. • Lääketieteelliset laitteet : Pidä mielessä, että radiosignaalit voivat vaikuttaa henkilökohtaisessa käytössä oleviin lääketieteellisiin laitteisiin (kuten kuulolaitteet ja sydämentahdistimet) elleivät laitteet ole riittävästi suojattuja. Kysy lisätietoja suojauksen riittävyydestä lääketieteellisen laitteen valmistajalta tai myyjältä. • Julkiset tilat ja maakohtaiset säädökset : Sammuta laite tiloissa, joissa sen käyttö on kielletty. Noudata myös maakohtaisia säädöksiä, jos käytät laitetta kyseisessä maassa. • Räjähdysvaaralliset ympäristöt : Sammuta laite tankkauspisteillä, esimerkiksi bensa-asemilla. Koska radiosignaaleja käytetään usein räjähteiden laukaisemiseen, noudata matkapuhelimen käytön rajoituksia polttoainetankkien, kemiallisten laitosten tai räjäytystyömaiden läheisyydessä. Älä säilytä palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä materiaaleja yhdessä tämän laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. • Muut elektroniset laitteet : Tämän laitteen käyttäminen voi vaikuttaa ajoneuvon elektronisten laitteiden toimintaan, jos niitä ei ole suojattu asianmukaisesti. Tarkista suojaus ajoneuvon myyjältä tai valmistajalta. • Tietokoneet : Pidä mielessä, että tämän laitteen käyttäminen voi häiritä tietokonetta. Laitteen käyttöetäisyys tietokoneesta tulisi olla vähintään metri. • Ruumiinosat : Jotta laite toimisi moitteettomasti, vältä koskettelemasta antennilla silmiä, suuta tai paljaita ihoalueita silloin, kun laite on toiminnassa. TAKUU Twig Com Oy takaa alkuperäiselle ostajalle (“yhtiö” tai “sinä”) että tämä TWIG-laite ja kaikki Twig Comin siihen alkuperäisessä myyntipaketissa toimittamat lisävarusteet (”tuote”) ovat vapaita valmistusvirheistä niin materiaalin, suunnittelun kuin valmistuksenkin osalta sikäli, kun tuotetta käytetään sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen ja sen käytössä noudatetaan käyttöohjeita. Takuuajat on määritelty ostosopimuksessa. Yksilölliset takuuehdot ovat saatavilla Twig Comilta tai Twig Comin paikalliselta jakelijalta. Takuu raukeaa mikäli laite on avattu tai ruuvien takuusinettiä on käsitelty. *Koskee vain tiettyjä tuoteversioita.

1. TWIG SOSCard henkilöhälytin on suunniteltu turvaamaan yksintyöskentelyä monissa erilaisissa työtilanteissa. Laite soveltuu etenkin työtehtäviin, joissa edellytetään henkilökortin käyttöä. TWIG SOSCard on puettava henkilökortinmuotoinen henkilöhälytin, jossa on helppokäyttöiset painikkeet. Laitetta voidaan kantaa repäisyhälytyksellä varustetulla kaulanauhalla tai kiinnittämällä laite klipsillä vaatteisiin. Valmistaja: Twig Com Oy 24910 SALO, Suomi kotisivu: www.twigcom.com Julkaisunumero: YZ4700-05-FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. Twig Com Oy vakuuttaa, että tämä TUP93EU-tyypin mobiililaite täyttää EU-direktiivin 2014/53/ vaatimukset. Tämän pikaohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä erikseen. Twig Com Oy varaa oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia pikaohjeen sisältöön ilmoittamatta muutoksista erikseen. Twig Com Oy ei ole vastuussa muutoksista aiheutuneesta tietojen ja tulojen menetyksistä tai muusta vahingosta. Jotkut tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet ovat valinnaisia ja tarkoitettu ostettavaksi erikseen. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi. Yksityiskohtaisempaa tietoa laitteen asetuksista, latausvaihtoehdoista ja lisävarusteista löydät webbisivulta: www.twigcom.com. MITÄ TEHDÄ ENSIN? Pyydä Twig Comilta oikeudet TWIG Point SP -tiliin, jossa pääset muuttamaan laitteen asetuksia tai lataa konfigurointiohjelma tietokoneellesi. Konfigurointiohjelma ja ohjeet ovat ladattavissa osoitteesta ftp://support.twigcom.com. Mikäli mahdollista, kytke SIM-kortin PIN-kysely pois päältä. Jos PIN- kyselyä ei voi kytkeä pois päältä, vaihda TWIG SOSCard -laitteesi PIN- koodiksi 9999 tai SIM-korttisi PIN-koodi ennen kuin käynnistät laitteen. Voit vaihtaa PIN-koodiksi laitteesi käyttämän PIN-koodin TWIG Point Remote Configurator -etäkonfiguraattorilla tai PC-konfigurointiohjelman ja konfigurointioppaaan avulla. SIM-KORTIN LISÄÄMINEN 1. Avaa laitteen sivussa oleva kumisuojus ja työnnä SIM-kortti korttipidikkeeseen laitteen sivussa olevasta aukosta. SIM-kortin sirun on oltava ID-korttiin päin ja leikatun kulman sisäänpäin. Katso mallia laitteen takakannessa. Älä käytä voimaa. SIM-kortti liukuu korttipidikkeeseen helposti. 2. Työnnä SIM-kortti paikalleen esim. käyttämällä toista SIM-korttia tai pientä tikkua. Älä käytä teräviä tai metallisia työvälineitä! 3. Paina kumitiiviste aukon päälle tiiviisti ja sinetöi aukko myyntipakkaukseen sisältyvällä mustalla tarralla. Kumitiivisteen on oltava asetettu tiiviisti ja myyntipakkaukseen sisältyvä musta tarra liimattu kunnolla, jotta laite täyttää asetetut vaatimukset. Vahingoittunut kumitiiviste on vaihdettava välittömästi laitteen tiiviyden ja takuun varmistamiseksi. SALLITUT HENKILÖKORTIT Metalliset kortit estävät GNSS-yhteyden eikä niitä pidä käyttää TWIG SOSCard -henkilöhälyttimen kanssa. Myöskään RFID/NFC -tyyppisten henkilökorttien käyttö ei ole suositeltavaa, jotta voidaan varmistaa GNSS- yhteyden riittävä toimivuus. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO Lataa akku täyteen ennen kuin otat laitetta käyttöön ensimmäistä kertaa. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta toisen tai kolmannen latauskerran jälkeen. KAIUTIN Laite on suunniteltu käytettäväksi hands free -toiminnolla tehokkaan kaiuttimen kautta. Laitteen pitäminen lähellä päätä tai korvaa kaiuttimen ollessa päällä ei ole sallittua, sillä kovat äänet voivat vaurioittaa kuuloa. VIRTALÄHDE • Verkkolaturi ja latausadapteri tai pöytälaturi. • Laitteessa on integroitu litiumpolymeeriakku. VERKKOLATURI Verkkolaturi on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. Varmista, että käyttämäsi sähköverkon jännite vastaa laitteen laturiin merkittyä jännitettä. Laitteen kanssa yhteensopivan laturin laitetyyppi on FW8005/ EU/05 tai vastaava enintään 15 W laturi. Yhdistä latausjohdon USB-liitin latausadapterin USB-porttiin tai pöytälaturiin. Napsauta latausadapteri laitteeseen kohdistamalla adapterin kapeampi osa ensin henkilökortin puolelle ja paina sen jälkeen adapterin kontaktipinta henkilökortin kontaktipintoja vasten, kunnes adapteri napsahtaa paikalleen. LATAAMINEN Laite valvoo lataustasoa, akun lämpötilaa ja virtalähdettä latauksen aikana. Akun lataaminen onnistuu parhaiten yli +10°C ja alle +30°C asteessa. Lataaminen näiden lämpötilojen ala- tai yläpuolella voi lyhentää akun ikää. Se saattaa myös estää akun lataamisen täyteen. Akun lataaminen ei ole sallittua alle +0°C tai yli +45°C lämpötiloissa. Kun litiumakkua ladataan USB-laturilla, 70 % akun lataustasosta saavutetaan nopeasti, mutta lopun 30 % lataaminen kestää kauemmin. Huomioi myös kosteuden, lämpötilan, akun iän ja käytössä olevien ominaisuuksien (esim. GNSS*) vaikutus latausaikaan. AKUN HUOLTO, SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN Vanhat akut kestävät jatkuvassa käytössä uusia akkuja lyhyemmän ajan. Pidempiaikaisessa varastoinnissa akkuja pitää säilyttää täyteen ladattuina kuivassa ja viileässä tilassa. Litiumioniakut eivät sisällä ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Litiumioniakut, laitteet ja lisävarusteet on hävitettävä maakohtaisten säädösten mukaan tai palautettava valmistajalle kierrätystä varten. YMPÄRISTÖN VAIKUTUS GNSS-satelliittiyhteyksiin. Laitteella on oltava jatkuva esteetön yhteys satelliitteihin. Epäedullisissa olosuhteissa (esim. korkeiden rakennusten tai tiheän metsän ympäröimänä) GNSS*-paikannus ei välttämättä toimi kunnolla. Laitetta voidaan käyttää rajoitetuin ominaisuuksin myös gsm-puhelimena. Laite voidaan myös kiinnittää vaatteisiin. Laite on kiinnitettävä siten, että henkilökortin puoli osoittaa ulospäin. Laite voidaan peittää ohuella radiofrekvenssiä estämättömällä materiaalilla kuten muovilla, lasikuidulla tai vaatteilla, mutta ei metallilla, jotta GNSS- ja GSM -antennit toimivat kunnolla. Tämä koskee etenkin GSM- ja GNSS* -antennialueita! LÄMPÖTILA-ALUEET Käyttö: yli -10°C ja alle +50°C astetta, sillä alle -20°C asteen ja yli +55°C asteen lämpötiloissa laite saattaa lakata toimimasta tai sammuttaa itsensä vaurioiden ehkäisemiseksi. Lämmettyään tai viilennyttyään hetken, laite toimii yleensä jälleen normaalisti. • Lataaminen: akkua ei saa ladata alle 0°C tai yli +45 °C asteen lämpöti - lassa. TWIG SOSCard Pikaopas

Views

 • 3810 Total Views
 • 3158 Website Views
 • 652 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 1 twig.futural.fi