TWIG One TWIG Neo Pikaopas YZ6600-FI

Documents / Quick Guides

1700 views
0 Likes
0 0
version 3

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. NÄYTÖN KESKELLÄ NÄKYVÄT SYMBOLIT Toiminto käynnissä. Toiminto on käynnissä. Ole hyvä ja odota. Yleinen virheilmoitus. Näytetään, kun jokin toiminto epäonnistuu. Esimerkiksi avustepuhelua soitettaessa, vaikka numeroa ei ole määritetty. Tällaista puhelua soitettaessa kuuluu samalla virhetoiminto -merkkiääni. SIM-virhe. Näytetään, jos laitteessa ei ole SIM-korttia tai PIN-kysely hylätään. Tällaista puhelua soitettaessa kuuluu samalla virhetoiminto -merkkiääni. Uudelleen yrittämisen tai hylkäyksen symboli näytetään, kun esim. SRD-tägi on luettu ja tiedonsiirto epäonnistuu. LÄHETÄ/F1-näppäimen painaminen käynnistää uudelleenyrityksen ja LOPETA/F2- näppäin hylkää. Akun varaustaso on heikko. Näytetään, kun akku pitää ladata (tai akku pitää vaihtaa uuteen). Samalla kuuluu heikko akun varaustaso -merkkiääni. Laite on kytketty laturiin. Latauksen aikana käytettävät asetukset otetaan käyttöön. Samalla kuuluu lataa -merkkiääni. Laite irrotettiin laturista. Laitteen normaaliasetukset otetaan käyttöön. Laite on latauksessa, mutta akun varaustaso ei riitä laitteen käynnistämiseen. Akun varaustaso on liian alhainen latauksessa. Tämä symboli ilmestyy näytölle, kun tyhjää ja akkua ladataan ja laitetta yritetään käynnistään latauksen aikana. Laite käynnistyy hetken kuluttua. Normaali tuleva puhelu. Jos numero on tallennettu nimellä, näytetään tallennettu nimi. Muussa tapauksessa näytölle ilmestyy numero. Näytetään kunnes kunnes puheluun vastataan tai se lopetetaan. (puheluun vastataan painamalla LÄHETÄ/F1-näppäintä). Avustepuhelun tai pyynnön lähetys aloitetaan. Paina hätänäppäintä ja pidä se painettuna niin kauan kuin oheinen kuvio näkyy näytöllä. Informaatioviestin lähettäminen. Samalla kuuluu viestin lähetys -merkkiääni. Avustepuhelun soittaminen. Näytetään kunnes puheluun vastataan. Puhelu on käynnissä. Näytetään puhelua yhdistettäessä. Hätäsyklin aloitus (pitkä painallus): Hätä-ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina hätänäppäintä ja pidä se pohjaan painettuna kunnes kaikki nuolet ovat muuttuneet mustiksi. Hätäsyklin aloitus (kaksi painallusta): Paina hätänäppäintä lyhyesti. Hätä-ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina hätänäppäintä uudelleen, kun toinen palloista alkaa vilkkua. Hätäsyklin peruuttamisen aika. Ajastimen laskuri näkyy näytön alareunassa. Ajastimen laskuri näyttää jäljellä olevan ajan, jolloin peruuttaminen on vielä mahdollista. Samalla kuuluu peruutus -merkkiääni. Hätäsykli on peruttava painamalla LOPETA/F2-näppäintä ennen kuin laskurin aika loppuu. Hätäsyklin peruutus. Näytetään heti hätäsyklin peruutuksen jälkeen. Hätäsykli on suoritettu. Näytetään kun hätäsykli loppuu tai kun se lopetetaan painamalla LOPETA- näppäintä. Hätäsyklin uudeelleenkäynnistys. Hätäsyklin numerot voivat olla tavallisia puhelinnumeroita. Ilmoitus näkyy näytössä, kun laite soittaa numeroon uudelleen. Hätäsykli käynnissä. Laite on soittanut hätäpuhelut, mutta lähettää vielä viestejä. Viestin vahvistaminen tai paikan päivittäminen on vielä käynnissä. Hätäsyklin vahvistusviesti on vastaanotettu. Laite lopettaa hätäviestin uudelleenlähettämisen vahvistusviestin vastaanottamisen jälkeen. Samalla kuuluu viesti vastaanotettu -merkkiääni. Hätäsyklin jälkeinen tila. GSM-operaattorin nimi korvautuu hätäsymbolilla. Kun tämä ilmoitus näkyy näytöllä, laite voidaan paikantaa tallennettujen hätänumeroiden avulla. Myös hätäsyklin merkkiääni ja näytön asetukset pysyvät voimassa. Tämä tila voidaan sulkea painamalla LOPETA/F2-näppäintä. Yleisen hätäpuhelun soittokehote. Näytetään kun hätänäppäintä on painettu, mutta hätäsyklin aloittaminen ei onnistu (esim. SIM-kortin tai verkkovierailumahdollisuuden puuttumisen vuoksi). Voit silti soittaa hätäpuhelun painamalla LÄHETÄ/F1-näppäintä. Kehotteesta voi poistua myös soittamatta hätäpuhelua painamalla LOPETA/F2-näppäintä. Kaatumishälytyksen esihälytystä ei ole asetettu. Näytetään kun ajastimen peruutusta ei ole asetettu, vaan hätäsykli alkaa heti. Paina LOPETA/F2-näppäintä äänihälytyksen mykistämiseksi. Kaatumishälytyksen esihälytys on asetettu. Ajastimen laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan, jolloin hälytys on vielä mahdollista peruuttaa. Peruuta hätäsykli nostamalla laite pystyasentoon. Peruuta hätäsykli esihälytyksen aikana. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA/F2-näppäintä merkkiäänen mykistämiseksi Hälytystila lopetettu. Näytetään heti hätäsyklin loppumisen tai peruutuksen jälkeen. Hätäsyklin jälkeinen tila. Näytetään, kun hätäsykli on suoritettu ja laite antaa merkkiäänen säännöllisin väliajoin. Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on mahdollista painamalla LÄHETÄ/F1-näppäintä. Hätäsyklin jälkeinen ääni sammuu nostamalla laite pystyasentoon. Esihälytyksen peruutus. Näytetään, kun esihälytyksen peruutus on sallittu. Jos sallittu, käyttäjä voi peruuttaa liikesuunnan muutoksen tai liikkumattomuuden käynnistämän liike- ja liikkumattomuushälytyksen esihälytyksen painamall LOPETA/F2-näppäintä. Repäisylaukaisin on yhdistetty. Näytetään, kun kaulanauhan repäisymekanismi on kiinnitetty sille tarkoitettu aukkoon magneetti laitteeseen päin asetettuna.

3. NÄYTÖN YLÄOSASSA NÄKYVÄT SYMBOLIT Nestepylvään korkeus osoittaa akun jäljellä olevan varaustason. Mitä korkeampi pylväs, sitä enemmän varausta on jäljellä. Akkusymboli latauksen aikana. Laite on yhteydessä GSM-verkkoon. GPRS-yhteyttä käytetään telematiikkaan. GPRS-yhteys on aktiivinen telematiikkatoimintoihin. GSM verkkovierailu käynnissä. Puhelin käyttää jotain muuta kuin kotiverkkoa. Paikannustietojen välitys voi olla estetty automaattisesti. Pieni hätäsyklin symboli näytön ylärivillä on ainoa käynnissä olevasta hiljaisesta hälytyksestä kertova symboli. Hätäsykli on suoritettu loppuun tai vaihtunut hätäsyklin jälkeiseen tilaan, kun symboli häviää tai vaihtuu. GSM-verkon vahvuus. Suurempi pylväsmäärä ja korkeammat pylväät tarkoittavat vahvempaa GSM- verkkoa. Neljä pylvästä - verkkosignaali on voimakas. Jos pylväitä ei ole näkyvissä, verkkoa ei ole saatavilla. Hätäpuhelu on aktiivinen. Hätäpuhelu on hätätoiminnon jälkeisessä tilassa. Paikannuspyynnöt ovat mahdollisia hätänumeroista. Seuranta on aktiivinen yhteen tai useampaan kohteeseen. Kaatumishälytys on aktiivinen / epäonnistui. Automaattiset hätäsyklit ovat mahdollisia. Yhteys lyhyen kantaman laitteeseen on mahdollinen / epäonnistui. Ajastettu hälytys on aktivoitu. Automaattiset hätäsyklit ovat mahdollisia. NÄYTTÖSYMBOLIT GNSS-satelliittipaikannus on aktiivinen. GNSS-satelliittipaikannus on virransäästötilassa. GNSS-satelliittipaikannus ei ole mahdollista. Viimeisimmän GNSS-satelliittipaikan tarkkuus. Mitä enemmän pylväitä on sitä tarkempi on viimeisin GNSS-paikka. Mikäli satelliittipaikkatieto on yhtä minuuttia vanhempi, pylväät muuttuvat oheisen mukaiseksi viivapiirrokseksi. GNSS-satelliittipaikannustoiminto on virransäästötilassa huonon satelliittiyhteyden vuoksi. Symboli näkyy näytöllä, kun vihreää (LÄHETÄ) ja punaista (LOPETA) näppäintä painetaan samanaikaisesti. Mikäli LOPETA-näppäin on konfiguroitu jotain muuta toimintoa varten kuin laitteen virran sammuttamiseen, laite voidaan sammuttaa painamalla samanaikaisesti vihreää (LÄHETÄ) ja punaista (LOPETA) näppäintä. Symboli näkyy näytöllä kun hätänäppäintä painetaan. Symboli näkyy näytöllä kun punaista LOPETA-näppäintä painetaan. Symboli näkyy näytöllä kun vihreää LÄHETÄ-näppäintä painetaan. Symboli näkyy näytöllä, kun mitä tahansa numeronäppäimistä painetaan. Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä. Symboli näkyy näytöllä kaatusmishälytyksen käynnistyksen jälkeen. Laite on palautettava normaalitilaan liikuttamalla tai kääntämällä sitä laitteen konfigurointiasetusten mukaisesti.

2. TOIMINNOT YKSINTYÖSKENTELYN TURVAAMISEEN Hätäsykli Hätäsykli on hätäpuheluiden ja/tai -viestien sarja, joka käynnistyy automaattisesti ohjelmoitujen hälytystapahtumien asetusten mukaan. Laitteen konfiguroinnista riippuen hätäsykli voidaan käynnistää manuaalisesti painamalla hätänäppäintä tai automaattisesti liikkeestä, liikkumattomuudesta tai muun ennalta ohjelmoidun hälytystoiminnon mukaisesti. Hälytystapahtumat voivat olla sekä puheluja että viestejä eri muodoissa. Liike- ja liikkumattomuushälytystoiminto Liike- ja liikkumattomuushälytys on automaattinen hälytys, joka käynnistää hätäsyklin ennaltakonfiguroitujen sääntöjen mukaan. Tällaisia hätäsyklin laukaisevia konfigurointisääntöjä voivat olla liikesuunnan muutos pystysuorasta tai vaakatasosta, liikkumattomuus, vapaa pudotus tai törmäys. Esihälytys ilmoittaa laitteen käyttäjälle alkavasta hätäsyklistä, mikä mahdollistaa varsinaisen hälytyksen keskeyttämisen laitetta liikuttamalla. Laitekonfiguroinnista ja näppäimistöstä riippuen liike- ja liikkumattomuushälytystoimintoa voidaan hallita myös sitä varten olemassa olevalla numeerisella liike- ja liikkumattomuusnäppäimellä (Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä) tai ennaltakonfiguroidulla käyttöliittymänäppäimellä. Kysy liike- ja liikkumattomuustoiminnon konfiguroinnista palveluntarjoajaltasi. Ajastettu hälytys Ajastettu hälytys on ajastimen käyttöön perustuva toiminto ennaltamääriteltyjä vaaratilanteita varten. Aktivoitu ajastettu hälytys käynnistää hätäsyklin automaattisesti, jos käyttäjä ei pysty keskeyttämään sitä näppäintä painamalla. Ennen hätäsyklin käynnistymistä laite ilmoittaa käyttäjälle laitteen näyttöön ilmestyvällä ajastimella ja vähenevällä ajalla milloin hätäsykli käynnistyy. Ajastettu hälytys voidaan konfiguroida interaktiiviseen tai laiteperusteiseen tilaan. Interaktiivinen tila edellyttää hälytyskeskuksen vahvistusta. Laitteen konfiguroinnista ja näppäimistöstä riippuen ajastettu hälytys voidaan aktivoida sitä varten olemassa olevalla numeerisella ajastetun hälytyksen näppäimellä (Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä) tai ennaltakonfiguroidulla käyttöliittymänäppäimellä. Kysy ajastetun hälytyksen konfiguroinnista palveluntarjoajaltasi. Kahdensuuntaiset puhelut Kahdensuuntaisia puheluja voi soittaa painamalla valikkonäppäintä, valitsemalla avustepuhelutoiminnon, vierittämällä tallennettuja avustenumeroita LÄHETÄ/F1 ja LOPETA/F2 -näppäimillä ja valitsemalla ennaltakonfiguroidun numeron painamalla valikkonäppäintä. Katso konfigurointiohjeet TWIG-konfigurointioppaasta ta kysy konfiguroinnista palveluntarjoajaltasi. Hätäpainikkeesta käynnistettyjen hätäpuhelujen lisäksi, puhelut voivat olla ns. hiljaisia puheluita ja avustepuheluita. Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan joihinkin tai kaikkiin puheluihin automaattisesti. Laite voi olla myös ohjelmoitu estämään puheluiden vastaanottaminen. Viestien lähetys/vastaanottaminen Hätäpainikkeesta käynnistettyjen hätäviestien lisäksi, hälyttimellä voidaan lähettää ja vastaanottaa MPTP- viestejä, jotka voivat olla joko etäkonfigurointi/aktivointiviestejä, ilmoitusviestejä, hätäilmoituksia tai monenlaisia paikannusviestejä. Konfiguroidut MPTP viestit lähetetään automaattisesti. TWIG-automaattitestaus TWIG-henkilöhälyttimen automaattitestaus perustuu saksalaisiinn DIN-standardeihin 0825-1 ja DIN 0825-11, jotka edellyttävät laitteen testaavan automaattisesti hälytyksen laukaisijoiden ja paikannustoimintojen toimivuuden. TWIG-automaattitestaus varmistaa, että laitteen käyttäjä testaa olennaisimmat laitetoiminnot aina ennen laitteen käyttöönottoa. Kun TWIG-automaattitestaus on ohjelmoitu laiteasetuksiin, laitetta ei voi käyttää ennen kuin automaattitestaus on suoritettu. Automaattinen testaus voi laitekonfiguroinnista riippuen sisältää seuraavia toimintoja: Hätäsyklin käynnistys hätäpainiketta painamalla, liike- ja liikkumattomuustoiminto, TWIG Remot Button, TWIG Beacon ja viestin lähetys hälytyskeskukseen. KÄYTTÖLIITTYMÄ JA NÄPPÄIMISTÖ TWIG-hälyttimessä on konfiguroitava vasen ja oikea toimintonäppäin, valikkonäppäin ja hätänäppäin. TWIG One -laitemallissa on lisäksi 4 lyhytvalintanumeronäppäintä. Tarkista näppäimistön konfigurointi TWIG- konfigurointiohjelmasta tai palveluntarjoajaltasi. Vasen toimintonäppäin (LÄHETÄ/F1). Oletustoiminnot: puhelu, viestin lähetys, vieritys ylöspäin Oikea toimintonäppäin (LOPETA/F2). Oletustoiminnot: käynnistys/sammutus, puhelun katkaisu/lopetus/hylkäys, vieritys alaspäin Valikkonäppäin. Laitetoimintojen valinnat, valittujen toimintojen hyväksyminen, valikon näyttäminen TWIG One hätänäppäin (vasen kuva) valinnaisella hätänäppäinvärillä. TWIG Neo hätänäppäin (oikea kuva). Hätäsyklin aloitus. Numero 1 -näppäin. Konfiguroitava lyhytvalintanäppäin. Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä. Äänen voimakkuuden vähentäminen. Numero 2 -näppäin. Konfiguroitava lyhytvalintanäppäin. Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä. Äänen voimakkuuden lisääminen. Numero 3 -näppäin / ajastetun hälytyksen näppäin Konfiguroitavissa myös avustepuheluille Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä. Numero 4 -näppäin / liike- ja liikkumattomuushälytyksen näppäin Konfiguroitavissa myös avustepuheluille Käytettävissä vain TWIG One -mallin 4-numeron näppäimistöissä. • Näppäinäänet ja -värinä ovat konfiguroitavissa. • Valikkonäppäin ja toimintonäppäimet voidaan konfiguroida seuraaviin toimintoihin: Avustepuhelu/-viesti, virta päälle/ pois päältä, GNSS päälle/pois päältä, Ajastettu hälytys päälle/pois päältä, liike- ja liikkumattomuushälytys päälle/ pois päältä, NFC-tägin lukeminen (vain TWIG One), satelliittipaikan pikapäivitys, liike- ja liikkumattomuushälytyksen pysäytys ja Äänetön/äänet päälle/värinä tilan vaihtaminen. VALIKKOTOIMINNON SYMBOLIT JA KONFIGUROITAVAT TOIMINTONÄPPÄIMET Avustepuhelu/-viesti. 4 valinnaista puhelinnumeroa puheluille ja viesteille. Virta PÄÄLLE / POIS. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen. GNSS PÄÄLLE/POIS. Ota GNSS-satelliittipaikannus käyttöön tai poista käytöstä. Ajastettu hälytys PÄÄLLE/POIS. Ota ajastettu hälytys käyttöön tai poista käytöstä. NFC-tägin lukeminen. NFC-tägejä voi lukea valitsemalla tämän toiminnon ja viemällä laitteen lähelle NFC-tägiä. Saatavana vain TWIG One -hälyttimeen. Liike- ja liikkumattomuushälytystoiminto PÄÄLLE/POIS. Liike- ja liikkumattomuushälytystoiminto on käytössä tai pois käytöstä. Jos käytössä, laite hälyttää kun asetetut ehdot täyttyvät. Sijainnin pikapäivitys Satelliittiyhteyden päivitys konfiguroitua painamalla konfiguroitua toimintonäppäintä. Liike- ja liikkumattomuushälytyksen pysäytys. Käytössä olevan liike- ja liikkumattomuushälytyksen pysäytys valitulle ajalle. Paluu. Paluu edelliselle tasolle. Äänetön/äänet päälle/värinä tilan vaihtaminen. Vaihtaminen äänetön/äänet päälle/värinä tilojen välillä.

1. TWIG-henkilöhälytin on suunniteltu yksintyöskentelyn turvaamiseen monissa eri tilanteissa. Valmistaja: Twig Com Oy 24910 SALO, Suomi www.twigcom.com Julkaisunumero: YZ6600-03 Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. Twig Com Oy vakuuttaa, että tämä TLP50EU, TLP51EU tai TLP52EU -tyypin mobiililaite täyttää EU-direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta www.twigcom. com/documents . Tämän pikaohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä erikseen. Twig Com Oy varaa oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia pikaohjeen sisältöön ilmoittamatta muutoksista erikseen. Twig Com Oy ei ole vastuussa muutoksista aiheutuneesta tietojen ja tulojen menetyksistä tai muusta vahingosta. Jotkut tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet ovat valinnaisia ja tarkoitettu ostettavaksi erikseen. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi. *Ohjeet ovat suuntaa- antavia. Saat yksityiskohtaisempia tietoja palveluntarjoajaltasi. Yksityiskohtaisempia lisätietoja laitteen asetuksista, latausvaihtoehdoista ja lisävarusteista löydät webbisivulta: www.twigcom.com. MITÄ TEHDÄ ENSIN? SIM-kortin PIN-kyselyn kytkeminen pois päältä Kytke SIM-kortin PIN-kysely pois päältä. Jos se ei ole mahdollista, vaihda PIN koodiksi 9999 tai SIM-korttisi PIN-koodi ennen kuin otat SIM-kortin käyttöön TWIG-laitteessasi. Voit vaihtaa PIN-koodiksi laitteesi käyttämän PIN-koodin TWIG Point Remote Configurator -etäkonfiguraattorilla tai PC- konfigurointiohjelman ja konfigurointioppaaan avulla. Pyydä Twig Comilta oikeudet TWIG Point SP -tiliin, jossa pääset muuttamaan laitteen asetuksia tai lataa konfigurointiohjelma tietokoneellesi. Konfigurointiohjelma ja ohjeet ovat ladattavissa TWIG Configurator -tuotesivulta osoitteesta www.twigcom. com. SIM-kortin lisääminen Vedä SIM-kortin korttipidike kokonaan ulos laitteesta ja käännä laitteen takaosa itseesi päin SIM-kortin asettamista varten. Aseta SIM-kortti pidikkeeseen myyntipaketissa olevan tarran avulla. Tarkista, että SIM-kortti on oikein päin ennen kuin työnnät korttipidikkeen laitteeseen! • Kortti on asetettu oikein, kun TWIG One -laitteen takakuori ja SIM kortti ovat sinuun päin. • Kortti on asetettu oikein, kun TWIG Neo -laitteen etukuori ja SIM kortti ovat sinuun päin. Lataaminen Lataa akku täyteen ennen kuin otat laitetta käyttöön ensimmäistä kertaa. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta toisen tai kolmannen latauskerran jälkeen. TWIG-laite voidaan ladata myyntipaketissa olevalla laturilla yhdistämällä se latausadapteriin tai pöytälaturilla, joka on saatavana lisävarusteena. Laitteessa on integroitu litiumpolymeeriakku. Akkutyyppi ja -kapasiteetti voivat vaihdella markkina-alueen ja TWIG-laitetyypin mukaan. Verkkolaturi on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. Varmista, että käyttämäsi sähköverkon jännite vastaa laitteen laturiin merkittyä jännitettä. Verkkolaturi yhdistetään latausadapterin mini-USB-porttiin latausta varten. Aseta latausadapterin nystyrä laitteen pohjassa olevaan koloon ja työnnä adapteri eteenpäin kunnes se lukittuu paikalleen laitteen etuosaan. Laite valvoo lataustasoa, akun lämpötilaa ja virtalähdettä latauksen aikana. Akun lataaminen onnistuu parhaiten yli +10°C ja alle +30°C asteessa. Lataaminen näiden lämpötilojen ala- tai yläpuolella voi lyhentää akun ikää. Se saattaa myös estää akun lataamisen täyteen. Akun lataaminen ei ole sallittua alle +0°C tai yli +45°C lämpötiloissa. Kun litiumakkua ladataan USB-laturilla, 70 % akun lataustasosta saavutetaan nopeasti, mutta lopun 30 % lataaminen kestää kauemmin. Huomioi myös kosteuden, lämpötilan, akun iän ja käytössä olevien ominaisuuksien (esim. GNSS*) vaikutus latausaikaan. Lataamiseen voidaan käyttää CE-hyväksyttyä USB-autolaturia (5VDC, 500mA). Handsfree-toiminto Tehokas kaiutin mahdollistaa laitteen käytön kaiutinpuhelimena. On kuitenkin muistettava, että laitetta ei saa pitää lähellä päätä tai korvaa kaiuttimen ollessa päällä, sillä kovat äänet voivat vaurioittaa kuuloa. Ympäristön vaikutus satelliittiyhteyksiin. Laitteella on oltava jatkuva esteetön yhteys satelliitteihin. Epäedullisissa olosuhteissa (esim. korkeiden rakennusten tai tiheän metsän ympäröimänä) GNSS*-paikannus ei välttämättä toimi kunnolla. Laitetta voidaan käyttää rajoitetuin ominaisuuksin myös gsm-puhelimena. Laite voidaan myös kiinnittää vaatteisiin. Kiinnitettäessä laitetta johonkin on varmistettava, että laitteen takaosa on vartaloon päin ja laitteen yläosa ylöspäin. Laite voidaan peittää ohuella radiofrekvenssiä estämättömällä materiaalilla kuten muovilla, lasikuidulla tai vaatteilla, mutta ei metallilla, jotta GNSS- ja GSM -antennit toimivat kunnolla. Tämä koskee etenkin GSM- ja GNSS* -antennialueita! Pikaopas TWIG One ja TWIG Neo -henkilöhälyttimille Lämpötila-alueet Device usage: Käyttölämpötila: yli -10°C ja alle +40°C astetta, sillä alle -20°C asteen ja yli +55°C asteen lämpötiloissa akku ei toimi ja laite sammuu itsestään vaurioiden ehkäisemiseksi. Lämmettyään tai viilennyttyään hetken, laite toimii jälleen kunnolla. Akun huolto, säilytys ja hävittäminen Vanhat akut kestävät jatkuvassa käytössä uusia akkuja lyhyemmän ajan. Pidempiaikaisessa varastoinnissa akkuja pitää säilyttää täyteen ladattuina kuivassa ja viileässä tilassa. Litiumioniakut eivät sisällä ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Litiumioniakut, laitteet ja lisävarusteet on hävitettävä maakohtaisten säädösten mukaan tai palautettava valmistajalle kierrätystä varten. Laitteen käsittely ja huolto • HUOM! Alla olevat ohjeet koskevat laitetta, sen lisävarusteita, laitteessa olevia ja laitteesta poistettuja akkuja. • Pöly ja lika voivat vahingoittaa laitteen liikkuvia osia. Älä käytä tai pidä laitetta likaisessa ja pölyisessä ympäristössä. • Älä avaa laitetta tai akkua itse tai lävistä sitä terävällä esineellä. • Kovakourainen käsittely voi rikkoa laitteen sisällä olevan virtapiirin. Älä pudota, lyö, väännä tai ravista laitetta. • Pidä laite kuivana. Nesteiden mineraalit voivat syövyttää virtapiirit. Jos laite kastuu, sammuta se ja kuivaa se välittömästi. Aseta laite pystyasentoon ja anna sen kuivua. On suositeltavaa tarkistuttaa laitteen toimivuus jälleenmyyjällä tai palveluntarjoajalla. • Vaikka laite on vedenpitävä, vältä sen kastelemista tai upottamista veteen. • Suojaa laite kuumuudelta. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, sulattaa muoveja ja vahingoittaa akkuja. Älä lämmitä laitetta tai akkua tai käytä sitä avotulen lähellä. • Älä aiheuta oikosulkua akkuun tai akkuliitoksiin. Metallisten esineiden kuten kolikoiden ja avainten pitäminen liian lähellä akkua voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa akkua. • Lataa akku vain pika- tai käyttöohjeessa mainitulla laturilla. Käytä akkua vain ohjeistettuun tarkoitukseen. • Puhdista laite pehmeällä ja kevyesti puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä laitteen puhdistuksessa voimakkaita kemikaaleja, liuottimia tai syövyttäviä aineita. Ainoastaan jälleenmyyjän hyväksymällä asiantuntijalla on lupa korjata laite.

5. TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA TELEMATIIKKAPROTOKOLLA MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) –protokolla mahdollistaa mm. paikkatietokyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen. Telematiikkaviestit voidaan lähettää automaattisesti vain hyväksyttyihin numeroihin, jotka on määritelty laitteeseen erikseen. Tällaisiä numeroita voivat olla esimerkiksi hätä- ja palvelukeskusnumerot. Laitteen paikkatiedot haetaan käyttämällä GNSS*- satelliittisignaaleja, verkkoyhtettä tai erilaisia radiomajakoita tai -verkkoja. Verkkopaikannus on riippuvainen mobiiliverkosta. Telematiikkaviestit siirtyvät tekstiviesteinä tai datayhteydellä. MPTP-viestien lähetys ja vastaanottaminen on GSM-verkko-operaattorin vastuulla ja saatavissa olevat palvelut voivat vaihdella huomattavasti. MPTP-viestien hinnan määrittelee palveluntarjoaja. GNSS/GPS* Maailmanlaajuisen satelliittipaikannusjärjestelmän GNSS tarkkuus ja ylläpito on yksin USA:n valtion ja muiden kolmansien osapuolien hallinnassa ja vastuulla. Järjestelmässä saattaa tapahtua muutoksia, joilla on vaikutusta GNSS-laitteiden tarkkuuteen ja toimivuuteen. HÄTÄPUHELUT Laite on apuväline eikä siihen pitäisi turvautua yksinomaan ilman muita keinoja. Sen toimivuus on riippuvainen GSM-verkosta ja GNSS-satelliiteista, jotka eivät välttämättä ole jatkuvasti saatavilla. Jotta hätäpuheluiden soittaminen on mahdollista, laitteen on oltava päällä ja sijaittava riittävän vahvan GSM-signaalin alueella. Hätäpuhelun soittaminen edellyttää myös GNSS-satelliittiyhteyttä ja voimassa olevaa SIM-korttia. Hätäpuheluiden soittaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa GSM-verkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut tai puhelinominaisuudet ovat käytössä. Epäselvissä tapauksissa, ole yhteydessä verkko-operaattoriisi. TWIG POINT NETLOC -PAIKANNUSPALVELUN MAKSUT TWIG Point Netloc -paikannuspalvelun ensimmäisen käyttövuosi on maksuton. Huom! TWIG Point Netloc ei toimi, jos palvelun uusintamaksua ei ole maksettu ensimmäisen maksuttoman käyttövuoden jälkeen. Twig Com Oy ei ota vastuuta TWIG Point Netloc -paikannuspalvelun ensimmäisen maksuttoman vuoden jälkeisen käyttömaksun myöhästymisestä tai maksamatta jättämisestä johtuvista seurauksista. YLEISTÄ • Liikenne: noudata tarkoin yleiseurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä ja turvallisuusmääräyksiä käyttäessäsi laitetta ajon aikana. Sijoita laite telineeseensä: älä jätä sitä matkustajan istuimelle tai muuhun paikkaan, jossa se voi särkyä äkillisen yhteentörmäyksen tai pysähdyksen aikana. Hankalien ajo-olosuhteiden ja -tilanteiden aikana sinun tulee puhelun saadessasi asettaa aina turvallisuus kohteliaisuuden ja muiden näkökohtien edelle. Jos epäröit laitteen käyttämistä ajon aikana, sinun ei tule käyttää sitä. • Ajoneuvot, joissa on turvatyyny: Turvatyyny aukeaa voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaanlukien kiinteästi asennetut tai liikuteltavat matkapuhelinlaitteet, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. • Ulkoinen hälytys: Hälytyslaitteen käyttäminen ajoneuvon valojen tai merkinantotorven käyttämiseksi julkisilla teillä ei ole sallittua. • Lapset: Estääksesi lapsia vahingoittamasta itseään tai muita, pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Samalla vältät laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittumisen. • Virtalähde: Tämän laitteen kanssa on tarkoitus käyttää tuotteen käyttö-/ pikaohjeessa lueteltuja virtalähteitä. Muunlaisen virtalähteen käyttäminen mitätöi tälle laitteelle annetun hyväksynnän ja voi olla vaarallista. • Muut lisälaitteet: Kaikki lisävarusteet tulee hyväksyttää tämän laitteen valmistajalla. Tarkista uuden virtalähteen ja muiden lisävarusteiden yhteensopivuus hälyttimeen jälleenmyyjältä tai valmistajalta. • Yhteydet: Laitetta, sen virtalähdettä ja lisävarusteita koskevien asennusten, yhteyksien ja palveluiden tulee aina olla laitteen valmistajan hyväksymiä. Hyväksymättömien lisävarusteiden, muutosten tai lisäosien käyttäminen voi olla vaarallista ja mitätöi laitteelle annetun takuun siinä tapauksessa, että tällainen käyttö vahingoittaa laitetta. • Magneettikentät: laitteessa on pieniä magneettisia osia. Vaikka näiden osien magneettikentät ovat heikkoja, ne voivat vahingoittaa esimerkiksi pankki- ja luottokorttien magneettinauhoja. On suositeltavaa pitää laite erossa magneettinauhan sisältävistä korteista. • Paikkatietojen tallennus: Paikkatiedot säilyvät laitteessa oikein kun GPS* on kytketty pois päältä (GPS-valikko) tai virta katkaistu LOPETA/F2 -näppäimestä. Älä milloinkaan poista akkua sammuttamatta ensin laitetta, jotta laitteen muisti ei vahingoittuisi. • Neodymium-magneetit: Jotkin laitteet sisältävät voimakkaita magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimen tai defibrillaattorien toimintaan. Jos käytät näitä laitteita säilytä riittävä etäisyys magneetteihin. Varoita yllä olevia laitteita käyttäviä henkilöitä magneettien vaikutuksesta laitteiden toimintaan. Pidä magneetit kaukana laitteista ja esineistä, jotka voivat vaurioitua magneettikentistä. • Jatkuva reaaliaikainen seuranta: Jatkuva reaaliaikainen seuranta voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja sammumiseen itsestään. • Törmäyshälytys: Törmäyshälytys ei toimi laitteen osuessa vartaloon, kun laitetta kannetaan kaulanauhassa, henkilökorttipidikkeessä tai kiinnitettynä karbiinihakaan. • Repäisylaukaisimen magneetti: Kaulanauhan repäisyhälytyksen (saatavana vain TWIG Neo -versiossa) mekanismi on varustettu magneetilla. Siksi repäisylaukaisimella varustettua kaulahihnaa ei tulisi käyttää magneettinauhalla varustettujen henkilökorttien kanssa. RADIOAALLOT TLP50EU, TLP51EU ja TLP52EU -laitetyyppien lähetystaajuudet ja -tehot EU:ssa on listattu seuraavassa taulukossa. Lähetystaajuudet vaihtelevat laitetyypeittäin! Lähetin Maksimiteho / dBm GSM 900 35 GSM 1800 32 WCDMA 1, 3, 8 25 LTE 1, 3, 7, 8, 20, 28 24 SRD* 868,218 MHz 5 2.4 GHz WLAN* 20 Bluetooth* 10 # Huom! Australian eri taajuudet! Lähetystaajuudet vaihtelevat laitetyypeittäin. Lähetin: NFC* 13.56 MHz • Lentokoneet: Sammuta laite ennen kuin astut lentokoneeseen, äläkä käytä sitä lennon aikana. Laitteen käyttäminen lennon aikana on laitonta ja voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Se voi myös häiritä langattoman verkon toimintaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa matkapuhelinpalveluiden irtisanomiseen sekä oikeustoimiin. • Sairaalat: Sammuta laite ennen kuin astut sisälle sairaalaan tai muuhun terveydenhuoltolaitokseen, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteelliset laitteet voivat olla erittäin herkkiä radiosignaaleille. Käytä laitetta vain sairaalahenkilökunnan luvalla ja heidän antamiensa ohjeiden mukaan. • Lääketieteelliset laitteet: Pidä mielessä, että radiosignaalit voivat vaikuttaa henkilökohtaisessa käytössä oleviin lääketieteellisiin laitteisiin (kuten kuulolaitteet ja sydämentahdistimet) elleivät laitteet ole riittävästi suojattuja. Kysy lisätietoja suojauksen riittävyydestä lääketieteellisen laitteen valmistajalta tai myyjältä. • Julkiset tilat ja maakohtaiset säädökset: Sammuta laite tiloissa, joissa sen käyttö on kielletty. Noudata myös maakohtaisia säädöksiä, jos käytät laitetta kyseisessä maassa. • Räjähdysvaaralliset ympäristöt: Sammuta laite tankkauspisteillä, esimerkiksi bensa-asemilla. Koska radiosignaaleja käytetään usein räjähteiden laukaisemiseen, noudata matkapuhelimen käytön rajoituksia polttoainetankkien, kemiallisten laitosten tai räjäytystyömaiden läheisyydessä. Älä säilytä palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä materiaaleja yhdessä tämän laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. • Muut elektroniset laitteet: Tämän laitteen käyttäminen voi vaikuttaa ajoneuvon elektronisten laitteiden toimintaan, jos niitä ei ole suojattu asianmukaisesti. Tarkista suojaus ajoneuvon myyjältä tai valmistajalta. • Tietokoneet: Pidä mielessä, että tämän laitteen käyttäminen voi häiritä tietokonetta. Laitteen käyttöetäisyys tietokoneesta tulisi olla vähintään metri. • Ruumiinosat: Jotta laite toimisi moitteettomasti, vältä koskettelemasta antennilla silmiä, suuta tai paljaita ihoalueita silloin, kun laite on toiminnassa. TAKUU Twig Com Oy takaa alkuperäiselle ostajalle (“yhtiö” tai “sinä”) että tämä TWIG- laite ja kaikki Twig Comin siihen alkuperäisessä myyntipaketissa toimittamat lisävarusteet (”tuote”) ovat vapaita valmistusvirheistä niin materiaalin, suunnittelun kuin valmistuksenkin osalta sikäli, kun tuotetta käytetään sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen ja sen käytössä noudatetaan käyttöohjeita. Takuuajat löytyvät ostosopimuksesta. Yksilölliset takuuehdot ovat saatavilla Twig Comilta tai Twig Comin paikalliselta jakelijalta. Takuu raukeaa mikäli laite on avattu tai ruuvien takuusinettiä on käsitelty. *Koskee vain tiettyjä tuoteversioita.

Views

 • 1700 Total Views
 • 1420 Website Views
 • 280 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+