TWIG One TWIG Neo Gebruikershandleiding YZ6700-NL

Documents / Quick Guides

1653 views
0 Likes
0 0
v1

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. PICTOGRAMMEN WEERGEGEVEN IN HET MIDDEN VAN HET SCHERM Aan het verwerken. Een operatie is bezig, even geduld. Algemene storing. Weergegeven wanneer een operatie mislukt. Bv. wanneer u tracht te bellen wanneer er geen vooraf geconfigureerd nummer in het toestel staat. Tegelijkertijd wordt de storingstoon gespeeld. SIM-storing. Weergegeven wanneer er geen SIM-kaart in het toestel ingevoerd werd of wanneer de PIN-code verworpen werd. Tegelijkertijd wordt de storingstoon gespeeld. Opnieuw proberen of weggooien-pictogram wordt weergegeven wanneer bv. SRD-tag gelezen wordt en de verzending van gegevens niet lukt. Indrukken van VERZENDEN/F1-toets probeert opnieuw en de EINDE/F2-toets gooit weg. Batterij laag. Weergegeven wanneer het nodig is de batterij opnieuw te laden (of het te vervangen met een andere herladen batterij). Tegelijkertijd wordt de toon van lage batterij gespeeld. Het toestel wordt verbonden met een lader. Instellingen tijdens het batterijladen vinden plaats. Tegelijkertijd wordt de laadtoon gespeeld. Het toestel wordt ontkoppeld van de lader. Instellingen tijdens het batterijladen worden beëindigd, het toestel keert terug naar normale werking. Het toestel is aan het laden en de batterij is nog steeds te leeg om het toestel te herstarten. Batterij is te laag om te laden. Dit symbool wordt weergegeven wanneer het initiële laden van een lege batterij lopende is en de gebruiker tracht het toestel in te schakelen. Toestel schakelt na een tijdje in. Normale binnenkomende oproep. Indien beschikbaar wordt de naam, gekoppeld aan het oproepnummer/telefoonnummer zelf, weergegeven aan de onderzijde. Weergegeven tot de oproep beantwoord wordt (om te antwoorden, druk op VERZENDEN SEND/F1-toets). Starten van informatie-oproep of positie-rapport. Druk op de SOS-toets en houd ingedrukt terwijl deze mededeling weergegeven wordt. Verzenden van een positierapport. Tegelijkertijd wordt de bericht verzenden-toon gespeeld. Maken van een informatie-oproep. Weergegeven tot de oproep beantwoord wordt. Er is een oproep bezig. Weergegeven terwijl de oproep verbonden is. Starten van een SOS-cyclus (lang indrukken): Instellingen noodtoon worden ingeschakeld. Druk op de SOS-toets en houd deze ingedrukt tot de punten allemaal zwart geworden zijn. Starten van SOS-cyclus (twee keer snel indrukken): Druk de SOS-toets kort in. Instellingen noodtoon worden ingeschakeld. Druk de SOS-toets opnieuw in wanneer de tweede cyclus begint te knipperen. Annulatieperiode SOS-cyclus. Een countdown-timer wordt weergegeven. De timer telt de resterende annulatietijd (in seconden). Tegelijkertijd wordt de annulatietoon gespeeld. Om de SOS-cyclus te annuleren, die dit terwijl deze mededeling weergegeven wordt (door de drukken op de EINDE/F2- toets). Noodannulatie. Weergegeven net nadat de SOS-cyclus geannuleerd werd. Noodvoltooiing. Weergegeven wanneer de SOS-cyclus normaal eindigt of wanneer de noodmodus manueel beëindigd wordt. Opnieuw proberen noodoproep. Noodnummers kunnen spraakoproepnummers zijn. De mededeling wordt weergegeven wanneer het toestel een andere oproeppoging naar een nummer maakt. Noodmodus/Werkend. Het toestel is klaar met noodoproepen maar het verzenden van berichten, berichtenbevestiging of vernieuwing van positie gebeurt nog steeds. Bevestigingsbericht noodgeval ontvangen. Na het ontvangen van bevestiging eindigt het toestel met het opnieuw verzenden van een noodbericht. Tegelijkertijd wordt de bericht ontvangen-toon gespeeld. Post-noodgevalmodus. De naam van de GSM-operator wordt vervangen door het noodcyclus- pictogram. Terwijl deze mededeling weergegeven wordt, kan het toestel getraceerd worden door noodnummers, ook noodtoon en weergave-instellingen blijven ingeschakeld. Deze modus kan manueel beëindigd worden, door te drukken op de EINDE/F2-toets. Vraag netwerk noodoproep. Weergegeven wanneer de SOS-toets ingedrukt wordt maar het maken van een SOS-cyclus is NIET mogelijk (bv. SIM-kaart ontbreekt of het roaming-netwerk is niet beschikbaar). U kunt nog steeds trachten een netwerk-noodoproep te maken door de VERZENDEN/ F1-toets in te drukken. U kunt de vraag ook verlaten zonder een noodoproep te maken door de EINDE/F2-TOETS in te drukken. Pre-alarm voor ManDown-alarm is niet ingesteld. Weergegeven wanneer “de annulatietimer” niet geconfigureerd werd en de SOS-cyclus dadelijk start. Druk, om de hoorbare alarmtoon op stil te zetten, op de EIND/F2-toets Pre-alarm voor ManDown-alarm is ingesteld. De countdown-timer toont dat u nog steeds 27 seconden tijd over hebt om het sensoralarm te annuleren, indien u dat wenst. Til, om de SOS-cyclus te annuleren, het toestel naar verticale positie. Doe dit terwijl deze mededeling weergegeven wordt. Om de SOS-cyclus te laten plaatsvinden: Doe niets. Druk, om de hoorbare alarmtoon op stil te zetten, op EIND/F2-toets Alarmstatus beëindigd. Weergegeven net nadat noodcyclus beëindigd werd of het sensoralarm geannuleerd werd. Post-alarm status. Weergegeven wanneer de noodcyclus voltooid werd en het toestel maakt hoorbare alarmen op regelmatige intervallen. U kunt telefoontjes ontvangen en ze bantwoorden door op de VERZENDEN/F1-toets te drukken. Om de post-alarmtoon te stoppen, moet het toestel opgetild worden naar verticale positie. Pre-alarm annuleren. Weergegeven wanneer pre-alarm annuleren ingeschakeld werd. Wanneer ingeschakeld kan de gebruiker ManDown pre-alarm, gestart door wijziging van oriëntatie of beweging, annuleren door EINDE/F2-toets in te drukken. Trekkoord verbonden. Weergegeven wanneer de trekkoord-adapter verbonden is met magneet trekkoordopening naar binnenste deel van het toestel (enkel beschikbaar in TWIG Neo)

3. PICTOGRAMMEN WEERGEGEVEN OP BOVENSTE STREEP VAN HET SCHERM Het waterniveau geeft de resterende lading in de batterij weer. Hoe hoger het niveau, hoe meer lading er resteert. Tijdens het laden wordt het batterijpictogram gewijzigd om deze gebeurtenis aan te duiden. GSM is ingeschakeld. GPRS wordt gebruikt voor telematica. GPRS is actief voor telematica. GSM is aan het roamen. Toestel gebruikt iets anders dan thuisnetwerk. Plaatsingsuitzendingen kunnen automatisch geblokkeerd worden. Tijdens de discrete SOS-cyclus is het kleine SOS-cycluspictogram aan de bovenkant van het scherm de enige indicator van de lopende SOS-cyclus. Wanneer het pictogram verdwijnt of wijzigt, is de cyclus over of verplaatst naar post-noodmodus. GSM-netwerksterkte. Hoe meer strepen en hoe groter de strepen, des te beter het GSM-netwerk. Vier strepen betekent hoge netwerksterkte. Geen strepen betekent dat er geen netwerk beschikbaar is. SOS-oproep is actief. SOS-oproep is in post-noodmodus. Plaatsingsverzoeken zijn mogelijk vanuit noodnummers. Traceren is actief naar één of meer bestemmingen. ManDown-alarm is actief/mislukt. Geautomatiseerde noodcycli zijn mogelijk. SRD-toestelverbinding is beschikbaar/mislukt. Amber-alarm is geactiveerd. Automatische noodcycli zijn mogelijk. GNSS-satellietpositie is actief. WEERGAVE PICTOGRAMMEN GNSS-satellietpositie staat in slaapmodus. GNSS-satellietpositie is niet beschikbaar. Accuraatheid van de laatste GNSS-satellietpositie Hoe meer strepen en hoe groter de strepen, des te beter is de accuraatheid van de laatste GNSS-positie. Wanneer de GNSS-satellietpositie ouder is dan 1 minuut worden de signaalstrepen weergegeven als wireframes. GNSS-satellietplaatsingsfunctie slaapt door slechte satellietdekking. Pictogram wordt weergegeven wanneer groen (VERZENDEN) en rood (EINDE) toetsen tegelijkertijd ingedrukt worden. Wanneer EIND-toets voor een andere functie dan uitschakelen geconfigureerd wordt, kan het toestel afgesloten worden door de groene (VERZENDEN) en rode (EINDE) toetsen tegelijkertijd in te drukken. Pictogram wordt weergegeven wanneer SOS-toets ingedrukt wordt. Pictogram wordt weergegeven wanneer rode EINDE-toets ingedrukt wordt. Pictogram wordt weergegeven wanneer groene VERZENDEN-toets ingedrukt wordt. Pictogram wordt weergegeven wanneer één van de cijfertoetsen ingedrukt wordt. (Enkel beschikbaar met 4-cijfer toetsenpaneel van TWIG One) Pictogram wordt weergegeven na lancering ManDown-alarm. Toestel moet terug naar normale modus geplaatst worden door het toestel te verplaatsen of draaien in overeenstemming met toestelinstellingen.

2. BESCHERMINGSFUNCTIONALITEITEN ALLEENWERKER SOS-cyclus SOS-cyclus is een reeks van noodoproepen en/of -berichten die automatisch gelanceerd worden door vooraf geconfigureerde SOS-instellingen. Afhankelijk van uw toestelconfiguratie kan de SOS-cyclus ofwel manueel gestart worden door de SOS-toets in te drukken of automatisch door beweging, niet-beweging of door andere vooraf geconfigureerde alarmfunctionaliteiten. SOS-cyclusevenementen kunnen oproepen en berichten omvatten in verschillende formaten. ManDown-alarm ManDown-alarm is een automatisch alarm dat de SOS-cyclus start wanneer voldaan wordt aan vooraf geconfigureerde ManDown-criteria. Dergelijke triggers kunnen voldoende verticale of horizontale beweging, niet-beweging, vrije val of impact zijn, afhankelijk van de preconfiguratie van uw toestel. Een pre-alarm informeert de toestelgebruiker van de nakende SOS-cycluslancering en mogelijkheid om de alarmlancering te stoppen door het toestel te verplaatsen. Afhankelijk van de toestelconfiguratie en het toetsenpaneel kan de ManDown-alarmfunctie ook geregeld worden met de specifieke numerieke ManDown-toets (enkel beschikbaar met TWIG 4-cijfer toetsenpaneel) of de vooraf geconfigureerde UI-toets. Verwijs naar uw serviceprovider voor ManDown-configuratie. Amber-alarm Amber-alarm is een op timer-gebaseerde alarmfunctie voor riskante oplossingen. Het geactiveerde Amber-alarm lanceert de SOS-cyclus automatisch wanneer de toestelgebruiker het niet kan onderbreken door een klik of de toesteltoets. Vóór lancering van SOS-cyclus word een pre-alarm tijd weergegeven om de gebruiker te informeren over de binnenkort startende alarmlancering. Amber-alarm kan geconfigureerd worden voor interactieve of lokale modus. Interactieve modusactivatie vereist aanvaarding van de ARC. Afhankelijk van toestelconfiguratie en toetsenpaneel kan de Amber-alarmfunctie geactiveerd worden door de specifieke numerieke Amber-alarmtoets (enkel beschikbaar met TWIG One 4-cijfer toetsenpaneel) of vooraf geconfigureerde UI-toets. Verwijs naar uw serviceprovider voor Amber-alarmconfiguratie. Tweerichtings-spraakoproepen Tweerichtings-spraakoproepen kunne gemaakt worden door het indrukken van menutoets, selecteren van hulpoproepfunctie, scrollen door geconfigureerde hulpoproepnummers met VERZENDEN/F1 en EINDE/F2- toetsen en selecteren van vooraf geconfigureerd nummer door de menutoets in te drukken. Verwijs naar TWIG- configuratiehandleiding of uw serviceprovider voor toestelconfiguratie. Bovenop de noodoproepen, gelanceerd door het indrukken van de SOS-toets, kunnen oproepen discreet, informatief en hulpoproepen zijn. Het toestel kan geconfigureerd worden om alle inkomende oproepen automatisch te beantwoorden. Het kan zelfs zijn dat alle inkomende oproepen geblokkeerd worden en dat u geen oproepen kunt ontvangen. Verzenden/ontvangen berichten Bovenop voor de SOS-cyclus bepaalde noodberichten kan het toestel MPTP-berichten verzenden en ontvangen, met betrekking tot vooral ofwel configuratie-/activatieberichten op afstand, bepaalde mededelingen, noodrapporten of verschillende types van plaatsingsberichten. De geconfigureerde MPTP-berichten worden autonoom verzonden TWIG-zelftest TWIG persoonlijk alarm-zelftest steunt op de Duitse DIN 0825-1 en DIN 0825-11 normen, die een toestel-zelftest vereisen voor beschikbare alarmtriggers en lokalizerende functies. TWIG-zelftest zorgt ervoor dat de toestelgebruiker steeds enkele van de belangrijkste toestelfuncties test vóór het starten van he gebruik ervan. Wanneer de TWIG- zelftest geconfigureerd wordt in toestelinstellingen kan het toestel niet gebruikt worden vóór het succesvol uitvoeren van de zelftest. Zelftest kan, volgens de toestelconfiguratie, het testen van de volgende functies omvatten: Noodalarm door de SOS-toets, ManDown-functie, TWIG-afstandsbediening, TWIG Beacon-toets in te drukken en te rapporteren aan Centraal Station. GEBRUIKERS EN TOESTELTOETSEN TWIG-toestel is uitgerust met configureerbare linker- en rechter functietoetsen, menutoets, SOS-toets. TWIG One-toestelmodel is ook uitgerust met 4 numerieke sneltoetsen. Verwijs naar TWIG-configuratiesoftware of uw serviceprovider voor configuratie toesteltoets. Linker functietoets (VERZENDEN/F1). Standaard functies: telefoneren, berichten verzenden, naar boven scrollen. Rechter functietoets (EINDE/F2). Standaard functies: oproep inschakelen/uitschakelen, vallen/beëindigen/annuleren, omlaag scrollen Menutoets. Menu voor toestelfuncties, aanvaard functieselecties, weergave toestelmenu TWIG One SOS-toets (linker afbeelding) me veranderbare SOS-toetskleur. TWIG Neo SOS- toets (rechter afbeelding). Start SOS-cyclus. Nummer 1-toets. Configureerbare sneltoets. Enkel beschikbaar met TWIG 4-cijfer toetsenpaneel van TWIG One-model. Volume verlagen. Nummer 2-toets. Configureerbare sneltoets. Enkel beschikbaar met TWIG 4-cijfer toetsenpaneel van TWIG One-model. Volume verhogen. Nummer 3-toets/specifieke Amber alarmtoets. Ook configureerbaar voor hulpoproep. Enkel beschikbaar met TWIG 4-cijfer toetsenpaneel van TWIG One-model. Nummer 4-toets/specifieke ManDown-toets. Ook configureerbaar voor hulpoproep. Enkel beschikbaar met TWIG 4-cijfer toetsenpaneel van TWIG One-model. • Afhankelijk van de toestelconfiguratie kan het indrukken van toesteltoetsen geluid en versterkt worden met trillingen. • Menu-toets en functietoetsen kunnen voor volgende functies geconfigureerd worden: Hulpoproep/-bericht, vermogen AAN/UIT, GNSS AAN/UIT, Amber-alarm AAN/UIT, ManDown AAN/UIT, Lees NFC Tag (enkel met TWIG One), Duwen naar vast, ManDown pauze en Op stil zetten/weer aanzetten/vibreren modus-toggle. PICTOGRAMMEN VAN MENU-FUNCTIES EN GECONFIGUREERDE FUNCTIETOETSEN Hulpoproep/-bericht. 4 optionele telefoonnummers om te bellen of sms te sturen. Vermogen AAN/UIT. Schakel vermogen in en uit. GNSS AAN/UIT. GNSS satellietpositie activeren of deactiveren. Amber-alarm AAN/UIT. Amber-alarm functie activeren of deactiveren. Lees NFC-tag. NFC-tags kunnen gelezen worden door deze functie te selecteren en het toestel dichterbij de NFC-tag te brengen. Functie enkel beschikbaar met TWIG One. ManDown AAN/UIT. ManDown-functie wordt ingeschakeld of uitgeschakeld. Wanneer ingeschakeld geeft het toestel alarmen wanneer tegemoet gekomen wordt aan geconfigureerde regels. Drukken naar vast. Updaten van satellietverbinding door de geconfigureerde functietoets in te drukken. ManDown-pauze. Instellen van ingeschakelde ManDown-functie om te pauzeren voor de geselecteerde tijd. Terugkeren. Terugkeren naar vorig niveau. Op stil zetten/weer aanzetten/vibreren modus-toggle. Toggle-toestel tussen op stil zetten, weer aanzetten of trilling.

1. TWIG persoonlijk alarm is een veiligheidstoestel voor alleenwerkers, ontwikkeld voor meerdere alleenwerkers en persoonlijke veiligheidsnoden. Fabrikant: Twig Com Ltd. 24910 SALO, Finland www.twigcom.com Publicatienummer: YZ6700-01 Alle rechten voorbehouden. © Twig Com Ltd. Twig Com Ltd. verklaart dat dit mobiel toestel, type TLP50EU, TLP51EU TLP52EU, TLP53EU of TLP54EU de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU/ naleeft. De volledige DoC kan gedownload worden via www.twigcom.com/documents . Informatie in deze snelgids is vatbaar voor wijzigingen zonder aankondiging. Twig Com Ltd. behoudt zich het recht voor hun producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud, zonder verplichting enige persoon of organisatie op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen of verbeteringen. Twig Com Ltd. is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, inkomen of andere voortvloeiende schade, wat het ook veroorzaakt heeft. Enkele van de in deze gids beschreven functies zijn optioneel en bedoeld om apart gekocht te worden. Neem contact op met uw detailhandelaar voor meer informatie. *Instructies zijn enkel richtlijnen. Raadpleeg uw systeemprovider voor gedetailleerde instructies. Ga, voor meer informatie, details en beschrijvingen, inclusief toestelconfiguratie en assortiment van laders en accessoires, naar de website: www.twigcom.com. VAN START GAAN Het PIN-verzoek uitschakelen Schakel het PIN-verzoek van de SIM-kaart uit. Wijzig, wanneer het niet mogelijk is, de PIN-code naar 9999 of naar hetzelfde dat in de SIM-kaart gebruikt werd vóór inschakeling op het TWIG-toestel. Verwijs naar TWIG Point Remote Configurator of TWIG Configurator PC-programma en TWIG Configuration-handleiding om de PIN-code te wijzigen naar de code die het toestel automatisch gebruikt. Download PC Configuration-software en instructies vanuit TWIG Configurator-productpagina op www.twigcom.com of vraag TWIG sales om voor u een TWIG Point SP-account te creëren voor toestelconfiguratie. Invoeren SIM-kaart Trek de SIM-kaartlade volledig uit de ladegleuf en draai het omgekeerd voor plaatsing van SIM-kaart. Bevestig uw SIM-kaart aan de lade met de sticker die geleverd werd in de verkoopdoos. Verifieer de correcte richting van de lade alvorens het terug in de gleuf te duwen! • In de correcte richting zijn de achterzijde van het toestel en de SIM-kaart naar u toe gericht in het TWIG One-toestel! • In de correcte richting zijn de voorzijde van het toestel en de SIM-kaart naar u toe gericht in het TWIG Neo-toestel! Aan het opladen Wanneer u het toestel voor de eerste maal gebruikt, moet u de batterij eerst opladen. Merk op dat de batterij diens volledige capaciteit enkel bereikt na twee of drie laadtijden. TWIG-toestel kan opgeladen worden met de in het verkooppakket geleverde netoplader verbonden met de adapter of als accessoire geleverd laadstation. Toestel heeft een geïntegreerde lihium-ion polymeer batterij. Het batterijtype en de batterijcapaciteit kan variëren, afhankelijk van de marktregio en het model van uw TWIG-toestel. De netoplader mag enkel binnen gebruikt worden. Zorg ervoor dat de spanning van het land overeenstemt met de spanning, gemarkeerd op de lader. Verbind, tijdens het laden, de mini USB-connector met de mini USB- connector van de laadadapter. Zet de kleine brok van de laadadapter op de opening aan de onderkant van het toestel en duw de adapter voorwaarts tot het op zijn plaats klikt aan de voorzijde. Het toestel controleert de laadstatus, de batterijtemperatuur en de voeding tijdens de laadoperatie. Het ideale temperatuurbereik voor laden bedraagt +10°...+30°C. Het laden van de batterij boven of onder deze temperaturen kan het batterijleven verkorten. De batterij kan ook diens volledige capaciteit niet bereiken. Laden is niet toegestaan onder +0°C of boven +45°C. Bij het laden van de Li-ion batterijen met de USB-lader wordt ongeveer 70% van de batterijcapaciteit snel geladen, maar het laden van de resterende 30% neemt relatief meer tijd in beslag. Merk ook op dat vochtigheid, temperatuur, leeftijd van de batterij en momenteel gebruikte functies (bv. de GNSS*) de tijd gespendeerd aan het laden beïnvloeden. Standaard CE-goedgekeurde USB- autolader (5 VDC, 500 mA) kan voor het laden gebruikt worden. Handsfree gebruik TWIG-toestel kan handsfree gebruikt worden via diens krachtige luidspreker. Bijgevolg is het niet toegelaten het toestel dichtbij hoofd en oor te zetten om luide tonen te vermijden die pijn of letsel kunnen veroorzaken. Impact van omgeving op gebruik Het toestel moet op elk ogenblik een onbelemmerd zicht op satellieten hebben. In marginale omstandigheden (bv. bij het verblijven in omgevingen met zware boombedekking of naast hoogbouw) kan GNSS*-plaatsing niet correct werken. Het toestel kan gebruikt worden zoals een standaard GSM-telefoon met beperkte functieset. In bepaalde gevallen kan het toestel ingebouw worden in kledij of bijzondere jassen. Wanneer het toestel op één of andere manier gemonteerd wordt, moet het vastgemaakt worden aan het oppervlak zodat de achterkant van het toestel naar het lichaam gericht is en de bovenkant Snelgids voor TWIG One en TWIG Neo persoonlijke alarm-toestellen van de telefoon naar boven. Om correcte werking van de GNSS* en GSM te verzekeren, kan het toestel bedekt worden met dun, laag verliesmateriaal zoals plastic, vezelglas of kledij, maar niet met metaal. Dit gaat in het bijzonder over GSM- en GNSS*-antenneregio's! Temperatuurbereik Gebruik toestel: -10°C tot +50°C, bij temperaturen onder -20°C, of boven +55°C, de batterij levert geen vermogen en het toestel schakelt uit om schade te beletten. Bij opwarmen/afkoelen werkt het toestel opnieuw correct. Batterijzorg, onderhoud en weggooien De voortdurende werkingstijd is minder bij het gebruik van een oude batterij dan bij een nieuwe batterij. Bij het opslaan van het toestel voor lange tijd moet het koel bwaard worden en met volledig opgeladen batterij op een droge plaats. Li-Ion batterijen bevatten geen zware metalen die het milieu kunnen beschadigen. De Li-Ion batterijen, toestellen en toestelaccessoires moeten weggegooid worden in overeenstemming met de specifieke reglementering van het land of terugbezorgd worden aan de fabrikant voor recyclage. Verwerking en onderhoud • OPMERKING: De onderstaande instructies zijn van toepassing op het toestel, diens accessoires, batteriijen in gebruik evenals batterijen die uit gebruik genomen zijn. • Stof en vuil kunnen de bewegende onderdelen van het toestel beschadigen. Gebruik of bewaar het toestel niet in een stoffige of vuile omgeving. • Open het toestel niet zelf of boor er geen gaten in. • Ruwe behandeling kan het schakelsysteem binnen het toestel beschadigen. Laat het toestel niet vallen, botsen, draaien of schudden. • Houd het toestel droog. Vloeistoffen bevatten mineralen die elektronische circuits kunnen aantasten. Wanneer het toestel nat wordt, schakel het dan uit en droog het toestel onmiddellijk. Zet het toestel recht en laat het drogen. Het wordt aanbevolen dat een doorverkoper of klantendienstpersoneel controleert dat het toestel correct werkt. • Hoewel het toestel waterdicht is, maak het toestel niet onnodig nat of dompel het niet in water. • Bescherm het toestel tegen de hitte. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische toestellen verkorten, plastic smelten of krom trekken en batterijen beschadigen. Warm het toestel niet op of gebruik het niet dichtbij vuur. • Zorg niet voor kortsluiting van de batterij of het laden van contacten. Het blootstellen van de metalen stroken van de batterij aan een nauw contact met een metalen voorwerp, zoals een munt, een klem of een reeks sleutels kan ongelukkige kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. • Enkel het toestel laden en ontladen met de lader, gespecificeerd in de bedieningsinstructies/Snelgids. Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bedoeld is. • Reinig het toestel met een zacht doekje, lichtjes vochtig gemaakt met zacht zeepachtig water. Reinig het toestel niet met harde chemicaliën, oplosmiddelen of andere bijtende middelen. Sta enkel onderhoudspersoneel, erkend door de doorverkoper, toe het toestel te herstellen.

5. PROTOCOL TELEMATICA MPTP (Mobile Phone Telematic Protocol) staat onder andere toe het toestel te traceren via SMS of datacommunicatie. Automatisch verzonden telematicaberichten zijn enkel toegestaan aan erkende nummers, geconfigureerd in het toestel. Dergelijke nummers kunnen bv. nood- en klantendienstnummers zijn. Positie van het toestel wordt gevonden door de GNSS*, of door de netwerkparameters of verschillende radiobakens en netwerken, de laatste is een netwerk-afhankelijke dienst. De drager voor telematica-berichten is een SMS-bericht of dataverbinding. Levering van alle berichten wordt volledig verwerkt door en is de verantwoordelijkheid van de GSM-netwerkoperator en diensten kunnen substantieel variëren. De kostprijs van een protocolbericht wordt bepaald op het contract door de serviceprovider. GNSS/GPS* Het Global Navigation Satellite System (GNSS) wordt bediend door de regering van de Verenigde Staten en andere derden, die enkel verantwoordelijk zijn voor accuraatheid en onderhoud ervan. Het systeem is onderhevig aan wijzigingen die de accuraatheid en prestaties van alle GNSS-materiaal kan beïnvloeden. NOODOPROEPEN Het toestel is een hulpmiddel en mag nooit op vertrouwd worden als enige noodtoestel. Diens functionaliteit hangt af van het GSM-netwerk en GNSS-satellieten die misschien niet de ganse tijd beschikbaar zijn. Om noodoproepen te maken moet het toestel ingeschakeld zijn en gelokaliseerd in een gebied met adequate signaalsterkte van het GSM-netwerk. Het maken van een noodoproep kan ook GNSS-satellietdekking en een geldige SIM-kaart vereisen. Noodoproepen zijn niet mogelijk op alle GSM- telefoonnetwerken of wanneer zekere netwerkdiensten of telefoonfuncties in gebruik zijn. Raadpleeg bij onduidelijke gevallen de netwerkoperator. KOSTPRIJS TWIG POINT NETLOC Het eerste jaar van TWIG Point Netloc is gratis. Merk op: TWIG Point Netloc werkt niet wanneer de betaling voor dienstvernieuwing niet gemaakt werd na het eerste jaar gratis. Twig Com Ltd. neemt geen verantwoordelijkheid voor gevolgen door een vertraging of niet-betaling van TWIG Point Netloc dienstgebruik na het eerste jaar gratis. ALGEMEEN • Verkeer: Houd u strikt aan alle mogelijke Europese en nationale wetgeving en respecteer ook mogelijke veiligheidsaanbevelingen bij het gebruiken van het toestel tijdens het rijden met een voertuig. Plaats het toestel in diens houder, laat het niet slingeren op de passagierstoel of een andere plaats waar het kan weggeslingerd worden bij een botsing of plotsel stop. Bij het ontvangen van een oproep in een vreemde rijsituatie moet u steeds veiligheid boven andere prioriteiten en beleefdheid plaatsen. Wanneer u zich niet comfortabel voelt bij het gebruik van een toestel tijdens het rijden, moet u het niet gebruiken. • Voertuigen met airbags: Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, inclusief ofwel geïnstalleerde ofwel draagbare draadloze toestellen in het gebied boven de airbag of in het uitzettingsgebied van de airbag. • Extern alarm: Het gebruik van het alarmtoestel om lichten of toeter van een voertuig te bedienen op openbare wegen is niet toegestaan. • Kinderen: Houd het toestel en diens accessoires weg van kinderen of te beletten dat ze zichzelf of anderen letsel berokkenen. Schade aan het toestel of diens accessoires wordt op die manier vermeden. • Voeding: Dit materiaal is bedoeld voor gebruik met de gespecificeerde voedingen, opgelijst in de snelgids/bedieningsinstructies. Elk ander gebruik maakt elk aan dit apparaat gegeven goedkeuring ongeldig en kan gevaarlijk zijn. • Andere accessoires: Alle andere gebruikte accessoires moeten ook goedgekeurd zijn door de toestelfabrikant. Controleer de compatibiliteit van nieuw voedingseenheden en andere accessoires bij de doorverkoper of fabrikant. • Verbindingen: Alle installaties, verbindingen en dienstverlening met betrekking tot het toestel, diens voeding en accessoires moeten goedgekeurd zijn door de toestelfabrikant. Gebruik van niet-toegestane accessoires, aanpassingen of bijlagen kan gevaarlijk zijn en maakt de toestelgarantie ongeldig wanneer vermelde accessoires schade berokkenen of een storing aan het toestel. • Magnetische velden: Het toestel bevat kleine magnetische componenten. Hoewel de magnetische velden van de componenten zwak zijn, kunnen ze magnetische kaarten, zoals bankkaarten en creditcards beschadigen. We bevelen u aan het toestel weg te houden van magnetische kaarten. • Opslag posities: Positie-informatie wordt correct in het toestel bewaard wanneer de GPS* uitgeschakeld is (van het GPS-menu) of ontkoppeld is (door te drukken op F2-toets). Om te beletten dat het geheugen aangetast wordt, ontkoppel nooit het toestel door de batterij te verwijderen. • Neodymium magneten: Sommige modellen hebben sterke magneten. Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde hartdefibrillatoren beïnvloeden. Wanneer u deze apparaten draagt, houd dan voldoende afstand tot de magneten. Waarschuw anderen, die deze apparaten dragen, van te dicht bij de magneten te komen. Houd magneten weg van toestellen en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magnetische velden. • Realtime controle: Een voordurende realtime controle kan leiden tot oververhitting van het toestel en het afsluiten. • ManDown-impact: Impactfunctie werkt niet wanneer het toestel het lichaam treft wanneer het losjes gedragen wordt, bv. aan een draagkoord. • Trekkoordmagneet: Trekkoord van de draagkoord (enkel beschikbaar bij de TWIG Neo-versie) is uitgerust met een magneet. Bijgevolg mag een trekkoord niet gebruikt worden bij identiteitskaarten, inclusief magnetische strepen. RADIOFREQUENTIE (RF) ENERGIE Transmissiefrequenties en vermogen voor TLP50EU, TLP51EU en TLP52EU toesteltypes in EU en toesteltype TLP53EU en TLP54EU in EU, AU en NZ staan opgelijst in onderstaande tabel. Verzender Max. vermogen / dBm GSM 900 35 GSM 1800 32 WCDMA 1, 3, 8 25 LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 25 SRD* 868,218 MHz 5 2,4 GHz WLAN* 20 Bluetooth* 10 # Opmerking: verschillende frequenties in Australië en Nieuw-Zeeland! Transmissiefrequenties variëren, afhankelijk van toesteltype. Verzender: NFC* 13,56 MHz • Vliegtuigen: Schakel uw toestel uit alvorens aan boord te gaan van een vliegtuig en gebruik het toestel niet terwijl u in de lucht bent. Behalve illegaal te zijn kan het gebruik van een toestel in een vliegtuig de werking van het vliegtuig in gevaar brengen of het mobiele netwerk verstoren. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot schorsing of ontzeggen van mobiele telefoondiensten, en mogelijke zelfs gerechtelijke actie. • Hospitalen: Schakel uw toestel uit alvorens hospitalen of andere gezondheidszorgfaciliteiten binnen te gaan waar medisch elektronische materiaal gebruikt kan worden. Dergelijke toestellen kunnen ontzettend gevoelig zijn voor storing door radiofrequenties. Gebruik enkel het toestel met toestemming en onder instructie van hospitaalpersoneel. • Medische apparaten: Denk er aan dat alle medische apparaten (zoals hoortoestellen of pacemakers) beïnvloed kunnen worden door RF-energie wanneer ze niet op adequate manier afgeschermd worden. Raadpleeg de fabrikant of verkoper van het materiaal om de correcte afscherming te bepalen. • Aangeplakte faciliteiten en landspecifieke reglementeringen: Ontkoppel het toestel in elke faciliteit waar opgehangen aankondigingen vereisen mobiele telefoons uit te schakelen. Volg ook landspecifieke reglementeringen die van toepassing zijn op waar het toestel gebruikt wordt. • Potentieel explosieve atmosferen: Schakel het toestel uit op bijtankpunten, bv. benzinestations. Handhaaf ook beperkingen op het gebruik van radiomateriaal in brandstofdepots, chemische fabrieken of waar ontploffingswerken aan de gang zijn omdat RF-toestellen met afstandsbediening vaak gebruikt worden om explosieven te doen ontploffen. Geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen bewaren of dragen in hetzelfde compartiment als het toestel, diens onderdelen of accessoires. • Ander elektronisch materiaal: Gebruik van het toestel kan het elektronisch materiaal van een voertuig verstoren wanneer het niet op adequate manier afgeschermd werd. Raadpleeg de fabrikant of voertuigverkoper om correcte afscherming te bepalen. • Computers: Denk er aan dat het gebruik van het toestel dichtbij een computer voor storing kan zorgen. Houd, wanneer u uw toestel dichtbij dergelijk materiaal gebruikt, een afstand van ongeveer één meter in acht. • Lichaamsonderdelen: Wanneer het toestel in werking is, raak de antenne dan niet aan met ogen, mond of blote huid, om correcte werking te garanderen. GARANTIE Twig Com Ltd. garandeert aan de originele koper (“Bedrijf”) dat dit Twig Com-toestel en alle door Twig Com origineel geleverde accessoires in het verkooppakket (“Product”) vrij zijn van defecten in materiaaln ontwerp en afwerking onder normaal gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies en in navolging van de volgende voorwaarden. Garantieperiodes worden bepaald bij de aankoopovereenkomst Individuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar bij Twig Com of bij een lokale verdeler. De garantie is nietig wanneer het toestel geopend is of geknoeid werd met de garantiezegel op de schroeven. *Enkel bepaalde productversies. VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN

Views

 • 1653 Total Views
 • 1244 Website Views
 • 409 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 1 www-twigcom-com.translate.goog