Johtamisjärjestelmäsertifikaatti ISO9001:2015

Documents / Certificates

1730 views
0 Likes
0 0
Certificate - Johtamisjärjestelmäsertifikaatti ISO9001:2015

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Sertifiointielin : Eurofins Expert Services Oy, PL 345, 33101 TAMPERE J O H T A M I S J Ä R J E S T E L M Ä S E R T I F I K A A T T I Serti fikaatti nro. EUFI29 - 1900 1630 - C 1 I S O 90 01 : 20 15 Twig Com Oy Lairolantie 14, 24910 Salo Eurofins Expert Services Oy on arvioinut yrityksen johtamis järjestelmän ja todennut sen täyttävän standardin ISO 9001:20 15 vaatimukset. Tämä sertifikaatti kattaa seuraavat toiminnot/palvelut: Telematiikkatuotteiden ja - palveluiden suunnittelu, kehitys, tuottaminen ja markkinointi sekä elektroniikan sopimusvalmistus Myönnetty: 29 . syy skuuta 201 9 Voimassaolo päättyy: 2 8 . syy s kuuta 2022 Alkuperäinen myönnetty: 29 . syyskuuta 2010 Sakari Kolehmainen Jouni Aalto Tuotepäällikkö Eurofins Expert Services Oy Pääarvioija Eurofins Expert Services Oy

Views

 • 1730 Total Views
 • 1407 Website Views
 • 323 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+