REACH

TWIG-henkilöhälyttimet noudattavat Euroopan kemikaaliviraston kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaa REACH -asetusta (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset, mikä tarkoittaa etteivät ne sisällä vaarallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa terveyttä tai ympäristöä. Lue lisää REACH-asiasta webbisivulla Euroopan kemikaalivirasto Suomessa.

Huolehdimme siitä, että kemiallisten aineiden käyttö tehtaallamme noudattaa REACH-säädöksen vaatimuksia. Pyrimme huolehtimaan myös tavarantoimittajiamme vaatimusten mukaisesta toiminnasta tarkistamalla heidän ilmoituksensa.

Osana toimitusketjua toimitamme jatkokäyttäjille ja jakelijoille riittävät tiedot, jotta he voivat huolehtia terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevista tarvittavista toimenpiteistä.

Odoo • teksti ja kuva

REACH-määräysten mukaan kemiallisten aineiden markkinnoille tuottamisesta tai saattamisesta vastuussa olevalla tavarantoimittajalla (valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai jakelija) on velvollisuus laatia teolliseen tai ammatilliseen käyttöön tarkoitetuista kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote ja toimittaa se kemikaalin vastaanottajalle.

REACH-datalehteä ei tarvitse toimittaa, mikäli suurelle yleisölle tarjottujen tai myytyjen vaarallisten aineiden tai valmisteiden mukana käyttäjät saavat riittävät tiedot terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevista tarvittavista toimenpiteistä huolehtimiseen ja mikäli jatkokäyttäjä tai jakelija ei ole niitä vaatinut.