Lone worker safety in cleaning


Cleaners are mostly working in isolation, indoors and outside normal working hours. When a lone worker inside the building needs help, the information about his or her accurate location is not always available.
TWIG lone worker alarms can determine the accurate location from nearby installed TWIG SRD beacons also when GPS signal is not available.

Yksintyöskentelyn riskit siivousalalla

Altistuminen kemikaaleille

Altistuminen puhdistuskemikaalien höyryille voi aiheuttaa hengitysongelmia, ihoärsytystä tai jopa tajunnan menetyksen.

Kaatuminen, liukastuminen ja kompastuminen

Liukastuminen läikkyneisiin nesteisiin, kompastuminen lattialle jätettyihin esineisiin tai putoaminen voivat aiheuttaa vakavia vammoja ja edellyttävät avun hälyttämistä paikalle.

Väkivalta

Muista erillään olevat työntekijät ovat suuremmassa vaarassa ja haavoittuvaisempia työskennellessään yksin tavanomaisten työaikojen ulkopuolella.

TWIG lone worker protection features

Liike- ja liikkumattomuushälytys

Automaattinen hälytys käynnistyy, jos henkilö ei kykene hälyttämään apua tai on tajuttomana.

Ajastettu hälytys

Riskialttiissa tilanteessa ajastettu hälytys ilmoittaa käyttäjälle esihälytyksellä etukäteen asennetun ajan kuluttua.

Sisäpaikannus

TWIG Beacon -järjestelmä on suunniteltu paikantamaan hädässä olevia ja loukkaantuneita henkilöitä sisätiloista, joissa GPS ei ole luotettava paikannuskeino ja muut paikannuskeinot eivät ole riittävän tarkkoja.