LIIKE- JA LIIKKUMATTOMUUSHÄLYTYS YKSINTYÖSKENTELEVILLE

Mikä on liike- ja liikkumattomuushälytys?

Automaattinen liike- ja liikkumattomuushälytystoiminto on liikesensoriin perustuva toiminto, joka tunnistaa laitteen asentomuutoksen ja liikkumattomuuden ja käynnistää hälytyksen ennalta annettujen asetusten perusteella. Jos henkilö ei itse kykene käynnistämään hälytystä ja toteutunut tilanne vastaa henkilöturvahälyttimen liike- ja liikkumattomuusasetuksia, laite käynnistää automaattipuhelun ja lähettää laitteen sijaintitiedot asetuksissa määriteltyihin puhelinnumeroihin.

Yksintyöskentelevän henkilön kaatuessa tai ollessa tajuttomana hälytys käynnistyy automaattisesti. Liike- ja liikkumattomuustunnistukseen perustuva hälytys on hyödyllinen toiminto etenkin yksintyöskentelytehtävissä kuten rakentaminen, siivous, kunnossapito, turvallisuusala ja monissa muissa teollisissa ympäristöissä, joissa yksintyöskentelevällä on riski pudota, liukastua, kompastua, joutua väkivallan kohteeksi, altistua vaarallisille kaasuille, sähköiskuilla ja päälle käymisille.

Miten liike- ja liikkumattomuushälytys toimii?

Kaatumistunnistuksella varustetut TWIG-henkilöturvahälyttimet yksintyöskentelijöille TWIG-henkilöhälyttimet mahdollistavat hälytyksen käynnistämisen automaattisesti 4 eri tavalla: laitteen suunnanmuutoksesta, liikkumattomuudesta, vapaasta pudotuksesta ja törmäyksestä.

Hälytys käynnistyy, kun asetetut ehdot täyttyvät. Liike- ja liikkumattomuushälytyksen asetusten on vastattava käyttötarkoitusta ja ympäristön vaatimuksia, jotta vältytään turhilta hälytyksiltä tai tarvittavat hälytykset tulevat tehtyä. Käyttäjälle on annettava koulutusta liike- ja liikkumattomuushälytyksestä ja sen rajoitusten ymmärtämisestä.

TWIG-henkilöhälyttimet voidaan konfiguroida erilaisia riskitilanteita varten. Kaatumis- ja liikkumattomuushälytykset ovat useimmissa tapauksissa riippuvaisia laitteen kantotavasta. Kun TWIG-henkilöturvahälytintä kannetaan laiteasetusten mukaan, laite tunnistaa riskitilanteen oikein ja käynnistää automaattisen hälytyksen.

Klikkaamalla tätä linkkiä voit katsoa videon miten käyttää liike- ja liikkumattomuushälytystä!

TWIG-liike- ja liikkumattomuushälytystoiminnon ominaisuuksiin kuuluvat:
 • Putoaminen tai liikkumattomuus käynnistävät hätäsyklin automaattisesti

 • Hätäviesti lähetetään GPRS- tai SMS-yhteydellä

 • Hälytys voidaan ohjelmoida äänekkääksi tai äänettömäksi

 • Hätäviesti ilmoittaa hälytyksen syyn

 • Putoaminen käsittää sekä liikkeen että suunnanmuutoksen

 • Liikeherkkyyttä voidaan säätää

 • Toiminto voidaan pysäyttää hetkellisesti turhien hälytysten välttämiseksi

 • Toiminnon kytkeminen pois päältä voidaan estää

 • Ei hälytystä kun kytkettynä laturiin

 • Tietyin väliajoin toistuva piippaus tajuttoman henkilön paikantamiseksi

 • Katso alla olevat kuvat laitteen asennoista, jotka laukaisevat hälytyksen ja eivät laukaise hälytystä

Odoo • teksti ja kuva

Automaattinen hälytys käynnistyy kaatumisesta JA liikkumattomuudesta

Hälytys vaakasuorassa asennossa ja liikkumattomana

Vaakasuora-asento + Liikeherkkyys valittuna: Hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa pystyakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli Kaatumiskulman (asteina), JA laitteen tunnistettu liike (kiihtyvyys) putoaa alle Liikeherkkyys -asetuksen raja-arvon.

Automaattinen hälytys käynnistyy kun molemmat ehdot täyttyvät:
 • laitteen suunta suhteessa pysty- tai poikittaisakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta ja

 • laitteen liike putoaa alle liikeherkkyys-asetuksessa määritellyn kynnysarvon.

TWIG-hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa pystyakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli kaatumiskulman (asteina).

Odoo • teksti ja kuva
Odoo • teksti ja kuva

Hälytys pystysuorassa asennossa ja liikkumattomana

Pystysuora-asento + Liikeherkkyys valittuna: Hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa poikittaisakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli Kaatumiskulman (asteina), JA laitteen tunnistettu liike (kiihtyvyys) putoaa alle Liikeherkkyys -asetuksen raja-arvon.

Automaattinen hälytys käynnistyy kun molemmat ehdot täyttyvät:

 • laitteen suunta suhteessa pysty- tai poikittaisakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta ja

 • laitteen liike putoaa alle liikeherkkyys-asetuksessa määritellyn kynnysarvon.

TWIG-hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa poikittaisakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli kaatumiskulman (asteina). Laitetta kannetaan yleensä vyökotelossa vaakasuorassa asennossa.

Automaattinen hälytys käynnistyy kaatumisesta TAI liikkumattomuudesta

TWIG-henkilöhälyttimet, joissa on liike- ja liikkuumattomuushälytys+, käynnistävät hälytyksen tilanteissa, joissa käyttäjä ei liiku (esim. tajuttomana), mutta hälyttimen kaatumiskulma ei poikkea riittävästi asetetusta absoluuttisesta raja-arvosta (esim. pyörtyessä käyttäjä ei kaadu ja kaatumiskulma muutu). Kun henkilö on liikkumatta, hätäsykli käynnistyy automaattisesti laitteen liikkeen (kiihtyvyys) pudotessa alle Liikeherkkyys-asetuksen raja-arvon. Laitteen asennolla ei ole vaikutusta.&

Vapaan pudotuksen tai törmäyksen käynnistämä hälytys

Uusimmissa TWIG-henkilöhälyttimessä on liike- ja liikkuumattomuushälytyksen lisäksi mahdollista konfiguroida lisätoimintona automaattinen hälytys myös äkillisen törmäyksen ja vapaan pudotuksen tilanteisiin.

Puettavat kaatumishälytyksellä varustetut hälyttimet palvelualan työntekijöille