Product catalog

We understand that one size doesn’t fit all. TWIG lone worker alarms offer customizable safety solutions, allowing you to tailor the device to your unique needs.   

TWIG Configurator
Tietokonesovellus TWIG-laitteiden asetusten ja TWIG-laiteohjelmiston hallintaan.
TWIG FirmwareLoader
Tietokoneohjelma TWIG laiteohjelmiston päivitykseen
TWIG SRD Configurator
Tietokonesovellus TWIG SRD lyhyen kantaman laitteiden konfigurointiin
TWIG Point SP
TWIG Point SP avaimet käteen SaaS -ratkaisu palveluntarjoajille
TWIG Integrator Kit
Integraattorin työkalupakki TWIG-laitteiden integroimiseksi asiakkaan valvomojärjestelmään