TRYGGHET FÖR ENSAMARBETARE

Ensamarbetare arbetar på egen hand, utan varken kollegor eller arbetsledare till hands. Arbetsgivaren ansvarar för att en ensamarbetande inte utsätts för större risker än övriga anställda.

 

Personlarm från TWIG är specifikt utvecklade för flera olika typer av ensamarbete.

Ensamarbetarens arbetssituation

Ensamarbetare utsätts inte per automatik för större risker och faror än andra anställda. Beroende på själva arbetssituationen är man dock mer sårbar när man arbetar ensam och befinner sig i en riskfylld situation.

Stationärt ensamarbete

Mobilt arbete utan kollegor

En stationär ensamarbetare arbetar på en bestämd plats, t.ex. en kiosk, bensinstation eller butik. Ensamarbetare jobbar ofta på mindre företag; i många butiker finns oftast bara en enda anställd på plats.

De som arbetar utan direktkontakt med kollegorna, t.ex. hemtjänstpersonal, servicetekniker, städare, delgivningsmän, brevbärare, socialtjänstpersonal.

Arbete utanför normal arbetstid

Städare, väktare, detaljhandelspersonal, service- och underhållstekniker, sysselsatta inom jord- och skogsbruk m.fl. är exempel på yrken där man ofta arbetar på kvällar och nätter.

Lone worker risk assessment

Lone worker risk management begins with assessment of the risks faced, such as accidents or violence. Solutions to address those risks can then be developed and deployed. At the lowest risk level, a normal smart phone may be sufficient to call for help. A safety phone with alarm button, doubling as mobile phone, is often suited for moderate risk scenarios. A dedicated lone worker alarm may be required in high-risk situations, for best quality safety functions as well as to reduce multitasking risks in the device itself.

​TWIG-produkternas fördelar för ensamarbetare

A Variety of LVP Functionalities

A variety of lone worker protection (LVP) functionalities: GPS, ManDown alarm, 2G/3G, SRDs (short range devices), ATEX, Amber alert, indoor positioning, high-power speaker, compatible accessories...

Compatible Devices

​TWIG-enheterna är kompatibla med ett stort antal befintliga ARC-system, och övriga ARC-system kan integreras med hjälp av TWIG Integrator Kit. Nya TWIG-enheter är även bakåtkompatibla med äldre ARC-system.

Reliable Durability

​De tåliga, vattentäta och användarvänliga TWIG-personlarmen med långlivade batterier ger ensamarbetaren större trygghet i utsatta situationer.

TWIG Personal Alarm Devices for Lone Worker Safety

TWIG Protector Pro

The powerful 3G/GSM/GNSS personal alarm device designed to protect lone workers in demanding environments.

TWIG Protector Ex

The intrinsically safe 3G/GSM/GSSN personal alarm device designed to protect lone workers in explosive hazardous areas.

TWIG Embody

The wearable 3G/GSM/GNSS personal alarm device with removable belt clip.

TWIG produkterbjudande – mycket mer än bara ett personlarm

Tillbehör

Laddare, batterier, bärbara produkter, lösningar för bilen – allting är kompatibelt med personlarmen från TWIG.

Dokumentation

Datablad, snabbguider, konfigurationsguider och försäkran om överensstämmelse

Tjänster

Förlängd garanti, skräddarsydda produktpaket, installation och aktivering av kundens SIM-kort, uppgradering till reducerat pris efter enhetens halva livslängd, larmcentralmodell för tjänsteleverantörer ...

Inställningar

TWIG personlarm kan konfigureras både lokalt och på distans med valda inställningar. Läs mer om hur enheterna kan konfigureras.

Support

Om du vill kontakta oss eller få mer information om våra produkter kan du gå in på vår supportsida.

System

TWIG personlarm kan kompletteras med SRD-enheter, en nyckelfärdig centralstation och AGPS. Med TWIG Integrator Kit kan TWIG-enheter kopplas till larmcentraler..


undefined undefined