TWIG-konfigurointiopas_YZ6501-FI

Documents / Configuration Guides

270 views
0 Likes
0 0
version 15

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

22. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 22 Liite A: Kaatumiskulmat visualisoituna Tilt angle e.g 45 ° Allowed orientation in green. Both on top and bottom. If tilted more than 135 degrees, again in allowed orientation. Alarm when in RED area NOTE, that also movement condition must be met Alerts when horizontal Alert No alert Alerts when vertical Alert No alert Tilt angle e.g 45 ° Allowed orientation in green. Both on top and bottom. If tilted more than 135 degrees, again in allowed orientation. Alarm when in RED area NOTE, that also movement condition must be met

21. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 21 CT4P = TWIG Protector 3G CT4P = TWIG Protector Pro 3G CT4P = TWIG Protector EasyS 3G TUP91EU: CT4W = TWIG Embody TUP90EU: CT3P = TWIG Protector Pro, TWIG Protector 3G CT3E = TWIG Protector Easy 3G CT3S = TWIG Sure Laitteeseen ei yleensä voi päivittää laiteohjelmistotyyppiä, joka eroaa laitteessa jo olevasta laiteohjelmistotyypistä. Jos sinun on tarvetta tehdä kyseinen päivitys esim. testausta varten, ota yhteyttä Twig Com - tukeen sähköpostitse support@twigcom.com tai puhelimitse 040 510 5058.

8. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 8 8. TWIG - hälytystapahtumien asetukset Hätäsykli Hätäsykli on hätäpuheluiden ja hätäviestien sarja, joka käynnistyy painamalla hätäpainiketta tai automaattisen hälytyksen kuten liike - ja liikkumattomuushälytyksen seurauksena. Hätänäppäimen aktivointitila Hätänäppäimen valintavaihtoehdot hätäsyklin käynnistämiseen: Pois päältä : Hätänäppäintä ei voi käyttää. Päällä: Hätänäppäin on käytössä. Hätänäppäimen painallus aktivoi hätäsyklin. Painallustapa määritellään Toimintonäppäintila - asetuksissa. Esimerkkejä painallustavoista: • Pitkä painallus • Kaksi painallusta Hätäsyklin jälkitila Mahdollistaa hätäsyklin jälkeinen tilan . Hätäsyklin jälkeisessä tilassa mm. GPRS/IP - verkkoyhteys on päällä, tulevat puhelut estetään, ja hätäsyklin jälkeinen piippaus auttaa paikallistamaan käyttäjän paremmin. Hu om! TCP90EU - tuotetyypin laitteissa, käyttäjä ei voi aktivoida toista hälytystä ennen kuin on lopettanut Hälytyksen jälkeisen tilan painamalla PUNAISTA LOPETA - näppäintä. Jatkettu hälytys Hätäsykli soittaa kaikki puhelut aina, vaikka edeltävään puheluun olisikin vastattu. Hätäsykli loppuu vasta kun kaikkiin puheluihin on vastattu. Oletusvalinta on POIS PÄÄLTÄ. Virta pois - painike estetty Estää käyttäjää sammuttamasta laitetta virta pois - painikkeesta. Oletusvalinta on POIS PÄÄLTÄ . SOS ACK Päällä : Jos pää llä, SOS ACK - kuittauksen MPTP - viesti lähetetään valvomosta SOS ACK - vastausajan aikana. SOS ACK - vastausaika (arvo) : Vastausajan arvo kertoo miten kauan laite odottaa MPTP - kuittausviestiä EMG - hätäviestin vastaanottajalta, ennen kuin siirtyy seuraavaan Hätätapahtumien listalla olevaan numeroon. Hätänumeron teksti Viesti, joka ilmoittaa käyttäjälle hätänumeroon soittamisesta esim. kun laitteessa ei ole SIM - korttia tai verkkovierailu ei ole mahdollista. Oletusteksti on “112”. Huom! Hätänumeron teksti näytetään vain käyttäjälle, eikä se vaikuta soitettavaan numeroon. P uhelu soitetaan yleiseen hätänumeroon. Sijaintitietoa ei lähetetä. Tapahtuman aloituksen viive Hätäsy klin tapahtumien välinen viive. Viive voi olla merkityksellinen, sillä jotkut verkot saattavat hylätä liian tiheällä syklillä soitetut puhelut. Jos hätäsyklissä on vain tekstiviestejä, viive on yleensä lyhempi. Kokonaisten hätäsyklien määrä Kaikki hätäsyklin tapahtumat kattavien hätäsyklien kokonaismäärä. Valinnat 1 - 5 välillä. Oletusarvo on 1. Puhelun aikakatkaisu Aika, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan hätäsyklin numeroon, jos edelliseen puheluun ei ole vastattu. Hätäsyklin jälkeinen piippaus ”Paikanna minut” - piippauksen aikaväli. Valinnat 0 - 250 sekunnin välillä. Oletusarvo on 0, jolloin piippaus on estetty. Hätäsyklin värinän salliminen Värinän aktivointi esihälytyksen loppussa ja TWIG - hätäsyklin alussa, kun käyttäjä painaa hätänäppäintä, TWIG Remote Button - nappia tai liike - ja l iikkumattomuushälytyksen toiminto käynnistää hälytyksen. Oletusarvo on POIS PÄÄLTÄ. Huom! Hätäsyklin värinän salliminen on mahdollista vain tässä erityisessä tilanteessa. Yleens ä värinähälytystä hallinnoidaan Yleiset asetukset / Ympäristöt - asetuksissa.

5. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 5 liikeherkkyyden [mG] arvon), laite menee lepotilaan 5 minuutin kuluttua. Keskitaso (sensori) LCD - näyttö pois päältä : Sama kuin keskitaso, mutta LCD näyttö on pois päältä. Suuri (Ajastin): Toimii vai n TWIG Asset Locator - hälyttimessä. Laite herää vain Virta päälle - painikkeesta tai GPRS - yhteydenoton aikavälin tai aktiivisen seurannan aikavälin kuluttua umpeen. Palvelukeskuksen numero Puhelinnumeroon lähetetään yleiset mobiililähtöiset MPTP - tekstiviestit, jotka koskevat esim. akun alhaista varaustasoa ja laitteen asettamista pöytälaturiin ja siitä pois. Samalla numerolla on myös oikeudet lähettää etäkonfigurointia koskevia tekstiviestejä. Jos käytetää n GPRS - yhteyttä, kenttään kirjoitetaan GPRS puhelinnumeron sijaan. Näyttöviestin äänimerkki Äänimerkin määrittäminen laitteen vastaanottaessa Ei pakotettuja toimintoja’ OSM ( O n S creen M essage (näyttöviestin) MPTP - tekstiviestin. Pois päältä: Ei piippausta Piippaus : Lyhyt piippaus. Jatkuva piippaus: Piippaus jatkuu kunnes käyttäjä poistaa näyttöviestin näytöltä tai laite vastaanottaa tyhjän näyttöviestin. Automaattivastaus Pois päältä : Kaikki saapuvat puhelut sallitaan ja ne näkyvät käytt äjälle saapuvina puheluina (oletus). Päällä : Kaikkiin saapuviin puheluihin vastataan automaattisesti. Saapuvien puheluiden esto : Saapuvia puheluja ei vastaanoteta eikä näytetä käyttäjälle. Huom! Jos sallittujen puhelujen lista o n käytössä, siinä olevat puhelu - ja tekstiviestiehdot syrjäyttävät tämän asetuksen. Saapuvan puhelun hylkääminen/lopetus Käyttäjä voi hylätä/lopettaa saapuvan puhelun LOPETA - painikkeesta. Sallittu: Estetty: Äänettömän saapuvan / lähtevän puhelun soittaminen Jo PÄÄLLÄ on valittuna, laitteen kuuloke on mykistetty siihen asti kunnes puheluun vastataan ja puhelu yhdistetään Puhelinnumeroiden näyttäminen Jos PÄÄLLÄ on valittuna, saapuvien/lähtevien puheluiden numerot eivät tule näkyviin. Akun alhaisen varaustason varoitukset Varoituksissa määritellään miten käyttäjälle ilmoitetaan akun alhaisesta varaustasosta äänen ja värinän avulla • Oletusasetus: Laite piippaa ja värisee kunnes se yhdistetään laturiin. • Kerran: Laite piippaa ja värisee yhden kerran. • Ei koskaan : Käyttäjä ei saa ilmoitusta akun alhaisesta varaustasosta. Statusviestit Asetus määrittelee lähettääkö hälytin eri tapahtumia koskevat statusviestit palvelukeskukseen. Alhainen akun varaustaso - viesti lähetetään, kun laitteen akun varaustaso alittaa jonkun asetetuista raja - arvoista: 20, 40 tai 60 prosenttia akun täydestä varaustasosta. Oletus on POIS PÄÄLTÄ. Akun varaustasot voivat vaihdella o lennaisesti laitteen käytön mukaan etenkin käytettäessä ajastintoimintoja. Tästä voi aiheutua vääriä tai toistuvia hälytyksiä alhaisesta akun varaustasosta. Pöytälaturissa – viesti lähetetään, kun laite on asetettu pöytälaturiin CTA81 (“telakka”) ja Pois pöytälaturista – viesti, kun laite on otettu pois pöytälaturista. Molempien oletusarvo on POIS PÄÄLTÄ. Virta päälle – viesti lähetetään, kun laite on käynnistetty ja Virta pois – viesti lähetetään, kun käyttäjä sammuttaa laitteen tai laite sammuu itsestään akun alhaisen varaustaston vuoksi. Molempien oletusarvo on POIS PÄÄLTÄ. Liike - ja liikkumattomuushälytys päällä/pois päältä - viesti lähetetään, kun käyttäjä vaihtelee liike - ja

20. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 20 POIS PÄÄLTÄ: Hälytin ei etsi Wi - Fi - tukiasemia hybridipaikannusta varten. Seulonta majakan nimen perusteella BLE/Wi – Fi - majakoita voidaan seuloa nimen perusteella. Kun majakalle on annettu nimi, BLE/Wi – Fi - majakan tietoja käytetää n ainoastaan, jos majakan nimen teksti vastaa täysin olemassa olevan majakan nimeä. Jos nimeä ei ole määritelty, hälytin käyttää BLE/Wi - Fi - majakan tietoja. 17. TWIG FirmwareLoader TWIG laiteohjelmisto (“firmware”) on kehitetty itse talon sisällä, jotta laatu, tuotekehitys ja asiak astuki voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla. Jos haluat asentaa käytössä oleviin TWIG - laitteisiisi uusimman laiteohjelmiston, se onnistuu parhaiten TWIG FirmwareLoader - o hjelmalla yhdistämällä laite tietokoneeseen. TWIG FirmwareLoader - ohjelman asennus TWIG FirmwareLoader on yhteensopiva laitetyyppien TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU, TUP90EU ja TCP90EU kaikkien laitemallien kanssas, mikä tekee ohjelmistopäivityksestä helppoa ja vähentää käyttäjän tekemiä virheitä. Lataa uusin TWIG FirmwareLoader asennustiedosto (.exe) webbisivulta www.twigcom.com ja tallenna se tietokoneellesi. Ohjelma on käyttövalmis ilman erillistä asennusta. Laitetyypit TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU, TUP90EU ja TCP90EU Käyttävät Windows HID käyttöliittymää, joten erillisiä ajureita ei tarvita. TWIG - laite on yhdistetty tietokoneeseesi ensimmäistä kertaa, käyttöjärjestelmä ilmoittaa uuden laitteen löytymisestä ja asentaa yleensä ajurit automaattisesti. Huom! Käytä laitetyyppiisi yhteensopivia, viimeisimpiä TWIG Configurator ja TWIG FirmwareLoader - versioita. Lai tetyyppi (TUP93EU, TUP92EU...) löytyy laitteen takapuolella olevasta tyyppikilvestä. Järjestelmävaatimukset: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista tai Windows XP. USB - portti, TWIG mini - USB - kaapeli, latausadapteri tai ohjelmointitelakka. Laiteohjelmiston päivitys Yhdistä TWIG - hälytin tietokoneeseen mini - USB - kaapelilla (ACU) liittämällä se latausadapteriin (AUG81) tai ohjelmointitelakkaan (AGP81). Tuotetyypin TUP92EU TWIG Protector Ex - laitetta ei saa liittää tietokoneeseen tai muuhun laturiin millään muulla kuin FME92EU tai FCE92EU - laitetyyppien latausjohdolla. Huom! TWIG pöytälaturi CTA81 ei toimi USB - yhteydellä. Käynnistä lai te. Suorita TWIG Configurator - ohjelma kaksoisnapauttamalla koneellasi olevaa .exe - tiedostoa. Kun oh jelma listaa laitenimen, napsauta Select . Uuden sovellusikkunan avauduttua, napsauta Begin Update . Uuden sovellusohjelman versionumero ikkunan yläosassa (esim. CT3P.01.010.0000). Laiteasetusten säilyttäminen TWIG FirmwareLoader säilyttää laiteasetukset ohjelmistopäivityksen aikana. Hyväksihavaitut laiteasetukset on suositeltavaa tallentaa myöhempää käyttöä varten ennen ohjelmistopäiv itystä käyttämällä TWIG Configurator - ohjelmassa Tallenna tiedostoon – toiminnolla. Ohjelmistopäivityksen ja hälyttimen uudeenkäynnistyksen jälkeen TWIG Configurator saattaa vaatia salasanaa. Jos olet hukannut salasanan, suorita Tehdaspäivitys . Käynnistä laite uudelleen ja palauta laiteasetukset tallentamastasi tiedostosta napsauttamalla Lue tiedostosta . Laiteohjelmistoversiot Laiteohjelmiston versionumerossa ensimmäiset 4 merkkiä tarkoittavat laitetyyppiä. Toinen ja kolmas merkkiryhmä tarkoittavat versionumeroita. Viimeisin merkkiryhmä on versiotunnus. TLP50EU: CT5P = TWIG One TUP93EU: CT4B = TWIG SOSCard RG310: CT4G = TWIG Bracer TUP92EU: CT4P = TWIG Protector Ex 3G CT4P = TWIG Protector Pro Ex 3G

3. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 3 1. TWIG Configurator - ohjelman asentaminen Lataa TWIG Configurator - ohjelman asennustiedosto (TWIG_Configurator_setup.exe) sivulta www.twigcom.com , ja tallenna se tietokoneeseesi. Asenna ohjelma avaamalla .exe - tiedosto. Huom! • Käytä laitetyyppiisi yhteensopivia, viimeisimpiä TWIG Configurator ja TWIG FirmwareLoader - versioita. Laitetyyppi (TLP50EU, TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU, TUP90EU tai TCP90EU) löytyy laitteen takapuolella olevasta tyyppikilvestä. • TWIG Configurator - ohjelman asetustallennusten tiedostot EIVÄT OLE keskenään yhteensopivia laitetyyppien TLP50EU, TU P93EU, TUP92EU, TUP91EU, TUP90EU ja TCP90EU välillä. Järjestelmävaatimukset: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista tai Windows XP. USB - portti, TWIG mini - USB - kaapeli, lat ausadapteri tai ohjelmointitelakka. Yhdistä TWIG - laite tietokoneeseen mini - USB - kaapelilla (ACU) liittämällä se latausadapteriin tai ohjelmointitelakkaan TWIG Ex - laitteen saa yhdistää tietokoneeseen tai laturiin ainoastaan latauskaapeleilla FME92EU tai CME92EU. Käyttöjärjestelmäs i ilmoittaa uuden laitteen löytymisestä ja asentaa ajurit automaattisesti. Asennusprosessi voi vaihdella eri käyttöjärjestelmissä. Asennus edellyttää työaseman hallintaoikeuksia. Asennuksen jälkeen laite on tarvittaessa käynnistettävä ja yhdistettävä uudelleen. Voit vaihtaa käyttökielen Tiedosto - otsikosta. 2. Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen TWIG Configurator - ohjelman asentamisen jälkeen voit luoda yhteyden TWIG - laitteen ja tietokoneesi välille. Laitteen pitää olla kytkettynä päälle ja yhdistettynä tietokoneeseen USB - kaapelilla, kun käytät TWIG Configurator - ohjelmaa. Yhdistä TWIG - laite tietokoneeseen mini - USB - kaapelilla (ACU) liittämällä se latausadapteriin tai ohjelmointitelakkaan. Tuotetyypin TUP92EU TWIG Protector E x - laitetta ei saa liittää tietokoneeseen tai muuhun laturiin millään muulla kuin FME92EU tai FCE92EU - laitetyyppien latausjohdolla. Huom! • TWIG pöytälaturit CTA81, CTA91 ja CTA93 eivät toimi USB - yhteydellä. Suorita TWIG Configurator - ohjelm a kaksoisnapauttamalla koneellasi olevaa .exe - tiedostoa. Valitse konfiguroitava laite listalta ja napsauta Konfiguroi - painiketta. TWIG - laite yhdistyy automaattisesti kuten oikealla olevasta laitetietojen ruudusta näkyy. Napsauta Lue laitteesta saadaksesi näkyviin laitteen asetukset. 3. Laitetiedot ja asetukset Laitetiedot - ruudusta näet laitettasi koskevia yksityiskohtaisia tietoja mm. sarjanumeron, IMEI - k oodin sekä laiteohjelmiston versiot sekä asennetut moduulit. Jos haluat kopioida TWIG - laitteen tiedot leikepöydällesi, napsauta laitetietoja hiiren oikealla painikkeella. Pääset t arkastelemaan konfigurointiryhmiä napsauttamalla asetusryhmiä vasemmassa ikkunassa. Huomioi isojen ja pienten kirjainten vaikutus laiteasetuksiin. Tietokenttään syötetyt väärät m erkit ja arvot korvautuvat automaattisesti oletusarvoilla. Laiteasetusten saatavuuteen vaikuttavat laiteversio, ohjelmistoversio ja konfiguroinnit. Ota tarvittaessa yhteyttä TWI G - tukeen. Huom! Jos laite on jo konfiguroitu etänä valvomosta käsin (esim. TWIG Point Monitor - valvomosovelluksella), on etäkonfiguroinnilla tehdyt asetukset muistettava huomioida TWIG Configurator - ohjelmaa käytettäessä. Laitehallinta Uudelleenkäynnistys - painike käynnistää laitteen uudelleen. Laite on käynnistettävä uudelleen sen jälkeen kun asetukset on ladattu laitteeseen napsauttamalla Kirjoita laitteeseen - painiketta. Napsauta Lue laitteesta - painiketta ladataksesi tallennetut

7. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 7 Pöytälaturitoiminnot Sammuta kun ase tettu pöytälaturiin = PÄÄLLE Laite sammuu kun se asetetaan pöytälaturiin. Käynnistä kun otettu pois pöytälaturista = PÄÄLLE Laite käynnistyy, kun se otetaan pois pöytälaturista. For TUP92EU devices, see also TWIG Self - test 6. GSM Ei GSM - yhteyttä äänimerkin aikaväli Salli piippausäänet, äänimerkki annetaan mobiiliverkkosignaalin puuttuessa tai verkkoyhteysrekisteröinnin epäonnistuessa. Oletus on POIS PÄÄLTÄ. Piippausäänen aikaväli: Aika piippausten välillä [sekunteina]. 7. GPS/GNSS GPS/GNSS - yhteyden enimmäishakuaika Asetuksella määritetään miten kauan laite yrittää saada uusimman GNSS - paikan paikannuspyynnön jälkeen. Jos uusinta paikkaa ei saada annetussa ajassa, laite lähettää päivitetyn paikan viimeisimmän tunnetun paikan mukaan. GNSS - hakuajan sallitut arvot ovat 2 - 10 minuutiin välillä. Oletusarvona on 5 minuuttia. Jos arvo on liian alhainen, laite ei välttämättä saa paikkaa ollenkaan heikolla satellittiyhteydellä. Jos aika on asetettu pitkäksi ja satelliittiyhteys on heikko, akun virrankulutus kasvaa ja vähentää la itteen käyttöaikaa. Virransäästöaika Asetus määrittää miten usein GNSS - paikka päivittyy, kun sitä ei hallinnoida muiden prosessien kuten seurannan avulla. Aikaväli voidaan asettaa 0 - 18 t : 12 min : 25 s välille. Oletusarvo on 3 min 20 s. Kun arvo on 0, GNSS on jatkuvasti päällä. Reaaliajan säästötila GPS - toiminnallisuus voidaan määritellä siten, että GPS on automaattisesti PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ, jos paikan saaminen ei ole mahdollista. Yleensä paikan saaminen GNSS - yhteydellä estyy käyttäjän ollessa sisällä rakennuksessa. Liikeherkkyys GNSS - paikannusta voidaan hallita liiketunnistimella. Jos asetus on PÄÄLLÄ, GNSS menee pois päältä akun virran säästämiseksi aina kun havaittu liike on pienempi kuin liikeherkkyyden asetettu arvo [mG]. Liikeherkkyys Asetuksella määritetään miten paljon laitteen on liikuttava GNSS - paikannuksen käynnistämiseksi. GPS/GNSS - paikan voimassaoloaika ”Helppokäyttötila” - asetukseen liittyvä aika, jonka kuluttua umpeen GPS - paikkaa ei pidetä voimassa olevana paikkana helppokäyttötila ssa. TWIG AGNSS AGNSS - hyödyt AGNSS (avustettu GNSS) - palvelun käyttö on suositeltavaa GNSS - paikan saatavuuden parantamiseksi ja uusimman paikkatiedon varmistamiseksi etenkin hätätilanteissa. GNSS - järjes telmä ei yleensä saa paikkaa sisätiloissa ja mahdollistaa vain heikon paikkatiedon saatavuuden, kun sisätiloista siirrytään ulos (”ensimmäinen paikkatieto”) AGNSS voi nopeuttaa ensimmäisen paikkatiedon saamista ja parantaa paikan saatavuutta. Huom! Jotta voit käyttää TWIG AGNSS - palvelua: • GPRS - tilan on oltava PÄÄLLÄ. • Matkapuhelinliittymän GPRS/IP - palvelun on oltava päällä. • Teleoperaattorin GPRS - asetuksen on oltava oikein. Yleensä riittää, kun APN - asetukseksi lisätään sana ”internet”. AGNSS - tila Pois päältä: AGNSS ei ole aktivoitu. PÄÄLLÄ : Suositeltu kaikille yht eensopiville laitemalleille. Tavanomainen kuukausittainen GPRS/IP datakäyttö: 3 MB. AGNSS - palvelun k äyttökustannukset TWIG - AGNSS - palvelun käyttö on maksutonta. Huom! Jokainen verkko - operaattori veloittaa GPRS/IP - datan tiedonsiirrosta ajankohtaisten hinnastojensa ja myyntiehtojensa mukaisesti. Huomioi tiedonsiirrosta aiheutuvat kustannukset etenkin verkkovierailun yhteydessä.

15. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 15 Normaalin tilan viive Viiveen kesto laitteen palautuessa takaisin normaa liin suuntaan/liikkeeseen ennen kuin normaalitila on palautettu. Normaalin statuksen viiveellä voidaan estää hätäsyklin laukaiseminen vahingossa. Valinnat 1 - 5 sekunnin välillä. Oletusarvo on 1 sekunti. Hälytyksen käynnistys Kaatumishälytys käynnistyy, kun liike - ja liikkumattomuusasetusten ehto täyttyy (oletuksena on hälytyksen käynnistyminen laitteen vaakasuorassa asennossa ): Laite on vaakasuorassa asennossa : Hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa pystyakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli kaatumiskulman (asteina). Laitteen liikkeellä ei ole vaikutusta. Laite on pystysuorassa asennossa : Hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa poi kittaiseen akseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli kaatumiskulman (asteina). Laitteen liikkeellä ei ole vaikutusta. Laitetta kannetaan yleensä vyökotelossa vaakasuorassa asennossa. K atso Liite A: Kaatumiskul mien visualisointi , laitteen suuntina hälytyksessä ja ilman hälytystä. Liikkumattomuus : Hätäsykli laukaistaan kun laitteen liike (kiihtyvyys) putoaa alle Liikeherkkyys - asetuksen raja - arvon. Laitteen asennolla ei ole vaikutusta. Vaakasuora - asento + Liikeherkkyys valittuna: Hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa pystyakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli Kaatumiskulman (asteina), JA laitteen tunnistettu liike (kiihtyvyys) putoaa alle Liikeherkkyys - asetuksen raja - arvon. Pystysuora - asento + Liikeherkkyys valittuna: Hätäsykli laukaistaan kun laitteen suunta suhteessa poikittaisakseliin muuttuu absoluuttisesta pystysuorasta asennosta yli Kaatumiskulman (asteina), JA laitteen tunnistettu liike (kiihtyvyys) putoaa alle Liikeherkkyys - asetuksen raja - arvon. Liikeherkkyys Valittuna : Liikesuuntaan lisätään liike. Katso kappale Hälytyksen käynnistys . Arvo : Laitteen tunnistaman liikkeen (kiihtyvyys) raja - arvo osoittaa liikeaktiivisuuden tai liikkuumattomuuden. Arvo on valittava 20 - 999 mG väliltä. Oletusarvona on 100 mG. (1G = 9,8 m/s2). Hälytyksen aloitusviive Kun liiketunnistuksen hälytysehdot täyttyvät (Pystysuora - asento / Vaakasuora - asento / Liikkumattomuus), liiketunnistin odottaa asetuksessa määritellyn ajan palautumista normaalitilaan ennen esihälytyksen laukaisemista ja todellisen hälytyksen laukaisemista sen jälkeen. Tällä voidaan estää turhat hälytykset esim. tapauksissa, joissa käyttäjä on kaatunut tai istuma - asennossa, mutta on kunnossa. Valittava aika on asetettava 1 s...18 t 12 min 14 s välille. Oletusasetuksena on 30 sekuntia. Esihälytyksen kesto Kun liiketunnistuksen hälytysehdot täyttyvät ja Hälytyksen aloitusviive on kulunut umpeen, laite käynnistää esihälytyksen. Esihälytyksen aikana laite informoi käyttäjää äänimerkillä ja värinähälytyksellä (Yleisten asetusten / Ympäristön - ääni - ja värinäas etusten mukaisesti). Kun esihälytyksen aika on kulunut umpeen eikä laitteen normaali suunta/liike ole palautunut, laite laukaisee TWIG - hätäsyklin. Valittava aika on asetettava 1 s...18 t 12 min 14 s välille. Oletusasetuksena on 30 sekuntia. Kaatumiskulma (Liikehälytystoiminto) Ka atumiskulma (asteina), joka laitteen täytyy täyttää, jotta sen asennonmuutos pystysuorasta vaakasuoraan asentoon on riittävä. Oletusarvona on 45 astetta. Hätäsyklin toisto Kerran: Laitteen asennon/liikkeen on palauduttava norma aliksi ennen kuin liiketunnistin laukaisee hätäsyklin uudelleen. (Oletusasetus) Toistuva:Liikehälytys toistetaan ja hätäsykli laukaistaan uudelleen kunnes laitteen asento/liike on palautunut normaaliksi. Taskulamppu (Vain TWIG Bracer) PÄÄLLÄ: Taskulampun Led - valon vilkkuminen liike - ja liikkumattomuustoiminnon esihälytyksen aikana Pois päältä: Taskulampun Led - valon vilkkuminen on estetty liike - ja liikkumattomuustoiminnon esihälytyksen aikana Keskeytysaika

10. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 10 sen jälkeen TWIG Point Netloc - paikannuk seen pohjautuvat SMS - viestit. SMS Google - hybridipaikannus: Puhelinnumeroon lähetetään MPTP - muodossa oleva SMS - viesti, joka sisältää sulkeissa olevan Google - karttalinkin. Sijainti perustuu TWIG Point Netloc - hybridipaikannukseen. Jos hätäsyklissä käytetään GPS/GNSS - paikannukseen pohjautuvia SMS - viestejä, hälytystapahtumiin on suositeltavaa ohjelmoida ensin GPS/GNSS - viestit ja vasta sen jälkeen TWIG Point Netloc - paikannukseen pohjautuvat SMS - viestit. Hälytystapahtumien arvot Puhelinnumero : SMS - viestien/Puheluiden numero tai “GPRS” (ilman lainausmerkkejä). Tapahtuman uudelleenyritykset määrittelee miten monta kertaa epäonni stunuttahälytystapahtumaa yritetään uudelleen ennen kuin siirrytään seuraavaan. Jos hätäkuittaus on sallittu, hälytysvalvomon vastaus hälytysviestiin MPTP - kuittausviestinä on vastaanotettava Hätäkuittauksen vastausaikana tai kyseinen hälytystapahtuma epäonnistuu. Tapahtumaryhmä : Hälytystapahtumien ryhmän järjestysnumero, kun suoritettavana on useita rinnakkaisia hälytysryhmiä. Peräkk äisten hälytysryhmien oletusarvona on 1 kaikillehälytystapahtumille. Nimi on vain viitteenä, eikä se n äy näytöllä. Peräkkäinen hälytysryhmä Hälytystapahtumat suoritetaan niiden järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä (1 - 10). Kaikki SMS - viestit lähetetään ensin ennen ensimmäistäkään puhelua. Jos useita puheluita on määriteltynä, soittojonon puhelut suoritetaan asetuksen Jatkettu hälytys mukaan. Ni putetut hälytysryhmät Hälytystapahtumat on niputettu rinnakkaisiin hälytystapahtumaryhmiin , jotka suoritetaan niiden numerojärjestyksessä (1 - 9). Jokaisen hälytystapahtumaryhmän hälytystapahtumat suoritetaan niiden numerojärjestyksessä (1 - 10). Mikäli kaikki hälytystapahtumat kustakin hälytystapahtumaryhmästä on suoritettu onnistuneesti, koko hälytysryhmän katsotaan olevan suoritettu onnistuneesti loppuun. Mikäli hälytystapahtumaryhmä epäonnistuu, hätäsykli jatkaa seuraavaan hälytystapahtumaryhmään. Jatkettu hälytys Heti kun Hälytystapahtumat - listalla olevaan puheluun on vastattu, seuraavina listalla oleviin numeroihin ei soiteta, jos jatketu n hälytyksen asetusvalinta on POIS PÄÄLTÄ (oletus). Myös vastaaja lopettaa puheluiden soittamisen, vaikka henkilöä ei ole tavoitettu. Jos jatketun hälytyksen asetusvalintana on PÄÄLLÄ, kaikki Hälytstapahtumanlistan puhelut soitetaan huolimatta siitä vastataanko aikaisempiin puheluihin vai ei. Kaikki puhelut soitetaan myös huolimatta siitä kuuluvatko ne rinnakkaisiin Hälytystapahtumaryhmiin vai eivät. TWIG - käyttöönottotesti (DIN0825) Päällä : Laitteen käynnistämisen jälkeen käyttäjän on testattava hätä painikkeen, liike - ja liikkumattomuustoiminnon, TWIG Remote Button ja TWIG Beacon - SRD - laitteiden toiminta, minkä jälkeen laite lähettää käyttöönottotestista raportin valvomoon. Käyttöönottotestauksen prosessia hallitaan Odota kuittausta - asetuksella: PÄÄLLÄ : Laite ei jatka käyttöönottotestauksesta normaaliin käyttötilaan ennen kuin se on vastaanottanut käyttöönottotestin hyväks ynnän valvomosta. POIS PÄÄLTÄ: Laite etenee käyttöönottotestistä normaaliin toimintaan heti kun se on suorittanut käyttöönottotestin onnistuneesti ja lähettänyt raportin testistä valvomoon. Virta pois päältä kun pöytälaturissa Laite lähettää komennon virran sammuttamiseksi, kun se asetetaan pöytälaturiin CTA81 (”dock”). Virta pois päältä - komento lähetetään valvomosta. 9. Avustenume rot TWIG Protector - hälyttimen numeronäppäinten toimintojen määrittäminen. Jos ohjelmoit vain yhden puhelinnumeron per näppäin, vaihtoehtoina on joko puhelu tai MPTP - avusteviest i (!ASS) riippuen siitä kumpi on ohjelmoitu. Jos molemmat numerot on ohjelmoitu, molemmat toiminnot suoritetaan. TWIG Protector Easy ja TWIG Embody - hälyttimissä käytetään vain ensimmäistä

12. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 12 APN Mo biilioperaattorin yhteyspisteen nimi (Acces Point Name) GPRS - viestintää varten. Koko APN - arvo on määriteltävä kentässä. Yleensä GSM - operaattoreille riittää, että APN - tieto on t yhjä tai että se korvataan sanalla ”internet”. Saat oikean yhteyspisteen tiedot mobiilioperaattoriltasi. GPRS - käyttäjänimi IJos mobiilioperaattorisi edellyttää käyttäjänimeä GPRS - sisäänkirjautumiseen, anna käyttäjänimi tässä. GPRS - salasana Jos mobiilioperaattorisi edellyttää salasanaa GPRS - kirjautumiseen, anna salasana tässä. GPRS DNS 1 - 2 Jotkut GPRS - verkot edellyttävät, että ensisijainen nimipalvelin (DNS1) on määritelty. Määritä nimipalvelin (DNS) IP - osoitteena. DNS1 - nimipalvelimen nimen maksimipituus on 16 merkkiä. Useimmissa tapauksissa se jätetään tyhjäksi. GPRS - kansainvälisten verkkovierailujen esto Jos asetettu, GPRS - yhteys on estetty kotiverkon ulkopuolisten verkkovierailujen aikana. Jos estoa ei ole asetettu, GPRS - yhteys on saatavilla myös kansainvälisen verkkovierailun aikana. Oletus on POIS PÄÄLTÄ. Asetus tarkistetaan joka kerta, kun laite ottaa GPRS - yhteyden. Huom! GPRS - verkkovierailu saattaa aiheuttaa sinulle suuria mobiilidatakustannuksia. Huom! Laite saattaa käydä verkkovierailemassa myös omassa maassasi, jos olet lähellä maan rajaa. 12. IP - palvelimet Käyttäjätunnus Käyttäjätunnus on numero tai tekstijono, jota valvomokeskuksen GPRS - palvelin käyttää laitteen yksilöllis een tunnistamiseen. Yleensä se on laitteen puhelinnumero. Käyttäjätunnusta ei tarvita mikäli GPRS - yhteyttä käytetään vain AGNSS - palveluun. Erikoismerkit kuten #_, eivät ole sallittuja. Käytä pakotettua GPRS - kuittausta Jos sallittu, tarvitaan GPRS - kuittaus verkosta. Muussa tapauksessa viestin lähetystä yritetään kolme kertaa. Mikäli lähetys epäonnistuu, lähetetään sen sijaan SMS - viesti, jos tukinumero on määritelty. Palvelunumero (SMS - tukinumero) MPTP - viestit lähetetään tähän numeroon SMS - viestinä, jos GPRS - tila on sallittu, mutta GPRS - yhteyttä ei ole saatavilla. Jos Palvelunumero – kenttä on tyhjä, SMS - viestin tukit oiminto on pois päältä (oletusarvo). Jotkin rajoitukset ovat mahdollisia. Esimerkiksi, reaaliaikainen seuranta (TRR) ei ole mahdollista SMS - viestien avulla. Huom! Palvelunumeron aktivointi voi johtaa korkeisiin SMS - viestikuluihin. GPRS - yhteyden tila Määrittää miten GPRS - yhteyttä palvelimeen pidetään aktiivisena: Vain uudeelleenyhdistäminen : Uudelleenyhdistäminen – tila on käytössä jatkuvasti. Laite ottaa GPRS - yhteyden palvelimelle Uudelleenyhdistämisen aikavälein ja vastaanottaa jonossa olevat viestit pa lvelimelta. Viestit laitteelta palvelimelle lähetetään viipymättä. Aina päällä : GPRS - yhteys on aina p äällä. Kaikki viestit palvelimen ja laitteen välillä lähetetään viipymättä. Laite latauksessa : GPRS - yh teys on Aina päällä, kun yhdistettynä laturiin, muussa tapauksessa Uudeelleenyhdistämisen tila on käytössä. Huom! Aina päällä valittu asetus saattaa estää laittetta menemästä lepotilaan tai käyttämästä ajastintoimintoja. Myös virrankulutus saattaa kasvaa huomattavasti ja siten lyh entää akun käyttöikää. Uudelleenyhdistämisen aikaväli MO GPRS - uudelleenyhdistämisviestien lähetysten aikaväli Vain uudelleenyhdistämisen tilassa. Laite

16. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 16 Käyttöliittymäpainik keisiin liittyvä Liike - ja liikkumattomuushälytyksen keskeytys - toiminto. Liiketunnistustoiminto on keskeytetty asetuksessa määritellyksi ajaksi, kun käyttäjä aktivoi Liike - ja liikkumattomuushälytyksen keskeytys - toiminnon. Liike - ja liikkumattomuushälytyksen keskeytysajan valinta Aloitusaika määrittää ensimmäisenä valittavan keskeytysajan pituuden . Aikaväli määrittää seuraavana valittavien keskeytysaikojen p ituuden. Valikkoyksikköjen määrä määrittää liike - ja liikkumattomuushälytyksen keskeytystoiminnon valikos sa olevien aikavaihtoehtojen lukumäärän. Esihälytyksen peruuttaminen sallittu Jos valittuna, käyttäjä voi peruuttaa asennon muutoksen tai liikkumattomuuden käynnistämän liike - ja liikkumattomuushälytyksen esihälytyksen painamalla LOPETA - näppäintä. Liike - ja liikkumattomuushälytys Liike - ja l iikkumattomuushälytystoiminnolla+ varustetut TWIG - henkilöhälyttimet hälyttävät tilanteissa, joissa käyttäjä ei liiku (esim. tajuttomana), mutta hälyttimen kaatumiskulma ei poikkea riittävästi asetetusta absoluuttisesta raja - arvosta (esim. pyörtyessä käyttä jä ei kaadu ja kaatumiskulma muutu). Liikkumattomuuden kesto Kun sovelletaan vaakasuoran asennon tai pystysuoran asennon asetuksia (Katso kappale Hälytyksen käynnistys ), laitteeseen voidaan ohjelmoida lisäehtona Liikkumattomuustoiminto . Liikkumattomuu stoiminnon asetuksessa Liikkumattomuuden kesto määritetään sekunteina odotusaika, jonka jälkeen esihäl ytys ja lopulta hälytys käynnistyy. Liikkumattomuushälytys on estetty, kun Liikkumattomuuden kesto o n 0. Törmäys - ja putoamis hälytys Vapaa pudotus : Laite käynnistää hätäsyklin, kun laite putoaa vapaasti. Raja on asetettu n. 2,5 metrin korkeuteen, josta putoaminen laukaisee hälytyksen. Törmäys : hätäsykli käynnisty y, kun laite törmää johonkin esim. onnettomuustilanteessa tai pudotessa. Huom! Jos laitetta kannetaan vapaasti siten, että se osuu vartaloon, törmäyshälytys ei toimi kunnolla ja aiheuttaa vääriä hälytyksiä. 14. Ajastettu hälytys (tilannetarkistus, ajastinhälytys) Ajastettu hälytys on tehokas ajastinperusteinen apu hätäsyklin käynnistämiseen riskitilanteissa “keltainen hälytys”, joissa käyttäjä ei kykene tekemään hälytystä hätänäppäintä painamalla. Interaktiivinen ajastettu hälytys - asetuksilla hälytys voidaan käynnistää hälytyskeskuksessa myös tilanteiss a, joissa mobiiliverkkoyhteys on heikko ja hälytyksen siirto TWIG - laitteesta hälytyskeskukseen ei onnistu koko ajan. Interaktiivinen ajastettu hälytys edellyttää, että integraatio hälytyskeskukseen on tehty huolella, jotta yksintyöskentelyn riskejä voidaan hallita tehokkaasti. A jastetun hälytyksen tila POIS PÄÄLTÄ: Ajastettu hälytys ei ole aktiivisena eikä käyttäjä voi aktivoida sitä (oletus). INTERAKTIIVINEN : Ajastettu hälytys on sallittu ja käyttäjän on aktivoitava se hälytysk eskuksen avustuksella. Hälytyksen pääajastin käynnistyy valvomokeskuksessa, kun ajastettu aika kuluu loppuun ”keltaisen hälytyksen” muuttuessa ”punaiseksi hälytykseksi”. Ratkaisu n hyötynä on hälytyksen käynnistyminen valvomossa samanaikaisesti laitteen ajastetun hälytyksen kanssa, vaikka laitteella ei olisi enää verkkoyhteyttä hälytyksen siirtoon ajastetun hälytyksen asettamisen jälkeen. TWIG - laitteen oma ajastin käynnistyy samaan aikaan sekä laitteessa että valvomossa ilmoittamalla käyttäjälle esihälytyksellä ajan, jonka kuluessa käyttäjä voi pysäyttää hälytyksen ennen todellisen hälytyksen aloittamista . Käyttäjän aktivoitua ajastettu hälytys, aktivointikomento lähetetään valvomon aktivointinumeroon joko MPTP SMS - viestinä tai GPRS - viestinä tai soittamalla äänipuhelu. Ajastettu hälytys käynnistyy ainoastaan, kun laite vastaanottaa aktivointivahvistuksen (ACK) valvomon aktivointinumerosta , minkä jälkeen laite lähettää aktivointi - ilmoituksen (IND) valvomoon.

13. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 13 lähettää uudelleenyhdistämisen viestejä palvelimell e palvelinstatuksen ja mahdollisten jonossa olevien saapuvien viestien tarkistamiseksi. Oletusarvona on 10 minuuttia. Voit lyhentää Uudelleenyhdistämisen aikavälin arvoa MT - viestien vastaanottamisen parantamiseksi. Se aiheuttaa kuitenkin lisäkuluja. Jos Uudelleenyhdistämisen aikaväli on asetettu arvoon 0 (nolla), laite ottaa GPRS - yhteyden ainoastaan, kun siihen kytketään virta päälle tai MO - viestiä kuten hätä - tai seurantaviestiä lähetettäessä. Myös MT - viestit lähetetään. MT - viivettä ei kuitenkaan määritetä ellei seurantaa aktivoida. Uudelleenyhdistämisen aikavälin arvoa käytetään myös yleisten asetusten Lepotila - asetuksissa. IP - palvelimet Laite voidaan ohjelmoida lähettämään dataa useiden palvelinten GPRS / IP - yhteyden kaut ta. Datasiirrossa vaihtaminen palvelinten välillä on joustavaa, mutta joskus verkko voi aiheuttaa viivästyksiä. Oletuspalvelin Tätä IP - palvelinta käytetään kaikkiin viesteihin, jos muuta palvelinta ei ole määritetty. Tätä palv elinta käytetään oletuspalvelimena sekä MO (Mobile Originated) ja MT (Mobile Terminated) - viesteille sekä pitämään yhteys auki. Käytetään myös esim. laitehallinnassa ja seurannassa. Muut palvelimet eivät yleensä pidä yhteyttä auki ja niitä käytetään vain MO - (Mobile Originated) - viesteihin. Hätäpalvelin (EMG) Jos hätäpalvelin on määritetty, kaikki minkä tahansa hätäsyklin tapahtuman hätäviestit lähetetään tälle palvelimelle, mutta muut viestit lähetetään oletuspalvelimelle taitietopalvelimelle (INF). Huom! Jos hätäviestit lähetetään samaan osoitteeseen kuin on IP - palvelimen oletusasetuksena, hätäpalvelimelle ei ole suositeltavaa konfiguroida IP - osoitetta turhien GPRS - ja datakustannusten välttämiseksi. Tietopalvelin INF Tietopalvelin INF – asetukset ovat saatavilla ainoastaan laitetyyppien TUP93EU, TUP 92EU, TUP91EU ja TUP90EU – laitteille. Jos tietopalvelin on määritetty, laitteesta lähtevät status - ja informaatioviestit (kuten akun alhainen varaustaso, virta päälle/pois) lähete tään siihen, mutta muut viestit oletuspalvelimelle tai hätäpalvelimelle. Huom! Jos tietoviestit (INF) lähetetään samaan osoitteeseen kuin on konfiguroitu oletus IP - palvelimelle, tietopalvelimelle ei ole suositeltavaa konfiguroida IP - osoitetta turhien GPRS - ja datakustannusten välttämiseksi. URL URL - osoite (vain laitetyyppien TLP50EU, TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU and TUP90EU – laitteet) tai vaihtoehtoisesti kyseisen palvelimen IP - osoite. Portti Palvelimen IP - portti. Protokolla Protokolla - asetus ovat saatavilla vain laitetyyppien TLP50EU, TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU ja TUP90EU – laitteisiin. Lähtevien paikkaviestien muoto palvelimella: MPTP : Kaikki lähtevät paikkaviestit lähetetään MPTP - muodossa. Google - karttalinkki : Kaikki lähtevät paikkaviestit lähtetään Google - karttalinkkinä. MPTP - viestin lopussa olevan hyperlinkin datakentät ovat sulkeissa. Turvallisuus GPRS - yhteyden suojaus SSL/TLS - salauksella tai suojaamatta jättäminen. Ei suojattu : Yhteyttä ei ole suojattu. SSL/TLS : Käytetty yhteys on suojattu SSL/TLS - salauksella. Oletusasetuksena on Ei suojattu . Tukinumero Puhelinnumero johon MPTP - viestit lähetetään SMS - viestinä GPRS - tilan olessa sallittu, mutta GPRS - palvelinyhteys ei ole saatavilla. MPTP Otsikon käännös MPTP - viestien (sekä SMS että GPRS) alussa olevien erikoismerkki en (? ja !) korvaaminen tai korvaamatta jättäminen kirjaimilla. Korvaaminen on välttämätöntä joissakin mobiiliverkkoyhteyksissä, kun käytetään SMS - viestejä, joissa operaattori käyttää näitä erikoismerkkejä omiin tarkoituksiinsa.

17. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 17 Ajastettu hälytys käynnistetään uudestaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Käyttäjän kytk ettyä ajastettu hälytys pois käytöstä, deaktivointikomento lähetetään valvomon deaktivointinumeroon jo ko MPTP SMS - viestinä tai GPRS - viestinä tai soittamalla äänipuhelu. Ajastettu hälytys lopetetaan ainoastaan, kun laite vastaanottaa deaktivointikomennon (ACK) valvomon deaktivoin tinumerosta , minkä jälkeen laite lähettää deaktivointitiedon (IND) valvomoon. LAITEAJASTIN : Ajastettu hälytys on sallittu ja käyttäjän on aktivoitava se (oletus). Hälytyksen ajastin käynnistyy TWIG - laitteessa, kun ajastettu aika kuluu loppuun ”keltaisen hälytyksen” muuttuessa ”punaiseksi hälytykseksi”. Ajastin ilmoittaa käyttäjälle esihälytyksellä ajan, jonka kuluessa käyttäjä v oi pysäyttää hälytyksen ennen todellisen hälytyksen aloittamista tai aktivoida hälytyksen uudelleen. Käyttäjän aktivoitua ajastettu hälytys, aktivointikomento lähetetään valvomo n aktivointinumeroon joko MPTP SMS - viestinä tai GPRS - viestinä tai soittamalla äänipuhelu. Ajastettu hälytys käynnistetään uudestaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Käyttäjän kytkettyä aj astettu hälytys pois käytöstä, deaktivointikomento lähetetään valvomon deaktivointinumeroon joko MPTP SMS - viestinä tai GPRS - viestinä tai soittamalla äänipuhelu. Ajastettu hälytys käynnistyy/loppuu huolimatta siitä vastaanottaako laite aktivointi/deaktivointivahvistuksen valvomo sta vai ei. ACK kuittaus välttämätön Koskee vain TWIG Point Remote Configurator - etäkonfigurointisovellusta. Puhelinnumeron tyyppi SMS - viesti, GPRS - yhteys tai äänipuhelun käyttö ajastetun hälytyksen aktivointi - /deaktivointikomennon, aktivointi - /deaktivointivahvistuksen (ACK) ja aktivointi - /deaktivointi - ilmoituksen (IND) tekemiseen. PUHELU : Laite soittaa aktivointinumeroon tai deaktivointinumeroon pyytääkseen ( interaktiviinen tilassa ) tai ( laitetilassa ) ajastetun hälytyksen aktivointia tai deaktivointia. Käyttäjä voi puhelun aikana valita ajastimen ajan keston painamalla laitteen (6 - painikkeen näp päimistö) numeropainikkeita 2 sekuntia: 1 = 30 min, 2 = 1 t, 3 = 1 t 30 min, 4 = 2 t. Tehty valinta siirretään valvomoon DTMF - viestinä. Aktivointi - /deaktivointivahvistus (ACK) ja Aktivointi - /deaktivointi - ilmoitus (IND) lähetetään SMS - viestinä tai GPRS - yhteydellä. SMS : Laite läh ettää MPTP SMS - viestin aktivointinumeroon taideaktivointinumeroon pyytääkseen (interaktiivisessa tilassa) tai ilmoittaakseen (laitetilassa) ajastetun hälytyksen aktivoinnista tai deaktivoinnista. Aktivointikomennon tai - ilmoituksen viesti sisältää ajaste tun hälytyksen ajastimen ajan. Aktivointi - /deaktivointivahvistus (ACK) ja Aktivointi - /deaktivointi - ilmoitus (IND) lähetetään SMS - viestinä. SMS (GPRS) : Kun aktivointi - /deaktivointinumero on “GPRS” (ilman lainausmerkkejä), laite lähettää MPTP GPRS - viestin oletuksena olevalle palvelimelle pyytääkseen ( interaktiivisessa tilassa ) tai ilmoittaakseen ( laitetilassa ) ajastetun hälytyksen aktivoinnista / deaktivoinnista. Aktivointikomennon ja aktivointi - ilmoituksen viesti sisältää ajastetun hälytyksen ajan. Aktivointi - /deaktivointivahvistus (ACK) ja aktivointi - /deaktivointi - ilmoitus (IND) lähetetään GPRS - yhteydellä. Ajastetun häly tyksen puhelinnumero Määrittelee puhelinnumeron, johon laite soittaa sen jälkeen kun laite on lähettänyt aktivointikomennon viestin aktivointinumeroon (mahdollinen vain interakti ivisessa tilassa). Aktivointinumero Puhelinnumero, johon ajastetun hälytyksen aktivoinnin SMS - viesti lähetetään tai puhelu soitetaan. Jos arvona on GPRS kaikki GPRS - viestit lähetetään oletuksena olevalle palvelimelle . Deaktivointinumero Puhelinnumero, johon ajastetun hälytyksen deaktivoinnin SMS - viesti lähetetään tai puhelu soitetaan. Jos arvona on GPRS kaikki GPRS - viestit lähetetään oletuksena olevalle palvelimelle . Jos kenttä jätetään tyhjäksi, oletusarvona on aktivointinumero.

18. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 18 Esihälytyksen aika Ajastetun hälytyksen jäljellä oleva aika ennen hälytyksen käynni stymistä. Käyttäjä voi esihälytyksen aikana joko nollata tai kytkeä ajastetun hälytyksen pois päältä. Jos tila on interaktiivinen , laitteen on vastaanotettava valvomon uudelleenaktivointi / deaktivointivahvistus (ACK) deaktivointinumeroon ennen kuin aika kuluu loppuun. Aika Ajastimessa vähenevä aika ilmoitetaan minuutteina. Ajastetun hälytyks en ajanvalintamenu Aloitusaika määrittelee ajastetun hälytyksen ajastimen ensimmäisenä valittavana olevan ajan pituuden. Aikaväli mä ärittelee ajan pituuden ajastetun hälytyksen ajastimen ajan ja sitä seuraavan ajan välillä. Valikkoyksikköjen määrä määrittelee ajastetun hälytyksen aikavalikossa valittavana näkyvien aikojen vaihtoehdot. 15. Lyhyen kantaman laitteet (SRD) Tämä kappale koskee lyhyen kantaman laitteiden (SRD) asetuksia. SRD - lisälaitteet kommunikoivat TWIG - henkilöhälyttimen SRD - vastaanottimen kanssa kaksi suuntaisen 869 MHz ISM – taajuuden RF - linkin kautta. Huom! Vain SRD - tai SRD3 - optiolla varustetuissa TWIG - henkilöhälyttimissä on SRD RF vastaanotin. Toukokuusta 2018 lähtien saatavana oleva SRD3 - optio mahdollistaa TWIG SRD - yhteensopivuuden lisäksi henkilöhälyttimen paikannuksen Wi - Fi - tukiasemien ja Bluetooth Low Energy - majakoiden avulla. Toukokuusta 2018 saatavilla ollut SRD3 - optio mahdollistaa TWIG SRD - yhteensopivuuden lisäksi henkilöhälyttimen paikannuksen Wi - Fi - tukiasemien ja Bluetooth Low Energy - majakoiden avulla. Huom! Aktivoitu SRD - vastaanotin lisää TWIG - hälyttimen virrankulutusta ja lyhentää siten akun toiminta - aikaa. SRD - vastaanottimen virta on kokonaan pois päältä, kun hälytintä ei ole paritettu TWIG Remote Button - nappien vastaanotinten kanssa ja TWIG Beacon paikannus on sallittu on POIS PÄÄLTÄ ja TW IG Tag sallittu on POIS PÄÄLTÄ. TWIG Remote Button SRD* - etänappi TWIG Remote Button - nappi mahdollistaa kevyen ratkaisun etäprosessin laukaisemiseen TWIG - hälyttimen avulla. TWIG Remote Button - nappi on tarkoitettu käytettäväksi vain tilanteissa, joissa kategorian 2 SRD - vastaanot in on sallittu. Kategoria 2 which on SRD - vastaanottimen perussuoritustaso, joka ei mahdollista käyttöä sosiaalisena hälyttimenä, jonka tarkoituksena on varmistaa luotettavasti avun saaminen hädässä olevalle henkilölle. Yhteen TWIG - henkilöhälyttimeen voidaan parittaa kerralla enintään 5 TWIG Remote Button - lyhyen kantaman laitetta. TWIG Remote Button SRD - n appien parittaminen ja poistaminen Käyttäjätunnus : TWIG - henkilöhälyttimen kanssa paritettavan TWIG Rem ote Button - napin sarjanumero. Hae käyttäjätunnus : Napsauta Hae käyttäjätunnus – painiketta pariliitostilan aktivoimiseksi. Paina sen jälkeen TWIG Remote Button - laitteen punaista nappia. TWIG Remote But ton - laitteessa vilkkuu ensin punainen valo. Kun pariliitos on onnistunut, valo muuttuu vihreäksi. Voit poistaa TWIG Remote Button - napin tyhjentämällä sitä vastaavan napin käyttäjätunnuksen ja napsauttamalla sen jälkeen konfiguraattorin painiketta Kirjoita laitteelle . TWIG Remote Button hätäsyklin laukai sijana Kun hätäsykli on käynnistetty TWIG Remote Button - napista, hätäviesti sisältää tekstikentän Hätäviestien tekstit / TWIG Remote Button (oletusarvona on “HÄTÄNÄPPÄIN”), jonka jälkeen seuraa TWIG Remote Button - napin numero (1 – 5). TWIG Beacon paikannusmajakka TWIG Beacon - paikannusmajakat täydentävät AGNSS - palvelua mahdollistamalla jykevämmän sisäpaikannusratkaisun tehdas - , varasto - ja instituutioympäristöihin. Majakan paikkaa ja paikannustarkkuutta voidaa n säätää tapauskohtaisesti. TWIG Beacon paikannus on sallittu

1. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 1 TWIG - konfigurointiohje Julkaisunumero: YZ6501 - 15 - FI TLP50EU - laitetyypin laitteille: • TWIG One TUP93EU - laitetyypin laitteill e: • TWIG SOSCard TUP92EU - laitetyypin laitteille: • TWIG Protector Pro Ex • TWIG Protector Ex • TWIG Protector Pro • TWIG Protector • TWIG Protector EasyS TUP91EU - laitetyypin laitteille: • TWIG Embody TUP9 0EU - laitetyypin laitteille: • TWIG Protector Pro 3G and 2G • TWIG Protector 3G • TWIG Protector Easy S and P 3G • TWIG Sure Yhteens opivat ohjelmat: • TWIG Configurator • TWIG FirmwareLoader TLP50EU - laitetyypin laitteille: • TWIG One TUP93EU - laitetyypin laitteille: • TWIG SOSCard RG310 - laitetyypin laitteille: • TWIG Bracer TUP92EU - laitetyypin laitteille: • TWIG Protector Pro Ex • TWIG Protector Ex • TWIG Protector Pro • TWIG Protector • TWIG Protector EasyS TUP91EU - laitetyypin laitteille: • TWIG Embody Yhteensopivat ohjelmat: • TWIG Point Remote Configurator TWIG - laitemallien toiminnot, versiot ja päivitykset eroavat osittain toisistaan, minkä vuoksi kaikki tässä ohjeessa esitettyt asetukset eivät koske kaikkia laitteita. TWIG Configurator - ohjelmalla ja TWIG Point Remote Configurator - palvelulla näkyvät laitetta konfiguroitaessa yleensä vain konfig uroitavaan laitteeseen liittyvät asetukset. TWIG - ohjelmaprotokollat ovat taaksepäin yhteensopivia edelliseen laitetyyppiin verrattuna TGP81EU > TCP90EU > TUP91EU > TUP92EU > TUP9 3EU > TLP50EU. Lisätietoja saat TWIG Integrator Kit - resurssipaketista (TWIG MPTP spesifikaatio ja TWIG GPRS - protokollan spesifikaatio). Taaksepäin yhteensopivuus on Twig Com Oy: n yleinen toimintaperiaate, jolla halutaan suojata asiakkaan investointeja. Twig Com Oy varaa kuitenkin oikeuden muuttaa tuotteitaan, spesifikaatioitaan ja dokumentaatiotaan ilmoittamatta siitä etukäteen. Kaiken tiedon oletetaan olevan oikein sellaisenaan ilman takuita. TWIG - laitteiden toiminnoille ja toimivuudelle on erittäin tärkeää valita oikeat asetukset, jotka asiakkaan tulee tarkoituksensa mukaan valita ja testata, jotta vo idaan välttyä turhilta henkilövahingoilta ja taloudellisilta tappioilta. Twig Com Oy ei ole vastuussa laiteasetusten valinnasta johtuvista suorista tai epäsuorista seurauksista. Laiteasetuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä TWIG - tukeen: support@twigcom.com 040 510 5058 (9 - 15) Twig Com Oy Lairolantie 14 24910 Salo Finland www.twigcom.com TWIG on Twig Com Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Muut mahdolliset tavaramerkit kuuluvat merkin omistajalle.

9. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 9 Näyttö TWIG - hätäsyklin viestin lähettäminen tai puhelun soittaminen näyttämättä sitä näytöllä. Jos estetty, vain pieni kuvake ruudun ylärivillä kertoo lähtevästä hälytyksestä. Toiminto mahdollistaa huomaamattoman tai salatun hälytyksen. Oletusarvo on PÄÄLLÄ. LOPETA - painikkeen aikakatkaisu TWIG - hätäsykli voidaan lopettaa aloituksen jälkeen. Jos arvona on 0, vain valvomo voi lopettaa sen lopettamalla puhelun. Oletus on 1 sekunti. Repäisyhälytys Repäisyhälytyksen laukaisinta voidaan käyttää hätäsyklin käynnistämiseen. Toiminto on sallittu , kun sille on määritetty aika. Hälytys perutaan asettamalla laukaisimen magneetti takaisin paikalleen asetetun ajan aikana. Peruuttamisaika Hätäpainikkeesta laukaistu hätäsykli voidaan vielä peruuttaa peruutusajaksi asetetun ajan (0 - 20 sekuntia) kuluessa. Jos asetuksessa on oletusarvo 0, peruuttaminen ei ole mahdollista. GPS/GNSS - yhteyden aktiivisuusaika Aika, jona GPS - yhteys toimii täydellä teholla hätäsyklin laukaisemisen jä lkeen. Hätäviestien tekstit Hätäviestin teksti, joka kertoo hätäsyklin laukaisutavan: Hätänäppäin: Hälytys on käynnistetty painamalla laitteen hätänäppäintä. Oletusarvona on ”SOS KEY” Liike - ja liikkumattomuustoiminto: Liike - ja liikkumattomuustoiminnon laukaisema hälytys Oletusarvona on ”MANDOWN ALARM” TWIG Remote Button - etänappi: Lyhyen kantaman etäpainikkeen laukaisema hälytys. Oletusarvona on ”REMOTE”. Ajastettu hälytys: Ajastetun hälytyksen laukaisema hälytys (tilannetarkistus). Oletusarvona on ”CONDITION CHECK”. Repäi syhälytyksen laukaisin: Kaulanauhan magneetin irrottamisen laukaisema hälytys. Oletusarvona on “RIPCORD ALERT”. Tekstin maksimipituus on 60 merkkiä (TCP90EU - laitetyypillä 15 merkkiä). Sallittuja merkkejä ovat ainoastaan 0 - 9, A - Z ja a - z välillä olevat merkit. Erikoismerkit eivät ole sallittuja. Hälytystapahtumat Hätäsyklin hälytys käynnistää hälytysjonon, johon voidaan ohjelmoida 10 erillistä hälytystapahtumaa. Hälytystapahtuman tyyppi Puhelu: Puhelu soitetaan Puhelinnumeroon . SMS MPTP: SMS - viesti läh etetään puhelinnumeroon MPTP - muodossa. SMS - viestit lähetetään aina ennen puheluita. Sijainti perustuu GPS/GNSS - paikannukseen. MPTP - SMS - viesti (GPRS/IP): Puhelinnumerona on “GPRS”, hälytys lähetetään GPRS/IP - datayhteyden välityksellä MPTP - viestinä oletuksena olevalle IP - palvelimelle , tai IP - hätäpalvelimelle (jos se on erikseen määritelty). Sijainti perustuu GPS/GNSS - paikannukseen Hälytyksen MPTP - viesti lähetetään GPRS - datayhte ydellä ennen Puhelun soittamista. Se viivästyttää puhelun alkamista muutamia sekunteja. Jos GPRS - dat ayhteys ei ole mahdollinen, vain puhelut soitetaan. Koska SMS - viestien lähettäminen on joissakin tilanteissa luotettavampaa kuin viestien lähettäminen GPRS - datayhteyden kautta, hälytystapahtumissa on suositeltavaa käyttää SMS - viestejä. Google - linkin sisältävät tekstiviestit : Puhelinnumeroon lähetetään SMS - viesti, joka sisältää sulkeissa olevan Google - kart talinkin. Sijainti perustuu GPS/GNSS - paikannukseen Vain tekstiä sisältävä SMS - viesti : SMS - viesti läh etetään Puhelinnumeroon, “minihätäviestinä”, joka on hätäviestien teksteissä määriteltyä pelkkää tekst iä. Jos haluat lähettää viestejä laitteesta toiseen laitteeseen, käytä näyttöviestejä (OSM) hätäviestien tekstikentissä. SMS MPTP - hybridipaikannus: SMS - viesti lähetetään Puhelinnumeroon MPTP - muodossa. Sijainti perustuu TWIG Point Netloc - hybridipaikannukseen. Jos hätäsyklissä käytetään GPS/GNSS - paikannukseen pohjautuvia SMS - viestejä, hälytystapahtumiin on suositeltavaa ohjelmoida ensin GPS/GNSS - viestit ja vasta

6. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 6 liikkumattomuushälytystä päälle tai pois päältä. Käytt äjän oikeus asettaa liike - ja liikkumattomuushälytystoiminto päälle ja pois päältä voidaan valita li ike - ja liikkumattomuushälytystoiminnon asetuksista. Liike - ja liikkumattomuushälytystoiminnon esihälytys - viesti lähetetään, kun esihälytystä varten asetettu ajastimen aika alkaa kulua. Näyttöasetukset Asetuksissa määritellään näytön suunta, kesto, päivämäärä ja aika Suunta: Näytön suunta voi olla nor maali, käänteinen tai automaattinen. Automaattinen suunta kääntää näytön automaattisesti oikeaan suuntaan, kun käyttäjä kääntää laitetta. Näytön kesto: Asetuksessa määritellään kuinka kauan näyttö on PÄÄLLÄ. Aika - asetukset : Aika - asetuksissa määritellään ajan esitystapa, päivämäärä ja kellonajan näyttämisen kesto. Kellonajan ja päivämäärän näyttöasetuksissa voit valita sekä niiden näyttämisen näytöllä että näyttötavan. Kun päivämäärän näyttöasetukset on valittu 'Helppokäyttötilassa', GSM, GNSS ja akun tila näytetään lepotilassa. Aikavyöhyke voidaan määrittää pysyvästi käyttämään aikavyöhykeaikaa tai automaattisesti GSM - verkon tarjoa maa aikaa, mikäli verkko tukee toimintoa. Toimintonäppäimet Toimintonäppäinten asetuksissa LÄHETÄ/L OPETA (F1/F2) - painikkeille voidaan määritellä vaihtoehtoisia toimintoja. Toimintonäppäinten käyttötavalla/Toimintonäppäintilassa voidaan määrittää kuinka monta kertaa toimintonäppäintä on painettava toiminnon suorittamiseksi. LÄHETÄ (F1) ja LOPETA (F2) - painikkeiden vaihtoehtoiset toiminnot ovat: • Ensisijainen toiminto (puhelun soittaminen/hylkääminen kuten normaaleissa puhelimissa) • GNSS PÄÄLLE/POIS • Liike - ja liikkumattomuushälytystoiminto PÄÄLLE/POIS • Liike - ja liikkumattomuushälytyksen keskeytys (hälytys keskeytyy Keskeytysaika - asetuksissa määritetyksi ajaksi. • Ajastet tu hälytys PÄÄLLE/POIS • Avustepuhelu/ - viesti • Sijainnin pikapäivitys • Virta pois päältä • Repäisyhälytys PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ • NFC - tägi n lukeminen (NFC - tägin lukemisen jälkeen laite lähettää INF - viestin ja tägin ID:n. Kyseisen toiminnon kuvake näytetään toimintonäppäimen yläpuolella. Aktivointitavan kesto Määrittää miten kauan hätänäppäintä tai toimintonäppäimiä on painettava kyseisen toiminnon toteuttamiseksi. Haptinen värinäpalaute - asetuksella määritetään toimintopainikkeen painamiseen liitt yvä värinän voimakkuus. Valikkonäppäimestä määritetään valikkonäppäimen kautta saatavana olevat toiminnot. Määriteltävät toimintovaihtoehdot ovat Avustepuhelu/ - viesti, virta päälle/pois päältä, GNSS päälle/pois päältä, Ajastettu hälytys päälle/pois päältä, liike - ja liikkkum attomuushälytys päälle/pois päältä, NFC - tägin lukeminen, satelliittipaikan pikapäivitys ja liike - ja liikkumattomuushälytyksen pysäytys. Ympäristö Ympäristöasetuksissa määritetään Kuulokkeen äänenvoimakkuu s , hälytysten/varoitusten Äänenvoimakkuus , Valaistuksen ja Värinän arvot monille eri tapahtumille. Kaikkia Normaali , kaiutintoiminto , hätäpainikehälytys , TWIG Button SRD - painike , Liike - ja liikkumattomuustoiminto Ajastettu hälytys ja Repäisyhälytys - tapahtumien yksittäisiä asetuksia voidaan säätää erikseen näiden arvojen osalta. Kuulokkeen äänenvoimakkuuden arvo voidaan asettaa arvojen 1 ja 5 välille. Mikäli käytetään arvoa 0, kuuloke ja kaiutin ovat mykistettynä esim. äänetöntä hälytystä varten. Huom! Kuulokkeen äänenvoimakkuuden tasot 4 ja 5 mahdollistavat hälyttimen käytön kaiutinpuhelimena, ja ovat liian voimakkaita normaaliin puhelukäyttöön. Äänenvoimakkuus voidaan asettaa arvojen 1 ja 5 väille. Mikäli käytetään arvoa 0, äänet eivät kuulu ollenkaan. F1/F2 - painikkeet voidaan mykistää valitsemalla PÄÄLLE Mykistä painikeääni - asetuksesta.

11. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 11 numeroparia puhelun tai SMS - viestin lähettämiseen painamalla vihreää LÄHETÄ - näppäintä. Jos laitteella (TWIG Asset Locator) ei ole kyseistä toimintoa, kentissä ei ole mitään arvoja. Jos “GPRS” (ilman laina usmerkkejä) - sana on lisätty SMS - viestin numeron sijaan, !ASS - viesti lähetetään GPRS - yhteydellä. Avustepuhelu - toiminto ei ole mahdollinen, jos kyseinen näppäin on jo käytössä jo honkin toiseen toimintoon esim. liike - ja liikkumattomuushälytyksen tai ajastetun hälytyksen kytkemiseen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ. Teksti ASS - viestin tietokentässä näkyvä teksti. Tyyppi MPTP: ASS - viesti lähetetään ASS SMS - puhelinnumeroon MPTP - muodossa Google: ASS SMS - puhelinnumeroon lähetetään MPTP - muodossa oleva ASS SMS - viesti, joka sisältää sulkeissa olevan Google - karttalinkin. Pelkkä teksti : ASS - viesti lähetetään ASS SMS - puhelinnumeroon pelkkänä tekstinä, joka määritellään kenttässä ́Teksti ́ 10. Sallitut nume rot - lista Sallitut numerot - listalla annetaan lupa saapuville tekstiviesteille ja äänipuheluille automaattisten toimintojen suorittamiseen. Jos Sallitut numerot - listan tila on sallittu, kaikkien salli ttujen numeroiden pitää olla listattuna. Muussa tapauksessa viestit ja puhelut hylätään. Sallitut numerot - listan tila Pois päältä : Sallitut numerot - lista ei ole käytössä puheluiden ja viestin sallimiseksi. SMS : Kaikki saapuvat MPTP SMS - viestit käydään lävitse. Puhelu: Kaikki saapuvat puhelut käydään lävitse. SMS+puhelu : Kaikki saapuvat MPTP SMS - viestit ja puhelut käydään lävitse. Sallitut numerot - listan numero Puhe lin : Sallittava SMS tai puhelinnumero. LOC : Sijaintikomennon sisältämien SMS - viestien salliminen tästä numerosta. TRG : Seuranta komennon sisältämien SMS - viestien salliminen tästä numerosta. Puhelu Jokainen Sallitut numerot - listan äänipuhelu voidaan käydä lävitse erikseen: Estetty : Tästä numerosta saapuvat puhelut on estetty. Sallittu: Tästä numerosta saapuvat puhelut on sallittu. Automaattivastaus : Tästä numerosta soitettuihin puheluihin vastataan aina. HF - automaattivastaus : Tästä numerosta soitettuihin puheluihin vastataan hands - free - toiminnolla kaiuttimen kautta. Huom! Kaiutinpuhelin - tila on hyvin äänekäs ja sen käyttöä on harkittava tarkkaan. Huom! Sallitut numerot - lista ohittaa yleisasetusten automaattivastauksen asetuksen, jos Puhelu tai SMS+Puhelu on valittuna. Sallittuja ja estettyjä numeroita voi olla kumpiakin sekai sin. Jos listalla on vain estettyjä puheluita, kaikki puhelut estetään. GPRS - viestejä ei ohjata Sallitut numerot - listan avulla, vaan GPRS ja Palvelimet – asetuksista. Sallitut numerot - listan - asetuksista huolimatta, laitteeseen voidaan palauttaa tehdasasetukset tietyillä etäkomennoilla (SMS tai GPRS) kun laitetiedot ovat t iedossa. 11. GPRS - asetukset GPRS - asetukset voidaan ohjelmoida MPTP SMS - viesteillä etänä valvomosta käsin ( kuten TWIG Point SP tekee) tai ne voidaan ohjelmoida kaapeliyhteydellä ja erillisellä konfigurointiohjelmalla. Kun GPRS - asetukset on ohjelmoitu etänä, on huolehdittava että TWIG C onfigurator - konfigurointiohjelman asetukset ja etäasetukset ovat samat. Tämä osa koskee ainoastaan mobiilioperaattorin GPRS - yhteyden asetuksia. IP - palvelinten asetukset määri tellään Palvelimet – osassa. GPRS - tila Määrittää onko GPRS käytössä vai ei. Oletus on POIS PÄÄLTÄ. Huom! Myös Käyttäjätunnuksen on oltava määritelty Palvelimet - asetuksissa GPRS - telematiikan käyttämiseksi.

19. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 19 PÄÄLLÄ : TWIG - hälyttimen SRD - vastaanotin on päällä TWIG Beacon - majakoiden signaalien kuunteluun. POIS PÄÄLTÄ: TWIG - hälyttimen SRD - vastaanotin ei ole aktivoitu kuuntelemaan TWIG Beacon - majakoiden signaaleja, mutta se voi olla aktivoitu kommunikoimaan muiden TWIG SRD - lisälaitteiden kanssa. Pariston alhainen varaustaso - ilmoituksen edelleenlähetys TWIG Beacon - majakan pariston alhaisen varaustasoa koskevan ilmoituksen lähettäminen TWIG - henkilöhälyttimestä valvomoon. PÄÄLLÄ : Ilmoitus pariston alhaisesta varaustasosta lähetetään, kun hälytin rekisteröi uuden TWIG - henkilöhälyttimen, jonka paristolla on alhainen varaustaso. Pariston varaustasoa koskeva viesti lähetetään vain kerran. Kun laite vastaanottaa samalta majakalta Majakan pariston alhainen varaustaso ratkaistu - viestin, kyseisen majakan pariston alhaisen varaustason tila nollataan. POIS PÄÄLTÄ: Hälytin lähettää TWIG Beacon - paikannusmajakoiden paristojen varaustasot kunnossa - ilmoitukset valvomoon. TWIG Beacon - majakan hakuaika Majakoiden signaalien enimmäishakuaika. Valinnat 0 - 4 minuutin : 4 sekunnin välillä. Oletus on 5 sekuntia. TWIG Beacon SRD lepotilan kesto SRD - vastaanottimen lepotilan aika, jolloin hälytin ei vastaanota majakoiden signaaleja. Jos arvoksi on asetett u 0, SRD - vastaanotin kuuntelee majakoiden vastaanottimia koko ajan. Tämä lisää laitteen virrankulutusta. Valinnat 0 - 4 minuutin : 14 sekunnin välillä. Oletus on 10 sekuntia. Näy tä majakan nimen näyttäminen näytöllä Majakan nimi näkyy hälyttimen näytöllä, kun laite etsii saatavilla olevia majakoita. PÄÄLLÄ : Vastaano tetun majakan nimi ilmestyy hälyttimen näytölle. Kun majakka on luettu, sen nimi näkyy näytöllä tavallisella värillä. Kun hälytin alkaa etsiä seuraavaa majakkaa, edellisen majakan nimi näytetään vastaväreinä, kunnes uuden majakan signaali on vastaanotettu tai hälytin on käynnistetty uudelleen. Jos majakan nimeä ei ole ohjelmoitu, näytetään majakan käyttäjätunnuksen sarjanumero sen sijaan. Myös BLE - majakoiden ja Wi - Fi - tukiasemien nimet näkyvät näytöllä, mikäli hälytin on varustettu SRD3 - optiolla ja BLE - maja koiden ja Wi - Fi - tukiasemien lukeminen on sallittu laitteessa. POIS PÄÄLTÄ: Vastaanotetun majakan nim i ei tule näkyviin näytölle. Majakkatiedon säilytysaika Vastaanotetun majakan tietojen säilytys laitte en muistissa. Majakkatiedot häviävät laitteen muistista, kun laite sammutetaan huolimatta tehdyistä asetuksista. TWIG Tag / TWIG Door Sensor RF - tunnistimet TWIG Tag / TWIG Door Sensor RF - tunnistimet ovat edullinen ratkaisu kulunvalvontaan, sisään - / uloskirjautumispaikkoihin, logistiikkaan ja moniin muihin raportointia edellyttäviin tilanteisiin. Kun TWIG Tag RF - tägi luetaan yhteensopivalla TWIG - hälyttimellä, valvomoon lähetetään !INF - raportointiviesti, joka sisältää statuskoodin 019, tekstin “RFTag”, tägin 8 - numeroisen sarjanum eron ja aikaleiman. Tag/Door Sensor sallittu TWIG - hälytin aktivoidaan kuuntelemaan Tag/TWIG Door Senso r RF - tunnistimien viestejä. PÄÄLLÄ : TWIG - hälyttimen SRD - vastaanotin on päällä ja valmiina kuuntelemaa n TWIG Tag/TWIG Door Sensor - tunnistinten lähettämiä signaaleja. POIS PÄÄLTÄ: TWIG - hälyttimen SRD - vast aanotin ei ole aktivoitu kuuntelemaan TWIG TWIG Tag/TWIG Door Sensor - tunnistimien signaaleja, mutta se voi olla aktivoitu kommunikoimaan muiden TWIG SRD - lisälaitteiden kanssa. 16. W i - Fi ja BLE - paikannus SRD3 - optiolla varustetut TWIG - hälyttimet voidaan paikantaa TWIG Point Netloc - hybridipaikannuspalvelulla, joka mahdollistaa paikannuksen myös Wi - Fi - tukiasemien ja BLE - majakoiden avulla. BLE - majakoiden haku sallittu PÄÄLLÄ : Hälytin etsii kaikki BLE - majakat hybridipaikannusta varten. POIS PÄÄLTÄ: Hälytin ei etsi BLE - majakoita hybridipaikannusta varten. Wi - Fi AP haku sallittu PÄÄLLÄ : Hälytin etsii kaikki Wi - Fi - tukiasemat hybridipaikannusta varten.

4. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 4 asetukset laitteesta takaisin TWIG Configurator - ohjelmaan. Tehdasasetukse t - painike palauttaa oletusasetukset. Aseta salasana - painikkeesta hallinnoit laiteasetusten salasanaa. Laitenimi : Lisää enintään 15 merkin pituinen laitteen nimi. Näytön kontrasti : liukukytkin muuttaa laitteen näytön kontrastia. Arvo on jokaisessa laitteessa yksilöllinen ja ennalta ohjelmoitu tehtaalla. Laiteasetukset Kirjoita laitteeseen - painike tallentaa nykyiset asetukset TWIG Configurator - ohjelmasta laitteeseen. Huom! Varmista asetusten siirtyminen laitteelle, napsauttamalla Uudelleenkäynnistys - painiketta sen jälkeen kun olet valinnut Kirjoita laitteeseen . Lue laitteesta - painike lukee laitteen olemassa olevat asetukset TWIG Configurator - ohjelmaan. Kaikki TWIG Configurator - ohjelman tietokentät korvataan laitteen asetuksilla. 4. Asetustiedostojen hallinta Voit tallentaa laiteasetukset TWIG Configurator - ohjelmasta tiedostona tietokoneellesi sekä lukea laitteen asetukset tietokoneellasi olevasta tiedostosta TWIG Configurator - ohjelmaan. Huom! TWIG Configurator - ohjelman asetustallennusten tiedostot EIVÄT OLE keskenään yhteensopivia laitetyyppien TLP50EU, TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU, TUP90EU ja TCP90EU väli llä. Lue tiedostosta - toiminto lukee asetukset .twig – tiedostosta TWIG Configurator - ohjelmaan. Kaikki TWIG Configurator - ohjelman tietokentät korvataan tiedoston asetuksilla. Tallenna tiedostoon - toimint o kirjoittaa TWIG Configurator - ohjelmassa olemassa olevat asetukset .twig – tiedostoon. 5. Yleiset asetukset PIN - koodi Tallentaa nelinumeroisen PIN - koodin laitteen SIM - kortille. Laitetyyppien TUP90EU, TUP91EU, TUP92EU, TUP93EU ja TLP50EU oletusarvo on tyhjä. PIN - koodia voidaan hallinnoida syöttämällä tähän oikea koodi tai kytkemällä SIM - kortin PIN - koodi pois päältä. Kytke PIN pois päältä asettamalla SIM - kortti toiseen mobiililaitteeseen, esim. matkapuhelimeesi ja kytke sen avulla PIN - kysely pois päältä. Jos PIN - koodi on kirjoitettu väärin, SIM - virheen symboli ilmestyy näytölle kun laitteeseen kytketään virta. SIM - kortti lukkiutuu kolmen virheellisen yrityk sen jälkeen. Jos SIM - korttisi lukkiutuu, tarvitset kahdeksanmerkkisen PUK - koodin kortin avaamiseksi. Poista SIM - kortti TWIG - laitteesta ja asenna se mobiilipuhelimeen, jossa on yhteensopiva korttipidike. Kun käynnistät puhelimen, se pyytää PUK - koodia. Syöt ä ensin PUK - koodi ja sen jälkeen uusi PIN - koodi. Sen jälkeen voit asettaa SIM - kortin takaisin TWIG - laitteeseen. Jos syötät PUK - koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM - kortti lukittuu pysyvästi. Pyydä operaattoriltasi uusi SIM - kortti, jos SIM - korttisi lukitt uu. Virransäästötila(lepotila) Virransäästötila määrittää laitteen siirtymisen lepotilaan ja siitä pois. Tämä voi olennaisesti vaikuttaa akun varaustasoon. Jos virransäästötilaksi on valittu jokin muu kuin normaali , GPS - liikeherkkyys ja liike - ja liikkumattomuushälytys - toiminnot ovat poissa käytöst ä. Normaali: Laite ei mene ollenkaan ”syvään lepotilaan”. Laite käyttää ajastimia (kuten GPS - enimmäishakuaika , GPS - virransäästö aika , GPRS - yhteydenoton aikaväli ) toiminnan ja nykyisen virrankulutuksen hallintaan. Keskitaso (sensori): Laite herää, kun GPRS - yhteydenoton aikaväli on kulunut umpeen tai aina kun laite liikkuu (sensorin tunnistama liike on suu rempi kuin asetettu GPS - liikeherkkyyden arvo [mG]). Laitteen ollessa hereillä, sitä ohjaa yleensä GPS - enimmäishakuaika , GPS - vir ransäästöaika ja GPRS - yhteydenoton aikaväli. Jos seuranta on aktivoitu, seurantapäivitysten viestit lähetetään vain silloin, kun laite liikkuu ja on hereillä. Laite siirtyy lepotilaan aina kun liike lakkaa (tunnistettu liike on alle asetetun GPS -

23. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 23 Liite B: Sanasto 2G GSM+GPRS mobiilive rkko 3G WCDMA mobiiliverkko 4G LTE mobiiliverkko ACK Acknowledgement=kuittaus APN Access Point Name, yhteyspisteen nimi GPRS/IP yhteyttä varten ARC Alarms Receiving Centre=hälytyskeskus ASS MPTP - avustepuhelu tai - viesti BLE Blue tooth Low Energy Valvomokeskus Valvomojärjestelmä hälytysten valvontaan DIN0825 Saksan yksintyöskente lyjärjestelmiä koskeva teollisuuden standardi DNS Nimipalvelin IP - yhteyttä varten Dock Pöytälaturia koskeva ilmoitus siitä, että hälytin on pöytälaturissa latauksessa DTMF Dual Tone Multiple Frequency, audioyhteydellä tapahtuva tiedonsiirtotekniikka EMG MPTP - hätäpuhelu tai - viesti Hätätila Laitteen tila, jonka aikana hätäviestintä valvomon kanssa on priorisoituna. Firmware Laitteeseen päivitettävä laiteohjelmisto GPRS General Packet Radio System, 2G (or “2.5G”) mobiiliverkkoon k ytketty tiedonsiirtojärjestelmä GPS Satelliittipaikannusjärjestelmä GNSS Maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä GSM Groupe Special Mobile, Euroopan 2 - 4G mobiiliviestinnän sukupolvi IMEI International Mobile Station Equipment Identity, yksilöllinen GSM mobiililaitteen ID INF MPTP - informaatioviesti (statusviesti, ilmoitusviesti) IP Internet Protocol, internet - protokolla Mini - USB TWIG - latausadaptereiden virta - ja dataliitinstandardi MO Mobile Originated, mobiililaitteesta lähtevä viestintä MPTP Mobile Phone Telematics Protocol, ensimmäistä ke rtaa vuonna 2000 julkaistu TWIG etäprotokolla MT Mobile Terminated, palvelimesta lähtevä viestintä mobiililaitteeseen NFC NFC - lähitiedonsiirtoteknologia PIN PIN - koodi, SIM - kortin nelinumeroinen tunnusluku Post Emergency mode Laitteen tila heti hätätilan jälkeen RF Radio Frequency=Radiotaajuus SIM Subscri ber Identity Module, GSM mobiilikirjautumistunnuksen älykorttitallennus URL Universal Resource Locator, web - hyperlinkki USB Universal Serial Bus, TWIG - data - ja latauskaapeleiden virta - ja dataliitinstandardi TWIG Point AGPS Avustettu GPS - datasyöte TWIG - laitteille TWIG Point Netloc Hybridipaikannuspalvelu TWIG Beacon SRD - sisäpaikannusmajakat TWIG - hälyttimille, täydentämään GPS/AG PS - paikannuspalveluita TWIG Remote Button SRD - etähälytysnappi TWIG - hälyttimille TWIG personal alarm de vice TWIG - mobiilihälytinlaite kuten TWIG Protector Liike - ja liikkumattomuustoiminto Automaattinen liikesensoriin pohjautuva hälytyksenlaukaisumenetelmä Ajastettu hälytys Ajastinpohjainen hälytyksenlaukaisumenetelmä TWIG - hälyttimissä SOS cycle Ajastinpohjainen hälytyksenlaukaisumenetelmä TWIG - hälyttimissä SRD Short Range Devices, lyh yen kantaman laitteet, ISM - taajuusalueen RF - linkki TWIG - laitteiden ja TWIG SRD - lisälaitteiden välillä SRD3 Short Range Devices, ISM - taajuusalueen RF - linkki TWIG - laitteiden ja TWI G SRD - lisälaitteiden, Wi - Fi ja BLE (Bluetooth Low Energy) - majakoiden välillä TWIG Tag SRD - lisälaite kulunvalvontaan TWIG - hälyttimille

14. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 14 Otsikon kääntäminen: POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLE Komennot: ? Q Päivitykset: ! E Oletusarvo on POIS PÄÄLTÄ. Huom! Otsikon käännös - asetuksen pitää olla identtinen valvomon asetuksissa sekä TWIG - laitteen että palvelinjärjestelmän osalta. Google - muoto Kaikki lähtevät paikkaviestit lähetetään Google - karttalinkkinä. MPTP - viestin lopussa olevan hyperlinkin datakentät ovat sulkeissa. TUP90EU ja sitä uudempien laitetyyppien laitteet mahdollistavat viestimuodon valinnan Hälytystapahtumissa erikseen jokaiselle hätäviestin vastaanottajalle, esim. yksi hätäviesti älypuhelimeen Google - karttalinkkinä ja toinen hätäviestinä valvomokeskukseen MPTP - muodossa. Käytä vakiintunutta paikkalähdettä Kun PÄÄLLÄ, paikkalähteen tietokentän arvo MPTP - viesteille on aina ”gps” alkuperäisestä paikkalähteestä huolimatta. Majakoiden sorttaus ja lähetys Majakoita koskevan tiedon sorttaus ja lähetys. Vaihtoehdo t ovat: • "Kaksi ryhmää, lähetä monta" = kuten aikaisemmin. • "Lähetä vahvin" = vain vahvimman majakan tiedot lähetetään • "Yksi ryhmä, lähetä monta" = majakat sortataan yhdessä ryhmässä niiden signaalin voimakkuuden mukaan vahvimmasta heikompaan • "Lähetä hakuajan vahvin" = vain hakuajan vahvimman majakan tiedot lähetetään. Sisäiset MPTP - komennot Salli ohjelmointimakrot, jotka suoritetaan laitteessa samalla tavalla kuin valvomokeskuksesta SMS - viesteinä tai IP/GPRS - yhteyden kautta lähetetyt MPTP - komennot kuten seuranta - ja paikkakomennot. Sisäiset MPTP - komennot voidaan suorittaa automaattisesti jokaisen käynnistyksen yhteydessä tai laitteen siirtyessä hätätilasta hätätilan jälkeiseen tilaan. Tila määrittää suoritusehdot: POIS PÄÄLTÄ: Tämä sisäinen MPTP - komento on estetty. Käynnistys : Tämä sisäinen MPTP - komento suoritetaan automaattisesti jokaisen laitekäynnistyksen yhteydessä. Hätäsyklin jälkeinen : Tämä sisäinen MPTP - komento suoritetaan automaattisesti joka kerta kun laite siirtyy hätätilasta hätätilan jälkeiseen tilaan . Puhelinnumero on MPTP - tekstiviestin vastaanottaja . Komento on nykyinen suoritettava MPTP - komento. Tarkempia tietoja löydät TWIG Integrator Kit (TWIG MPTP - dokumentista). Esimerkiksi automaattinen seuranta voidaan aloittaa hätäsyklin jälkeen. Kyseisen tilan käyttö edellyttää, että Hätätilan jälkeinen tila on asetettu hälytysasetuksissa . 13. Liike - ja liikkumattomuushälytystoiminto Liike - ja liikkumattomuushälytys on sensoriin perustuva keino hätäsyklin k äynnistämiseen myös silloin kun käyttäjä ei pysty itse hälyttämään apua hätänappia painamalla. Liike - ja liikkumattomuushälytyksen asetusten on vastattava käyttötarkoitusta ja ymp äristön vaatimuksia, jotta vältytään turhilta hälytyksiltä tai tarvittavat hälytykset tulevat tehtyä. Käyttäjälle on annettava koulutusta liike - ja liikkumattomuushälytyksestä ja sen rajoitusten ymmärtämisestä. Sensoritila POIS PÄÄLTÄ: Liike - ja liikkumattomuustoiminto on aina pois päältä. PÄÄLLÄ : Liike - ja liikkumattomuustoiminto on aina päällä kun laite on päällä. Valittuna PÄÄLLÄ : Liike - ja liikkumattomuustoiminto on aina päällä kun laite on päällä. Käyttäjä voi kytkeä toiminnon päälle/pois päältä numeropainikkeella 4 (TWIG Protector). Valittuna POIS PÄÄLTÄ : Liike - ja liikkumattomuustoiminto ei ole aktiivinen, kun laite on käynnistetty. Käyttäjä voi vaihtaa toiminnon päälle/pois numeropainikkeesta 4 (TWIG Protector). Huom! Kun GPS - liikeherkkyys on sallittu, liike - ja liikkumattomuushälytystä ei voi käyttää j a asetukset näkyvät harmaana.

2. TWIG - konfigurointiohje YZ6501 - 15 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd. 2011 - 2020 2 Sisällysluettelo: 1. TWIG Configurator - ohjelman asentaminen ... 3 2. Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen ........... 3 3. Lai tetiedot ja asetukset ................................ .. 3 Laitehallinta ................................ .............. 3 Laiteasetukset ................................ .......... 4 4. Asetustiedostojen hallinta .............................. 4 5. Yleiset asetukset ................................ ............ 4 PIN - koodi ................................ .................. 4 Virransäästötila(lepotila) ........................... 4 Palvelukeskuksen numero ........................ 5 Näyttöviestin äänimerkki ........................... 5 Automaattivastaus ................................ .... 5 Saapuvan puhelun hylkääminen/lopetus ... 5 Äänettömän saapuvan / lähtevän puhelun soittaminen ................................ ............... 5 Puhelinnumeroiden näyttäminen ............... 5 Akun alhaisen varaustason varoitukset ..... 5 Statusviestit ................................ .............. 5 Näyttöasetukset ................................ ........ 6 Toimintonäppäimet ................................ ... 6 Aktivointitavan kesto ................................ . 6 Ympäristö ................................ ................. 6 Pöytälaturitoiminnot ................................ .. 7 6. GSM ................................ .............................. 7 Ei GSM - yhteyttä äänimerkin aikaväli ......... 7 7. GPS/GNSS ................................ .................... 7 GPS/GNSS - yhteyden enimmäishakuaika 7 Virransäästöaika ................................ ....... 7 Reaaliajan säästötila ................................ . 7 Liikeherkkyys ................................ ............ 7 Liikeherkkyys ................................ ............ 7 GPS/GNSS - paikan voimassaoloaika ........ 7 TWIG AGNSS ................................ ........... 7 8. TWIG - hälytystapahtumien asetukset ............. 8 Hätäsykli ................................ ................... 8 Hätänäppäimen aktivointitila ..................... 8 Hätäsyklin jälkitila ................................ ..... 8 Jatkettu hälytys ................................ ......... 8 Virta pois - painike estetty .......................... 8 SOS ACK ................................ .................. 8 Hätänumeron teksti ................................ ... 8 Tapahtuman aloituksen viive ..................... 8 Kokonaisten hätäsyklien määrä ................ 8 Puhelun aikakatkaisu ................................ 8 Hätäsyklin jälkeinen piippaus .................... 8 Hätäsyklin värinän salliminen .................... 8 Näyttö ................................ ....................... 9 LOPETA - painikkeen aikakatkaisu ............. 9 Repäisyhälytys ................................ .......... 9 Peruuttamisaika ................................ ........ 9 GPS/GNSS - yhteyden aktiivisuusaika ........ 9 Hätäviestien tekstit ................................ .... 9 Hälytystapahtumat ................................ .... 9 TWIG - käyttöönottotesti (DIN0825) .......... 10 9. Avustenumerot ................................ ............. 10 10. Sallitut numerot - lista ................................ ... 11 Sallitut numerot - listan tila ....................... 11 Sallitut numerot - listan numero ............... 11 11. GPRS - asetukset ................................ .......... 11 GPRS - tila ................................ ................ 11 APN ................................ ........................ 12 GPRS - käyttäjänimi ................................ . 12 GPRS - salasana ................................ ...... 12 GPRS DNS 1 - 2 ................................ ....... 12 GPRS - kansainvälisten verkkovierailujen esto ................................ ......................... 12 12. IP - palvelimet ................................ ................ 12 Käyttäjätunnus ................................ ........ 12 Käytä pakotettua GPRS - kuittausta .......... 12 Palvelunumero (SMS - tukinumero) .......... 12 GPRS - yhteyden tila ................................ 12 Uudelleenyhdistämisen aikaväli .............. 12 IP - palvelimet ................................ ........... 13 MPTP ................................ ..................... 13 13. Liike - ja liikkumattomuushälytystoiminto ....... 14 Sensoritila ................................ ............... 14 Normaalin tilan viive ................................ 15 Hälytykse n käynnistys ............................. 15 Liikeherkkyys ................................ .......... 15 Hälytyksen aloitusviive ............................ 15 Esihälytyksen kesto ................................ 15 Kaatumiskulma (Liikehälytystoiminto) ..... 15 Liike - j a liikkumattomuushälytyksen keskeytysajan valinta .............................. 16 Liike - ja liikkumattomuushälytys .............. 16 Törmäys - ja putoamishälytys .................. 16 14. Ajastettu hälytys (tilannetarkistus, ajastinhälytys) ................................ .............. 16 Ajastetun hälytyksen tila .......................... 16 ACK kuittaus välttämätön ........................ 1 7 Puhelinnumeron tyyppi ........................... 17 Ajastetun hälyt yksen puhelinnumero ....... 17 Aktivointinumero ................................ ..... 17 Deaktivointinumero ................................ . 17 Esihälytyksen aika ................................ .. 18 Aika ................................ ........................ 18 Ajastetun hälytyks en ajanvalintamenu .... 18 15. Lyhyen kantaman laitteet (SRD) .................. 18 TWIG Remote Button SRD* - etänappi .... 18 TWIG Beacon paikannusmajakka ........... 18 TWIG Tag / TWIG Door Sensor RF - tunnistimet ................................ .............. 19 16. Wi - Fi ja BLE - paikannus ............................... 19 17. TWIG FirmwareLoader ................................ 20 TWIG FirmwareLoader - ohjelman asennus ................................ ............................... 20 Laiteohjel miston päivitys ......................... 20 Laiteasetusten säilyttäminen ................... 20 Laiteohjelmistoversiot ............................. 20 Liite A: Kaatumiskulmat visualisoituna ................ 22 Liite B: Sanasto ................................ .................. 23

Views

 • 270 Total Views
 • 205 Website Views
 • 65 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+