​OCHRONA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNYCH

Pracownicy samodzielni to osoby, które pracują niezależnie i bez bliskiego lub bezpośredniego nadzoru. Ich pracodawcy odpowiedzialni są za to, by nie byli oni narażeni na większe ryzyko niż inni pracownicy.

 

Osobiste urządzenia alarmowe TWIG Osobiste urządzenia alarmowe TWIG to dedykowane urządzenia stworzone z myślą o różnych środowiskach pracy samodzielnej.

​Charakterystyka pracy samodzielnej

​Pracownicy samodzielni nie są automatycznie narażeni na większe ryzyko i zagrożenie niż inni, ale sam fakt zaistnienia sytuacji ryzyka zwiększa ich wrażliwość na takie zdarzenia. Wrażliwość ta zależy od sytuacji, w której wykonywana jest praca samodzielna.

​Pojedynczy pracownik na stałym stanowisku

​Pracownik mobilny oddalony od współpracowników

​Pracownik samodzielny stacjonarny to osoba pracująca w pojedynkę w określonym miejscu, np. w kiosku, sklepie czy na stacji benzynowej. Pracowników samodzielnych zatrudniają często małe firmy, np. sklep obsługiwany przez jednego pracownika.

​Osoby pracujące z dala od współpracowników, np. pielęgniarze, konserwatorzy, sprzątacze, poborcy, doręczyciele, pracownicy opieki społecznej, pomoc domowa.

​Praca w niestandardowych godzinach

Sprzątacze, ochroniarze, sprzedawcy, konserwatorzy i serwisanci, rolnicy, leśnicy itp. to przykłady zawodów wymagających pracy w godzinach wieczornych i nocnych.

Lone worker risk assessment

Lone worker risk management begins with assessment of the risks faced, such as accidents or violence. Solutions to address those risks can then be developed and deployed. At the lowest risk level, a normal smart phone may be sufficient to call for help. A safety phone with alarm button, doubling as mobile phone, is often suited for moderate risk scenarios. A dedicated lone worker alarm may be required in high-risk situations, for best quality safety functions as well as to reduce multitasking risks in the device itself.

​Zalety urządzeń TWIG w kwestii bezpieczeństwa pracowników samodzielnych

A Variety of LVP Functionalities

A variety of lone worker protection (LVP) functionalities: GPS, ManDown alarm, 2G/3G, SRDs (short range devices), ATEX, Amber alert, indoor positioning, high-power speaker, compatible accessories...

Compatible Devices

Dzięki narzędziom integracyjnym TWIG Integrator Kit urządzenia TWIG są kompatybilne zarówno z wieloma istniejącymi, jak i nowymi systemami ARC. Nowe urządzenia TWIG są też wstecznie kompatybilne z poprzednimi wersjami ARC.

Reliable Durability

Odporne, wodoszczelne, łatwe w użyciu i wyposażone w wydajną baterię osobiste urządzenia alarmowe TWIG zapewniają bezpieczeństwo pracowników samodzielnych w sytuacjach szczególnych.

TWIG Personal Alarm Devices for Lone Worker Safety

TWIG Protector Pro

The powerful 3G/GSM/GNSS personal alarm device designed to protect lone workers in demanding environments.

TWIG Protector Ex

The intrinsically safe 3G/GSM/GSSN personal alarm device designed to protect lone workers in explosive hazardous areas.

TWIG Embody

The wearable 3G/GSM/GNSS personal alarm device with removable belt clip.

​Oferta produktów TWIG – więcej niż samo urządzeni

Akscesoria

Ładowarki, baterie, urządzenia przenośne i samochodowe – kompatybilne z osobistymi urządzeniami alarmowymi TWIG.

Dokumenty

Arkusze danych, samouczki, instrukcje konfiguracji oraz deklaracje zgodności z przepisami

Usługi

Przedłużona gwarancja, indywidualna konfiguracja zestawu, indywidualne ustawienia urządzenia, dostarczenie karty SIM klienta, bieżące aktualizacje urządzeń, centrala dostawcy usług – model...

Ustawienia

Osobiste urządzenia alarmowe TWIG mogą być konfigurowane pod wybrane ustawienia na miejscu lub zdalnie. Więcej informacji o konfiguracji urządzenia.

Wsparcie techniczne

Odpowiedzi na niektóre pytania oraz dane kontaktowe potrzebne do uzyskania innych informacji znajdują się w dziale Pomoc na naszej stronie.

System

Osobiste urządzenia alarmowe TWIG mogą być uzupełnione o urządzenia krótkozasięgowe, gotową stację centralną oraz funkcję AGPS. Integrację urządzeń TWIG z centralą alarmową umożliwiają                             narzędzia TWIG Integrator Kit.


undefined undefined