SIKKERT ALENEARBEID

Alenearbeidere er personer som arbeider alene, uten tett eller direkte tilsyn. Alenearbeidernes arbeidsgivere er ansvarlige for å sikre at personer som arbeider alene ikke utsettes for større risiko enn andre ansatte.

 

TWIG trygghetsalarmer er dedikerte enheter som er konstruert for alenearbeid i flere ulike situasjoner.

​Egenskaper ved alenearbeid

Alenearbeidende ansatte blir ikke automatisk utsatt for større risiko eller farer enn andre ansatte, men det faktum at de er alene i en risikosituasjon øker i seg selv sårbarheten. I tillegg vil denne sårbarheten avhenge av hvilken type situasjon alenearbeidet utføres i.

Én medarbeider i et fast lokale

Mobil medarbeider borte fra kollegene

En stasjonær alenearbeider er en person som arbeider alene på et fast sted, for eksempel i kiosker, på bensinstasjoner eller i butikker. Småbedrifter bruker ofte alenearbeidere. En butikk kan for eksempel ha bare én medarbeider på jobb på et gitt tidspunkt.

Personer som arbeider isolert fra kollegene, for eksempel hjemmesykepleiere, vedlikeholdsarbeidere, renholdere, innkrevere, postbud, sosialarbeidere og hjemmehjelper.

Arbeid utenfor normal arbeidstid

Renholdere, ansatte i handelsnæringen, vedlikeholds- eller reparasjonsmedarbeidere, jordbruks- og skogbruksarbeidere osv. er eksempler på yrkesretninger der det er nødvendig med arbeid om kvelden og natten.

Lone worker risk assessment

Lone worker risk management begins with assessment of the risks faced, such as accidents or violence. Solutions to address those risks can then be developed and deployed. At the lowest risk level, a normal smart phone may be sufficient to call for help. A safety phone with alarm button, doubling as mobile phone, is often suited for moderate risk scenarios. A dedicated lone worker alarm may be required in high-risk situations, for best quality safety functions as well as to reduce multitasking risks in the device itself.

TWIG-fordeler for alenearbeideres sikkerhet

A Variety of LVP Functionalities

A variety of lone worker protection (LVP) functionalities: GPS, ManDown alarm, 2G/3G, SRDs (short range devices), ATEX, Amber alert, indoor positioning, high-power speaker, compatible accessories...

Compatible Devices

​TWIG-enhetene er kompatible med en lang rekke eksisterende ARC-systemer, samt med nye systemer ved hjelp av TWIG Integrator Kit. Nye TWIG-enheter er også bakoverkompatible med tidligere ARC-integrasjoner.

Reliable Durability

De pålitelige, vanntette og brukervennlige TWIG-trygghetsalarmene med langvarig batteri sørger for at alenearbeidere er sikre inødssituasjoner.

TWIG Personal Alarm Devices for Lone Worker Safety

TWIG Protector Pro

The powerful 3G/GSM/GNSS personal alarm device designed to protect lone workers in demanding environments.

TWIG Protector Ex

The intrinsically safe 3G/GSM/GSSN personal alarm device designed to protect lone workers in explosive hazardous areas.

TWIG Embody

The wearable 3G/GSM/GNSS personal alarm device with removable belt clip.

TWIG produkttilbud - Mer enn et apparat

Tilbehør

Ladere, batterier, bærbare enheter og løsninger for bilmontering - alle kompatible med TWIG trygghetsalarmer.

Documenter

Datablad, hurtigveiledninger, konfigurasjonsveiledninger og samsvarserklæringer

Tjenester

Utvidet garanti, tilpasset kjøpskonfigurasjon. egendefinerte enhetsinnstillinger, bruk av kundens SIM-kort, oppgraderinger av eksisterende enheter, sentral serviceleverandørmodell.

Innstillinger

TWIG trygghetsalarmer kan konfigureres eksternt og lokalt med valgte innstillinger. Les mer om enhetskonfigurering.

Brukerstøtte

Besøk våre sider for kundestøtte for å finne svar på spørsmål og kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål.

System

TWIG trygghetsalarmer kan kompletteres med enheter med kort rekkevidde, en operatørsentral og AGPS-feed. TWIG Integrator Kit gjør det mulig å integrere TWIG-enheter med en alarmsentral.


undefined undefined