WEEE
-säädösten vaatimukset

TWIG-tuotanto noudattaa WEEE-direktiiviä 2012/19/EU (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jäte), jonka tarkoituksena on vähentää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätettä uusiokäytöllä, kierrätyksellä ja hyödyntämällä muita talteenottomenetelmiä jätteen loppukäsittelyn vähentämiseksi.

WEEE kattaa sekä materiaalit että komponentit, joiden vaaralliset aineet voivat niiden väärin hallinnan vuoksi aiheuttaa sekä ympäristö- että terveysongelmia.

Keräilyn, käsittelyn ja kierrätyksen parantaminen elektroniikan elinkaaren loppuvaiheessa on erityisen tärkeää WEEE-direktiivin mukaisen ympäristön hallinnan parantamiseksi, kiertotalouden lisäämiseksi ja energiatehokkuuden vahvistamiseksi.