Miksi yksintyöskentelevät ovat alttiina vaaralle?


Yksintyöskentelevä työntekijä ei ole automaattisesti suuremmassa vaarassa kuin muut työntekijät, mutta loukkaantumisriski lisääntyy yksin kohdatuissa vaaratilanteissa. Loukkaantumisriskiin vaikuttaa työtehtävä.

Odoo - Sample 1 for three columns

Yksintyöskentely syrjäseudulla

Yksittäisessä rakennuksessa oleva työntekijä on työpisteessä yksin. Tällaisia yhden työntekijän työpisteitä ovat mm. kioskit, huoltoasemat ja pienet kaupat. Yksintyöskentelevät työskentelevät usein pienissä yrityksissä esim. kaupassa saattaa olla vain yksi henkilö tiettynä ajankohtana.

Odoo - Sample 2 for three columns

Liikkuva työ

Kaukana muusta työyhteisöstä ja kollegoista ovat esim. kotisairaanhoitajat, huoltomiehet, siivoojat, ulosottomiehet, postinkantajat, sosiaalityöntekijät ja kotiapulaiset.

Odoo - Sample 3 for three columns

Työskentely virka-ajan ulkopuolella

Siivoojat, vartijat, palvelualan työntekijät, kunnossapitotyöntekijät, huoltomiehet, maanviljelijät, metsurit jne. ovat esimerkkejä ammateista, joissa työtä tehdään myös iltaisin ja öisin.

Yksintyöskentelyn riskien arviointi

Yksintyöskentelyn riskienhallinnalla arvioidaan mahdolliset onnettomuus- ja väkivaltariskit. Riskien arvioinnin jälkeen suunnitellaan toimenpideratkaisut.

Alimmalla riskitasolla tavallinen matkapuhelin saattaa riittää avun saamiseksi. Samanaikaisesti sekä matkapuhelimena että turvapuhelimena toimiva, hätäpainikkeella varustettu laite soveltuu usein kevyemmän riskitason ratkaisuksi. Korkean riskitason tilanteissa tarvitaan usein tarkoituksenmukaista henkilöhälytintä, jonka turvatoiminnot ovat luotettavia ja samanaikaiset turvallisuutta alentavat toiminnot on karsittu riskien minimoimiseksi.

Monien eri alojen yksintyöskentelevät työntekijät kohtaavat työssään fyysisiä ja sosiaalisia riskejä. Useat lait eri maissa määrittelevät työnantajan velvollisuudet yksintyöskentelevien työntekijöidensä turvaamiseksi.

Lone worker safety devices

TWIG lone worker safety devices together with alarm monitoring system and service form a lone worker solution which is essential part of managing the safety of employees who work alone.  Many circumstances require dedicated solutions to improve the safety of lone workers or people facing risky situations alone. TWIG lone worker alarm devices complemented with short range devices and connected with the alarm receiving center establish a full system for lone worker protection.

TWIG-henkilöhälyttimet yksintyöskentelijälle

TWIG One

Teollisuuskäyttöön optimoitu henkilöhälytin yksintyöskenteleville

TWIG One Ex

Teollisuuskäyttöön optimoitu henkilöhälytin yksintyöskenteleville

TWIG Neo 

Monipuolisesti puettava yksintyöskentelijän henkilöhälytin valinnaisella vyöklemmarilla.

TWIG SOSCard

Henkilöhälytin varustettuna ID-korttipidikkeellä ja repäisyhälytyksen laukaisevalla kaulanauhalla

Ominaisuudet ja toiminnallisuudet yksintyöskentelyn turvaamiseen

Many circumstances require dedicated solutions to improve the safety of lone workers or people facing risky situations alone. Lone worker protection functions are specific features designed for lone worker alarm devices enabling to alert help and locate the lone worker in distress as fast as possible. Yksintyöskentelyesimerkkejä


Henkilöhälyttimet ikääntyneille

Henkilöhälyttimet toimintarajoitteisille

TWIG-henkilöhälyttimet - Enemmän kuin pelkkä laite

Lisävarusteet

TWIG-henkilöhälytinten kanssa yhteensopivat laturit, akut, puettavat laitteet ja varusteet sekä autotarvikkeet.

Dokumentit

Datalehdet, pikaohjeet, konfigurointiohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Palvelut

Pidennetty takuu, asiakaskohtainen myyntipaketin räätälöinti, asiakaskohtaiset laiteasennukset, asiakkaan SIM-kortin lisäys, laitepäivitys, valvomosovellus palveluntarjoajalle...

Asetukset

TWIG-henkilöhälytinten asetusten konfigurointi on mahdollista joko kaapeli- tai etäyhteydellä. Lue lisää laitekonfiguroinnista.

Tuki

Tuki-sivultamme löydät lisätietoja ja yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten.

Järjestelmä

TWIG-henkilöhälyttimien käyttöalaa voidaan täydentää lyhyen kantaman laitteilla, avaimet käteen -valvomosovelluksella ja AGPS-syötteellä. TWIG Integrator Kit -resurssien avulla TWIG-laitteet voidaan integroida hälytyskeskukseen.