YKSINTYÖSKENTELEVÄN TURVALLISUUS

Yksintyöskentelevälle on ominaista työskentely eristyksissä muusta työyhteisöstä ilman välitöntä kontaktia muihin työntekijöihin tai esimieheensä. Työnantajan tulee huolehtia yksintyöskentelevän työolosuhteista mahdollisten uhkien ja riskien vähentämiseksi.

 

TWIG-henkilöhälyttimet on suunniteltu turvaamaan yksintyöskentelyä monissa erilaisissa työtehtävissä ja -tilanteissa.

Yksintyöskentelyn ominaispiirteitä

Yksintyöskentelevä työntekijä ei ole automaattisesti suuremmassa vaarassa kuin muut työntekijät, mutta loukkaantumisriski lisääntyy yksin kohdatuissa vaaratilanteissa. Loukkantumisriskin kasvuun vaikuttaa myös tilanteen luonne kuten väkivaltaisuus tai tapaturmaherkkyys.

Yksi työntekijä rakennuksessa

Liikkuva työntekijä kaukana muista työntekijöistä

Yksittäisessä rakennuksessa oleva työntekijä on työpisteen ainoa henkilö. Tällaisia yksittäisiä rakennuksia ovat mm. kioskit, huoltoasemat ja pienet kaupat. Yksintyöskentelevät työskentelevät usein pienissä yrityksissä esim. kaupassa saattaa olla vain yksi henkilö tiettynä ajankohtana.

Kaukana muusta työyhteisöstä ja kollegoista ovat esim. kotisairaanhoitajat, huoltomiehet, siivoojat, ulosottomiehet, postinkantajat, sosiaalityöntekijät ja kotiapulaiset.

Työskentely virka-ajan ulkopuolella

Siivoojat, vartijat, palvelualan työntekijät, kunnossapitotyöntekijät, huoltomiehet, maanviljelijät, metsurit jne. ovat esimerkkejä ammateista, joissa työtä tehdään yksin iltaisin ja öisin.

Yksintyöskentelyn riskin määrittäminen

Yksintyöskentelyn riskin määrittäminen alkaa arvioimalla mahdollisia yksintyöskentelytilanteissa kohdattavia riskejä kuten tapaturman vaaraa tai väkivallan uhkaa. Riskiluokituksen jälkeen valitaan ratkaisu, jolla uhka- ja vaaratilanteita voidaan välttää. Alimman riskitason ratkaisuna tavallinen älypuhelin riittää avun hälyttämiseen. Hätänäppäimellä varustettu turvapuhelin on varteenotettava vaihtoehto keskinkertaisen riskin vaaratilanteissa. Erittäin vaarallisissa ja suuren tapaturmauhan sisältävissä työtehtävissä eli korkeimman riskiluokan työtehtävissä yksintyöskentely turvataan parhaalla mahdollisella tavalla käyttämällä yksintyöskentelyn turvaamiseen tarkoitettua henkilöhälytintä. Tarkoituksenmukainen henkilöhälytin takaa yksintyöskentelyn turvaamisessa tarvittavat hälytintoiminnot ja vähentää laitteella toteutettavista samanaikaisista tehtävistä aiheutuvia riskejä.

TWIG-eduilla turvaa yksintyöskentelyyn

Olennaiset toiminnot yksintyöskentelyyn

Laaja valikoima yksintyöskentelyn turvaamiseen tarvittavia toimintoja: GPS, kaatumis-, putoamis- törmäys- ja liikkumattomuushälytys, 2G/3G mobiiliverkkoyhteys, yhteensopivat lyhyen kantaman laitteet, ATEX-hyväksytyt hälyttimet, ajastettu hälytys, sisäpaikannus, tehokas kaiutin, yhteensopivat lisävarusteet...

Monipuolinen yhteensopivuus

TWIG-laitteet ovat yhteensopivia monien valvomosovellusten kanssa kuin myös uusien jo TWIG Integrator Kit -resurssin avulla yhdistettyjen valvomojärjestelmien kanssa.  Uudet TWIG-laitteet ovat myös taaksepäin yhteensopivia niitä edeltäviin TWIG-laitteisiin integroitujen valvomosovellusten kanssa.

Kestävät ja luotettavat laitteet

Tehokkaalla akulla varustetut, kestävät, vedenpitävät ja helppokäyttöiset TWIG-henkilöhälyttimet turvaavat yksintyöskentelyä ja auttavat hätätilanteissa.

TWIG-henkilöhälyttimet yksintyöskentelyn turvaamiseen

TWIG Protector Pro

Tehokas 3G/GSM/GNSS-henkilöhälytin yksintyöskentelyn turvaamiseksi vaativissa olosuhteissa.

TWIG Protector Ex

Yksintyöskentelevän 3G/GSM/GSSN-henkilöhälytin räjähdysvaarallisille alueille.

TWIG Embody

Puettava 3G/GSM/GNSS-henkilöhälytin vyöklipsillä.

TWIG-henkilöhälyttimet - Enemmän kuin pelkkä laite

Lisävarusteet

TWIG-turvapuhelinten kanssa yhteensopivat laturit, akut, puettavat laitteet ja varusteet sekä autotarvikkeet

Dokumentit

Datalehdet, pikaohjeet, konfigurointiohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Palvelut

Pidennetty takuu, asiakaskohtainen myyntipaketin räätälöinti, asiakaskohtaiset laiteasennukset, asiakkaan SIM-kortin lisäys, laitepäivitys, valvomosovellus palveluntarjoajalle...

Asetukset

TWIG-henkilöhälyttimet voidaan konfiguroida valituilla asetuksilla paikalla tai etänä. Lue lisää laitekonfiguroinnista.

Tuki

Tuki-sivultamme löydät lisätietoja ja yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten.

Järjestelmä

TWIG-turvapuhelinten käyttöalaa voidaan laajentaa lyhyen kantaman laitteilla, avaimet käteen -valvomosovelluksella ja AGPS-syötteellä.


undefined undefined