Mikä ihmeen ATEX?

Räjähdysvaarallinen ympäristö

ATEX on lyhenne sanoista ATmosphere EXplosive, joka tarkoittaa räjähdysvaarallista tilaa, jossa olevat höyryt ja kaasut voivat syttyä tai aiheuttaa räjähdyksen.

Tilojen luokittelu

The ATEX Directive 2014/34/EC pakottaa valmistajat määrittelemään räjähdysvaaralliset tilat ja luokitteleman ne räjähdysvaaran mukaan.

Pakollinen sertifiointi

The ATEX Directive 2014/34/EC velvoittaa valmistajaa hankkimaan sertifikaatit elektronisille ja/tai mekaanisille tuotteille, joita voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

Sertifioidut laitteet

Jos alue on määritelty räjähdysvaaralliseksi alueeksi, sallitaan alueella riskiarvioinnin perusteella yleensä vain sertifioidut sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

TWIG-laiteominaisuudet ATEX-alueille

Itsessään turvallinen

Alue 1 kategoria II kaasu itsessään turvallinen lämpötilaluokka 4

Sisäpaikannus

TWIG Ex -henkilöhälyttimet voidaan paikantaa TWIG Ex -majakoiden avulla myös räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Ajastettu hälytys

Ajastettu hälytys käynnistyy automaattisesti, jos henkilö ei kykene hälyttämään apua tai on tajuttomana.

TWIG-henkilöhälyttimet ATEX-ympäristöihin

TWIG One Ex

Henkilöhälytin räjähdysvaarallisiin ympäristöihin
ATEX-alueille

TWIG-henkilöhälyttimet - Enemmän kuin pelkkä laite

Lisävarusteet

TWIG-henkilöhälytinten kanssa yhteensopivat laturit, akut, puettavat lisävarusteet ja autotarvikkeet.

Dokumentit

Datalehdet, pikaohjeet, konfigurointiohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Palvelut

Pidennetty takuu, asiakaskohtainen myyntipaketin räätälöinti, asiakaskohtaiset laiteasennukset, asiakkaan SIM-kortin lisäys, laitepäivitys, valvomosovellus palveluntarjoajalle...

Asetukset

TWIG-henkilöhälytinten asetusten konfigurointi on mahdollista joko kaapeli- tai etäyhteydellä. Lue lisää laitekonfiguroinnista.

Tuki

Tuki-sivultamme löydät lisätietoja ja yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten.

Järjestelmä

TWIG-henkilöhälyttimien käyttöalaa voidaan täydentää lyhyen kantaman laitteilla, avaimet käteen -valvomosovelluksella ja AGPS-syötteellä. TWIG Integrator Kit -resurssien avulla TWIG-laitteet voidaan integroida hälytyskeskukseen.