AJASTETTU HÄLYTYS YKSINTYÖSKENTELYN TURVAAMISESSA

Mikä on ajastettu hälytys?

Ajastettu hälytys on tehokas ajastinperusteinen apu hätäsyklin käynnistämiseen “keltaisen hälytyksen” riskitilanteissa, joissa käyttäjä ei kykene tekemään hälytystä hätänäppäintä painamalla.

Interaktiviivinen ajastettu hälytys eli palvelinperustainen hälytys mahdollistaa hälytyksen käynnistyksen myös Hälytyskeskus myös tilanteissa, joissa mobiiliverkkoyhteys on heikko ja hälytyksen siirto TWIG-laitteesta hälytyskeskukseen ei onnistu koko ajan.

Interaktiivinen ajastettu hälytys edellyttää, että integraatio hälytyskeskukseen on tehty huolella, jotta yksintyöskentelyn riskejä voidaan hallita tehokkaasti.

TWIG-laitteen oma ajastin käynnistyy samaan aikaan sekä laitteessa että valvomossa ilmoittamalla käyttäjälle esihälytyksellä ajan, jonka kuluessa käyttäjä voi pysäyttää hälytyksen ennen todellisen hälytyksen aloittamista. Ajastettu hälytys voidaan aktivoida tai deaktivoida soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti aktivointi- tai deaktivointinumeroon.

Lue lisää ajastetun hälytyksen konfiguroinnista TWIG-konfigurointiohje.

Yksintyöskentelyn turvaamisessa käytetty erikoistoiminto

Esihälytys

Kun ajastimen aika kuluu loppuun, TWIG-hälytin käynnistää hätäsyklin ja soittaa/lähettää viestin & laitteeseen ohjelmoituihin puhelinnumeroihin.

Ajastetun hälytyksen näppäin

Ajastettu hälytys -näppäimessä on kysymysmerkki ja keltainen väri, joka kuvastaa ”keltaista hälytystä”.

Ohjelmoitu toimintonäppäin

TWIG Embody ja TWIG SOSCard -hälyttimien LÄHETÄ- ja LOPETA-näppäimet voidaan konfiguroida ajastettu hälytys -toimintoa varten alkuperäisen näppäintoiminnon sijaan.


TWIG-henkilöhälyttimet - Enemmän kuin pelkkä laite

Lisävarusteet

TWIG-henkilöhälytinten kanssa yhteensopivat laturit, akut, puettavat laitteet ja varusteet sekä autotarvikkeet.

Dokumentit

Datalehdet, pikaohjeet, konfigurointiohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Palvelut

Pidennetty takuu, asiakaskohtainen myyntipaketin räätälöinti, asiakaskohtaiset laiteasennukset, asiakkaan SIM-kortin lisäys, laitepäivitys, valvomosovellus palveluntarjoajalle...

Asetukset

TWIG-henkilöhälyttimet voidaan konfiguroida valituilla asetuksilla suoraan kaapeli- tai etäyhteydellä. Lue lisää laitekonfiguroinnista.

Tuki

Tuki-sivultamme löydät lisätietoja ja yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten.

Järjestelmä

TWIG-henkilöhälyttimien käyttöalaa voidaan täydentää lyhyen kantaman laitteilla, avaimet käteen -valvomosovelluksella ja AGPS-syötteellä. TWIG Integrator Kit -resurssien avulla TWIG-laitteet voidaan integroida hälytyskeskukseen.