Modulaarinen rakenne

Laaja valikoima TWIG-henkilöhälyttimien kanssa yhteensopivia komponentteja. TWIG-laitteita voidaan käyttää yhdessä sekä TWIG Point SP -sovelluksen kanssa että asiakkaiden valvontasovellusten kanssa.

Lyhyen kantaman laitteet (SRD)

Lyhyen kantaman TWIG-laitteita (SRD) ovat TWIG Beacon, TWIG Tag, TWIG Door Sensor ja TWIG Remote Button. SRD-lähettimellä varustettu TWIG-henkilöhälytin voi vastaanottaa hälytyksiä useista TWIG Remote Button -napeista, määrittää paikan lähellä sijaitsevien TWIG Beacon -majakoiden avulla myös GPS-signaalin puuttuessa ja rekisteröidä kulkemisen lukemalla TWIG Tag -tägin.

AGNSS

TWIG AGNSS (avustettu GNSS) syöte Avaimet käteen palveluna mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman paikannuksen verrattuna tavalliseen GNSS-paikannukseen. GNSS-järjestelmä ei yleensä saa paikkaa sisätiloissa ja mahdollistaa vain heikon paikkatiedon saatavuuden, kun sisätiloista siirrytään ulos (”ensimmäinen paikkatieto”) AGNSS voi nopeuttaa ensimmäisen paikkatiedon saamista ja parantaa paikan saatavuutta. Aktivoi TWIG AGNSS -palvelu asentamalla datayhteydellä varustettu SIM-kortti laitteeseen ja kytke AGNSS päälle laiteasetuksista.

TWIG-valvomosovellus palveluntarjoajille

TWIG SP -palveluntarjoajamalli on avaimet käteen -portaali hälytysvalvonta- ja GNSS-paikannuspalvelujen tarjoamiseksi. Palveluntarjoajana hallinnoit ja laskutat asiakkaitasi hyödyntämällä tarjoamaamme sovellusta. TWIG Point SP -palvelut mahdollistavat laitteiden etähallinnan, TWIG-laitteiden hälytysten valvonnan ja GNSS-seurannan katu- ja ilmakuvakarttojen avulla.

TWIG Integrator Kit

TWIG-laitteet voidaan integroida muihin järjestelmiin TWIG Integrator Kit -resussien avulla. The TWIG Integrator Kit -resurssipaketti sisältää:

  • Matkapuhelimiin kehitetty TWIG-telematiikkaprotokolla (MPTP)
  • TWIG GPRS-protokolla referenssikoodinaan PHP ja .NET
  • TWIG Point AGNSS -syöte
  • Pääsy TWIG Support tekniseen tukeen

TWIG-yhteensopiva valvomosovellusohjelma

Maailmanlaajuisesti yhä suurempi määrä turvallisuuspalvelujen ja hälytyskeskusohjelmistojen tarjoajia on integroinut TWIG-hälytinten protokollan omiin järjestelmiinsä mahdollistaen siten TWIG-yhteensopivan hälytysvalvonnan ja seurantasovelluksen tarjoamisen avaimet käteen -palveluna. Webbisivuillamme on listattuna niistä muutamia. TWIG -yhteensopivat järjestelmät tai ota yhteyttä TWIG-myynti muihin TWIG-yhteensopiviin valvomojärjestelmiin.