Yksintyöskentelylaitteet tekevät yksintyöskentelystä turvallisempaa

Yksintyöskentelylaitteet tai henkilöturvahälyttimet ovat yksin työskentelevien henkilöiden turvaamiseen suunniteltuja henkilöhälyttimiä.  Yksintyöskentelevän työntekijän työnantaja on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta.   Yksin työskentelyn hälyttimet ovat erityisesti yksintyöskentelyn turvaamiseen suunniteltuja henkilöturvalaitteita. Riippuen kunkin maan yksintyöskentelyyn tai eristyksissä työskentelyn turvaamiseen liittyvistä säädöksistä, työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta. 

Tätä tarkoitusta varten suunniteltujen henkilöturvalaitteiden käyttö voi olla välttämätöntä tietyissä työtehtävissä.  Yksintyöskentelyn turvaaminen ja yksintyöskentelylaitteet ovat tarpeen aloilla, joilla yksintyöskentelytilanteet ovat osa jokapäiväistä työtä.   Tällaisille yksintyöskentelytehtäville on työn fyysisten ja sosiaalisten riskien lisäksi ominaista työskentely eristyksissä tai kaukana muista työntekijöistä. nbsp;   Yksintyöskentelyn turvallisuuden parantamiseksi tällaisissa tilanteissa sopivin yksintyöskentelyratkaisu löytyy arvioimalla tehtävän vaatimat yksintyöskentelytilanteet ja riskit. 

Yksintyöskentelyn turvaaminen alkaa riskien arvioinnista

Yksin  työskentelyn riskienhallinnalla arvioidaan mahdolliset onnettomuus- ja väkivaltariskit. Riskien ymmärtäminen auttaa tarkoitustenmukaisten yksintyöskentelylaitteisiin ja järjestelmiin liittyvien tarpeiden määrittämisessä.  needed. 

Alimmalla riskitasolla tavallinen matkapuhelin saattaa riittää avun saamiseksi. Samanaikaisesti sekä matkapuhelimena että turvapuhelimena toimiva, hätäpainikkeella varustettu laite soveltuu usein kevyemmän riskitason ratkaisuksi. Korkean riskitason tilanteissa tarvitaan usein tarkoituksenmukaista henkilöturvahälytintä, jonka turvatoiminnot ovat luotettavia ja samanaikaiset turvallisuutta alentavat toiminnot on karsittu riskien minimoimiseksi.

Monien eri alojen yksintyöskentelevät työntekijät kohtaavat työssään fyysisiä ja sosiaalisia riskejä. Useat lait eri maissa määrittelevät työnantajan velvollisuudet yksintyöskentelevien työntekijöidensä turvaamiseksi.

Henkilöturvahälyttimet yksintyöskentelijöille

TWIG-henkilöturvahälyttimet, hälytystenvalvontajärjestelmä ja palvelu muodostavat yhdessä yksintyöskentelyratkaisun, joka on olennainen osa yksintyöskentelevien turvallisuuden hallintaa. Monet tilanteet edellyttävät tarkoituksenmukaisia ratkaisuja yksintyöskentelyn turvaamiseen riskitilanteissa. TWIG-henkilöhälyttimet täydennettynä lyhyen kantaman laitteilla ja yhdistettynä hälytyskeskukseen muodostavat yhdessä kattavan järjestelmäkokonaisuuden hoivapalveluille ja yksintyöskentelyn turvaamiseen.

TWIG-henkilöturvahälyttimet yksintyöskentelijälle 

TWIG One

Optimaalinen henkilöturvalaite      teollisuudessa yksintyöskenteleville

TWIG One Ex

Henkilöturvahälytin yksintyöskentelijälle   räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

   TWIG Neo 

Puettava henkilöhälytin valinnaisella vyöklipsillä

  TWIG SOSCard 

Henkilöturvahälytin varustettuna ID-korttipidikkeellä ja repäisyhälytyksen laukaisevalla kaulanauhalla

Yksintyöskentelyn turvaaminen 

Monet tilanteet edellyttävät tarkoituksenmukaisia ratkaisuja yksintyöskentelyn turvaamiseen riskitilanteissa. Yksintyöskentelyn turvaamisen toiminnot ovat henkilöturvahälyttimiin suunniteltuja erityisominaisuuksia, jotka mahdollistavat avun hälyttämisen ja hädässä olevan yksintyöskentelijän löytämisen niin pian kuin mahdollista. 

TWIG-henkilöhälyttimet - Enemmän kuin pelkkä laite

Lisävarusteet

TWIG-henkilöhälytinten kanssa yhteensopivat laturit, akut, puettavat laitteet ja varusteet sekä autotarvikkeet.

Dokumentit

Datalehdet, pikaohjeet, konfigurointiohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Palvelut

Pidennetty takuu, asiakaskohtainen myyntipaketin räätälöinti, asiakaskohtaiset laiteasennukset, asiakkaan SIM-kortin lisäys, laitepäivitys, valvomosovellus palveluntarjoajalle...

Asetukset

TWIG-henkilöhälytinten asetusten konfigurointi on mahdollista joko kaapeli- tai etäyhteydellä. Lue lisää laitekonfiguroinnista.

Tuki

Tuki-sivultamme löydät lisätietoja ja yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten.

Järjestelmä

TWIG-henkilöhälyttimien käyttöalaa voidaan täydentää lyhyen kantaman laitteilla, avaimet käteen -valvomosovelluksella ja AGPS-syötteellä. TWIG Integrator Kit -resurssien avulla TWIG-laitteet voidaan integroida hälytyskeskukseen.