ISO14001:2015

TWIG-tuotteet suunnitellaan, vamistetaan ja markkinoidaan ISO 9001:2015 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Ilmoitettu laitos on Eurofins Expert Services.

ISO 9001:2015 luo kriteerit ympäristöjärjestelmälle, joka voidaan sertifioida. Mikä tahansa organisaatio sen koosta tai toimialasta riippumatta voi hyödyntää sitä. ISO 9001:2015 on käytössä yli miljoonassa yrityksessä ja organisaatiossa 170 maassa.

Standardi perustuu laadunhallinan periaatteisiin mukaan lukien asiakaskeskeisyyden, ylimmän johdon osallistamisen ja motivoinnin, prosessinäkökulman ja jatkuvan parantamisen. ISO 9001:2015 standardin avulla voidaan varmistaa johdonmukainen laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen tuottaminen asiakkaille, mikä tuo liiketoimintaetuja. Lue lisää ISO-sertifiointi.

Dokumentit: ISO9001:2015-sertifikaatti