BS8484

Englantilainen standardi BS8484 on menettelyohje yksintyöskentelypalvelujen toimittamiselle. Standardin osa 5 liittyy laitteisiin ja palveluihin, jotka mahdollistavat hälytyksen käynnistämisen.   

Vastuulliset työnantajat käyttävät BS8484 mukaisia henkilöhälyttimiä ja sovelluksia. BS8484-standardin ensisijaisena tarkoituksena oli vähentää väärien hälytysten määrää, jotka kuluttivat poliisin vähäisiä resursseja. Englantilainen BS8484-standardi on lähtökohta, jonka perusteella poliisi osallistuu yksintyöskentelyjärjestelmiin, minkä vuoksi työnantajien on tärkeää valita tämän standardin huomioiva toimittaja. Poliisin osallistumista ei voida taata, mikäli toimittaja ei ole auditoitu ja sertifioitu BS8484 stadardin mukaisesti.

TWIG -henkilöhälyttimet ovat standardin BS8484:2009 osan 5 vaatimusten mukaisia, kun ne ovat käytössä vaatimustenmukaisessa hälytyskeskuksessa.

Dokumentit: BS8484