TWIG Ex devices

TWIG Ex (ATEX) tuotteet ovat ilmoitetun laitoksen tyyppihyväksymiä laitteita. TWIG-tuotteet suunnitellaan, valmistetaan ja markkinoidaan ilmoitetun laitoksen sertifioiman ATEX-laatujärjestelmän mukaisesti. Ilmoitettu laitos on Eurofins Expert Services.

The ATEX -laitedirektiivi (2014/34/EY) velvoittaa valmistajaa hankkimaan sertifikaatit elektronisille ja/tai mekaanisille tuotteille, joita voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Ilman asianmukaista sertifikaattia olevien tuotteiden pääsy Euroopan markkinoille ei ole 1. heinäkuuta lähtien lain mukaan enää sallittua.

The ATEX-työympäristöä koskeva direktiivi EN sisältää vähimmäisvaatimukset räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi. Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistiheyden ja keston perusteella. Riskien määrittelyn ja tilojen luokituksen jälkeen valitaan tarpeelliset suojavarusteet ja tunnistetaan mahdolliset tehdastoiminnasta aiheutuvat syttymislähteet.


ATEX-sertifikaatti TWIG One Ex IECEx-sertifikaatti TWIG One Ex

ATEX-sertifikaatti TCP90EU IECEx-sertifikaatti TUP92EU ATEX-sertifikaatti TCP90EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus TWIG TWIG Protector EX ja TWIG Protector Pro Ex TUP92EU RED Vaatimustenmukaisuusvakuutus TWIG Protector Ex IIC TCP90EU DoC TWIG Beacon Ex IIC TST90EU

Mikä ihmeen ATEX?

Company team

Räjähdysvaarallinen ympäristö:  

ATEX on lyhenne sanoista ATmosphere EXplosive, joka tarkoittaa räjähdysvaarallista tilaa, jossa olevat höyryt ja kaasut voivat syttyä tai aiheuttaa räjähdyksen.

Company team

Tilojen luokittelu

  ATEX Directive 2014/34/EC &pakottaa valmistajat määrittelemään räjähdysvaaralliset tilat ja luokitteleman ne räjähdysvaaran mukaan.

Company team

Pakollinen sertifiointi

  ATEX Directive 2014/34/EC & velvoittaa valmistajaa hankkimaan sertifikaatit elektronisille ja/tai mekaanisille tuotteille, joita voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

Company team

Sertifioidut laitteet

Jos alue on määritelty räjähdysvaaralliseksi alueeksi, sallitaan alueella riskiarvioinnin perusteella yleensä vain sertifioidut sähkö- ja elektroniikkalaitteet.