TWIG-etuja

Etujamme ovat kestävät ja pitkäikäiset laitteet, ammattimainen tekninen tuki ja huolehtiva asiakaspalvelu. Pidemmän aikavälin tarkastelussa TWIG-henkilöhälyttimet ovat edullisia kestävyytensä ja yhteensopivuutensa ansiosta, mutta myös skaalautuvuutensa ja modulaarisuutensa vuoksi.

Yhteensopivuus

TWIG-henkilöhälyttimet ovat monella tapaa yhteensopivia. TWIG-laitteita on helppo käyttää TWIG-järjestelmässä tai kolmannen osapuolen yhteensopivat järjestelmät tai vaihtoehtoisesti ne voidaan integroida asiakkaan valvomojärjestelmään.

Yhteensopivuus kattaa laajan valikoiman lisävarusteita, lyhyen kantaman laitteita (SRD) ja TWIG Point SP -valvomosovelluksen, mikä mahdollistaa laajan tuotevalikoiman ja ratkaisun löytämisen asiakkaan tarpeisiin.

Langaton TWIG-protokolla on taaksepäin yhteensopiva myös uusien laitealustojen kanssa (edellisestä laitetyypistä seuraavaan laitetyyppiin). Siten myös uudet TWIG-henkilöhälyttimet ovat yleensä suoraan yhteensopivia hälytyskeskuksen järjestelmän kanssa, kun aikaisempi TWIG-hälytin on jo integroitu järjestelmään.

TWIG-henkilöhälyttimet käyttävät samaa valvomoprotokollaa, mikä mahdollistaa eri laitemallien käytön, kun protokolla on kerran integroitu järjestelmään (Luonnollisesti valvomo voi hyödyntää vain siihen integroituja laitetoimintoja).

Skaalautuvuus

TWIG-henkilöhälyttimet skaalautuvat projektin tai asiakkaiden erityistarpeiden mukaan valinnaisten toimintojensa ja laajasti konfiguroitavien asetustensa ansiosta.

Avoin rajapinta

Kaikki TWIG-henkilöhälyttimet ovat integroitavissa asiakkaan omaan tai muihin valvomo- ja seurantasovelluksiin. Avoin rajapinta helpottaa uusien toimintojen integrointia ja mahdollistaa räätälöinnin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Modulaarinen järjestelmä

Modulaarinen järjestelmä tuo asiakkaalle säästöä ja valinnanmahdollisuuksia. Tiettyyn tarkoitukseen valittujen toimintojen avulla varmistetaan tehokkaat toiminnot ja keskittyminen välttämättömään. TWIG -lyhyen kantaman laitteet (SRD) ovat modulaarisia komponentteja, joiden avulla voidaan luoda sisätiloihin lisäpaikannusjärjestelmä, joka mahdollistaa hiljaiset hälytykset ja kulunvalvonnan vaihtuvissa sisätiloissa. TWIG-henkilöhälytin toimii siihen yhdistettyjen lyhyen kantaman laitteiden mobiilitukiasemana lähettämällä hälytyksen hälytyskeskukseen mobiiliverkon kautta. TWIG-henkilöhälyttimiä voidaan käyttää yhdessä sekä TWIG Point SP -sovelluksen kanssa että muiden valvontasovellusten kanssa.

4G mobiiliviestintä

Useat maat ovat ilmoittaneet 2G tai 3G verkkojensa sulkemisesta. Sillä on huomattava vaikutus turvallisuusteknologiaan, jossa monia 2G GSM-radioita käytetään hälytyssignaalien lähettämiseen hälytyskeskuksiin. Henkilöhälyttimet on korvattava uuden sukupolven 4G-hälyttimilllä maissa, joissa 2G GSM tai 3G -verkot eivät ole enää tulevaisuudessa saatavana. TWIG on yksi harvoista

ATEX Vaatimustenmukaisuus

ATEX-direktiivi (94/9/EC) velvoittaa valmistajaa hankkimaan sertifikaatit elektronisille ja/tai mekaanisille tuotteille, joita voidaan käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. TWIG Ex (ATEX) tuotteet tyyppihyväksytään ja valmistetaan ATEX-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Ilmoitettu laitos on Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Expert Services.

Sisäpaikannus

TWIG sisäpaikannusjärjestelmä on suunniteltu paikantamaan hädässä olevia ja loukkaantuneita henkilöitä sisätiloista, joissa GPS ei ole luotettava paikannuskeino ja muut paikannuskeinot eivät ole riittävän tarkkoja. TWIG-henkilöhälyttimet lähettävät TWIG-majakan paikkatiedon sekä GPS-sijainnin hälytyskeskukseen luoden siten täydentävän sisäpaikannusjärjestelmän, joka mahdollistaa sijainnin seurannan maailmanlaajuisesti.