Johtamisjärjestelmäsertifikaatti ISO9001:2015

Canal público / Certificates

2070 vistas
0 Gustos
0 0
Certificate - Johtamisjärjestelmäsertifikaatti ISO9001:2015

Compartir en redes sociales

Compartir enlace

Use permanent link to share in social media

Compartir con un amigo

Por favor iniciar sesión para enviar esto document ¡por correo!

Incrustar en su sitio web

Seleccionar página de inicio

1. Sertifiointielin : Eurofins Expert Services Oy, PL 345, 33101 TAMPERE J O H T A M I S J Ä R J E S T E L M Ä S E R T I F I K A A T T I Serti fikaatti nro. EUFI29 - 1900 1630 - C 1 I S O 90 01 : 20 15 Twig Com Oy Lairolantie 14, 24910 Salo Eurofins Expert Services Oy on arvioinut yrityksen johtamis järjestelmän ja todennut sen täyttävän standardin ISO 9001:20 15 vaatimukset. Tämä sertifikaatti kattaa seuraavat toiminnot/palvelut: Telematiikkatuotteiden ja - palveluiden suunnittelu, kehitys, tuottaminen ja markkinointi sekä elektroniikan sopimusvalmistus Myönnetty: 29 . syy skuuta 201 9 Voimassaolo päättyy: 2 8 . syy s kuuta 2022 Alkuperäinen myönnetty: 29 . syyskuuta 2010 Sakari Kolehmainen Jouni Aalto Tuotepäällikkö Eurofins Expert Services Oy Pääarvioija Eurofins Expert Services Oy

Vistas

 • 2070 Vistas totales
 • 1708 Vistas del sitio web
 • 362 Embedded Views

Acciones

 • 0 Social Shares
 • 0 Me gusta
 • 0 No me gusta
 • 0 Comentarios

Veces compartido

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+