TWIG_Protector_Pikaopas_YZ5300-01-FI

Öffentlicher Kanal / Quick Guides

4171 Ansichten
0 Likes
0 0
TWIG Protector Quick Guide FI

Auf sozialen Netzwerken teilen

Link teilen

Use permanent link to share in social media

Mit einem Freund teilen

Bitte Anmelden um das zu senden document mit E-Mail!

In ihre Website einbetten

Wählen Sie eine Startseite

1. TWIG Protector Pikaopas TWIG Protector on äänekkäisiin ja vaativiin olosuhteisiin suunniteltu monipuolinen yksintyöskentelijän henkilöhälytin. Monipuolisten hälytysominaisuuksiensa ansios ta laite soveltuu sekä yksintyöskentely yyn e ttä yksityiskäyt töön . Valmistaja: Twig Com Ltd. 24910 SALO, Suomi www.twigcom.com Julkaisunumero: YZ5300 - 01 - FI Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Oy Twig Com Oy vakuuttaa, että tämä TUP92EU - tyypin mobiililaite täyttää EU - direktiivin 2014/53/ vaati mukset. Tämän pikaohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä erikseen. Twig Com Oy varaa oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia pikaohjeen sisältöön ilmoittamatta muutoksista erikseen. Twig Com Oy ei ole vastuussa muutoksist a aiheutuneesta tietojen ja tulojen menetyksistä tai muusta vahingosta. Jotkut tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet ovat valinnaisia ja tarkoitettu ostettavaksi erikseen. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi. *Ohjeet ovat suuntaa - antavia. Saat yksityiskoht aisempia tietoja palveluntarjoajaltasi. Yksityiskohtaisempia lisätietoja laitteen asetuksista, latausvaihtoehdoista ja lisävarusteista löydät webbisivulta: www.twigcom.com. MITÄ TEHDÄ ENSIN? Pyydä Twig Comilta oikeudet TWIG Point SP - tiliin, jossa pääset muuttamaan laitteen asetuksia tai lataa konfigurointiohjelma tietokoneellesi. Konfigurointiohjelma, ohjeet ja USB - ajurit ovat ladattavissa osoitteesta ftp://support.twigcom.com. Mikäli mahdollista, kytke SIM - kortin PIN - kysely pois päältä. Jos PIN - kyselyä ei voi kytkeä pois päältä, vaihda TWIG Protector - laitteesi PIN - koodiksi 9999 tai SIM - korttisi PIN - koodi ennen kuin käynnistät laitteen. Voit vaihtaa PIN - koodiksi laitteesi käyttämän PIN - koodin TWIG Point Remote Configurator - etäkonfiguraattorilla tai PC - konfigurointiohjelman ja konfigurointioppaaan avulla. SIM - KORTIN LISÄÄMINEN 1.Avaa laitteen sivussa oleva kumisuojus ja työnnä SIM - kortti korttipidikkeeseen laitteen sivussa olevasta aukosta. SIM - kortin sirun on oltava näppäimistöön päin ja leikat un kulman sisäänpäin. Katso mallia laitteen takakannessa. Älä käytä voimaa. SIM - kortti liukuu korttipidikkeeseen helposti. 2. Työnnä SIM - kortti paikalleen esim. käyttämällä toista SIM - korttia tai pientä tikkua. Älä käytä teräviä tai metallisia työvälineitä ! 3. Paina kumitiiviste aukon päälle tiiviisti. Laite on pöly - ja vesitiivis (suojaustaso IP67). Kumitiivisteen on oltava asetettu tiiviisti, jotta laite täyttää asetetut vaatimukset. Vahingoittunut kumitiiviste on vaihdettava välittömästi laitteen tiiviyden ja takuun varmistamiseksi. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO Lataa akku täyteen ennen kuin otat laitetta käyttöön ensimmäistä kertaa. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vast a kahden tai kolmen latauskerran jälkeen. KAIUTIN Laitteessa on tehokas kaiutin hands free - toimintoa varten. Vältä laitteen pitämistä lähellä päätä tai korvaa kaiuttimen ollessa päällä, jotta kuulosi ei vaurioidu. VIRTALÄHDE • Verkkolaturi ja latausadapte ri tai pöytälaturi. • Laitteessa on integroitu litiumpolymeeriakku. Akkutyyppi ja - kapasiteetti voivat vaihdella markkina - alueen ja myyntipaketin mukaan. VERKKOLATURI Verkkolaturi on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. Varmista, että käyttämäsi sähköverkon jännite vastaa laitteen laturiin merkittyä jännitettä. Verkkolaturi yhdistetään latausadapterin mini - USB - porttiin latausta varten. Napsauta latausadapteri laitteeseen kohdistamalla adapterin ja laitteen kontaktipinnat ensin toisiinsa ja painam alla sen jälkeen adapterin yläreunaa näppäimistöön päin, kunnes se napsahtaa paikalleen. LATAAMINEN Laite valvoo lataustasoa, akun lämpötilaa ja virtalähdettä latauksen aikana. Akun lataaminen onnistuu parhaiten yli +10°C ja alle +30°C asteessa. Lat aaminen näiden lämpötilojen ala - tai yläpuolella voi lyhentää akun ikää. Se saattaa myös estää akun lataamisen täyteen. Akun lataaminen ei ole sallittua alle +0°C tai yli +45°C lämpötiloissa. Kun litiumakkua ladataan USB - laturilla, 70 % akun lataustasos ta saavutetaan nopeasti, mutta lopun 30 % lataaminen kestää kauemmin. Huomioi myös kosteuden, lämpötilan, akun iän ja käytössä olevien ominaisuuksien (esim. GNSS*) vaikutus latausaikaan. Lataamiseen voidaan käyttää CE - hyväksyttyä USB - autolaturia (5VDC, 500 mA). AKUN HUOLTO, SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN Vanhat akut kestävät jatkuvassa käytössä uusia akkuja lyhyemmän ajan. Pidempiaikaisessa varastoinnissa akkuja pitää säilyttää täyteen ladattuina kuivassa ja viileässä tilassa. Litiumioniakut eivät sisällä ympäris tölle haitallisia raskasmetalleja. Litiumioniakut pitää hävittää noudattamalla maakohtaista lainsäädäntöä. KÄYTTÖYMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN Laitteella on oltava jatkuva esteetön yhteys satelliitteihin. Epäedullisissa olosuhteissa (esim. korkeiden rakennusten tai tiheän metsän ympäröimänä) GNSS* - paikannus ei välttämättä toimi kunnolla. Laitetta voidaan käyttää rajoitetuin ominaisuuksin myös gsm - puhelimena. Laite voidaan myös kiinnittää vaatteisiin. Kiinnitettäessä laitetta johonkin on varmistettava, että lait teen etuosa osoittaa ulospäin ja laitteen yläosa ylöspäin. Laite voidaan peittää ohuella radiofrekvenssiä estämättömällä materiaalilla kuten muovilla, lasikuidulla tai vaatteilla, mutta ei metallilla, jotta GNSS - ja GSM - antennit toimivat kunnolla. Tämä ko skee etenkin GSM - ja GNSS* - antennialueita! LÄMPÖTILA - ALUEET • Käyttö: Käyttölämpötila: yli - 10°C ja alle +50°C astetta, sillä alle - 20°C asteen ja yli +55°C asteen lämpötiloissa akku ei toimi ja laite sammuu itsestään vaurioiden ehkäisemiseksi. Lämmettyää n tai viilennyttyään hetken, laite toimii jälleen kunnolla. • Lataaminen: akkua ei saa ladata alle °0 asteen lämpötilassa. Myöskään lataaminen yli +45 °C asteen lämpötilassa ei ole sallittua.

4. LAITTEEN KÄSITTELY JA HUOLTO HUOM! Alla olevat ohjeet koskevat laitetta, sen lisävarusteita, laitteessa olevia ja laitteesta poistettuja akkuja. • Pöly ja lika voivat vahingoittaa laitteen liikkuvia osia. Älä käytä tai pidä laitetta likaisessa ja pölyisessä ympäristössä. • Älä avaa laitetta tai akkua itse tai lä vistä sitä terävällä esineellä. • Kovakourainen käsittely voi rikkoa laitteen sisällä olevan virtapiirin. Älä pudota, lyö, väännä tai ravista laitetta tai sen akkua. • Pidä laite kuivana. Nesteiden mineraalit voivat syövyttää virtapiirit. Jos laite kastuu, sam muta se ja kuivaa se välittömästi. Aseta laite pystyasentoon ja anna sen kuivua. On suositeltavaa tarkistuttaa laitteen toimivuus jälleenmyyjällä tai palveluntarjoajalla. • Vaikka laite on vedenpitävä, vältä sen kastelemista tai upottamista veteen. • Suojaa la ite kuumuudelta. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, sulattaa muoveja ja vahingoittaa akkuja. Älä lämmitä laitetta tai akkua tai käytä sitä avotulen lähellä. • Älä aiheuta oikosulkua akkuun tai akkuliitoksiin. Metallisten esinei den kuten kolikoiden ja avainten pitäminen liian lähellä akkua voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa akkua. • Lataa akku vain pika - tai käyttöohjeessa mainitulla laturilla. Käytä akkua vain ohjeistettuun tarkoitukseen. • Puhdista laite pehmeällä ja kevyest i puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä laitteen puhdistuksessa voimakkaita kemikaaleja, liuottimia tai syövyttäviä aineita. • Ainoastaan jälleenmyyjän hyväksymällä asiantuntijalla on lupa korjata laite. TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA TELE MATIIKKAPROTOKOLLA MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) – protokolla tekee mahdolliseksi mm. paikkatietokyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen. Telematiikkaviestit voidaan lähettää automaattisesti vain hyväksyttyihin numeroihin, jotka on määritelty laitteeseen erikseen. Tällaisiä numeroita voivat olla esimerkiksi hätä - ja palvelukeskusnumerot. Laitteen paikkatiedot haetaan käyttämällä GPS* - tai verkkoyhtettä. Verkkopaikannus on riippuvainen mobiiliverkosta. Telematiikkaviestit siirtyvät tekstiviestei nä. MPTP - viestien lähetys ja vastaanottaminen on GSM - verkko - operaattorin vastuulla ja saatavissa olevat palvelut voivat vaihdella huomattavasti. MPTP - viestien hinnan määrittelee palveluntarjoaja. GNSS/GPS* Maailmanlaajuisen satelliittipaikannusjärjestelmä n GPS (Global Positioning System) tarkkuus ja ylläpito on yksin USA:n valtion hallinnassa ja vastuulla. Järjestelmässä saattaa tapahtua muutoksia, joilla on vaikutusta GPS - laitteiden tarkkuuteen ja toimivuuteen. HÄTÄPUHELUT Laite on apuväline eikä siihen p itäisi turvautua yksinomaan ilman muita keinoja. Sen toimivuus on riippuvainen GSM - verkosta ja GPS - satelliiteista, jotka eivät välttämättä ole jatkuvasti saatavilla. Jotta hätäpuheluiden soittaminen on mahdollista, laitteen on oltava päällä ja sijaittava r iittävän vahvan GSM - signaalin alueella. Hätäpuhelun soittaminen edellyttää myös GPS - satelliittiyhteyttä ja voimassa olevaa SIM - korttia. Hätäpuheluiden soittaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa GSM - verkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut tai puhel inominaisuudet ovat käytössä. Epäselvissä tapauksissa, ole yhteydessä verkko - operaattoriisi. TWIG POINT NETLOC - VERKKOPAIKANNUKSEN MAKSUT TWIG Point Netloc - verkkopaikannuspalvelun ensimmäisen käyttövuosi on maksuton. Huomaa, että TWIG Point Netloc ei toim i, jos palvelun uusintamaksua ei ole maksettu ensimmäisen maksuttoman käyttövuoden jälkeen. Twig Com Oy ei ota vastuuta TWIG Point Netloc - verkkopaikannuspalvelun ensimmäisen maksuttoman vuoden jälkeisen käyttömaksun myöhästymisestä tai maksamatta jättämis estä johtuvista seurauksista. YLEISTÄ • Liikenne : noudata tarkoin yleiseurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä ja turvallisuusmääräyksiä käyttäessäsi laitetta ajon aikana. Sijoita laite telineeseensä: älä jätä sitä matkustajan istuimelle tai muuhun p aikkaan, jossa se voi särkyä äkillisen yhteentörmäyksen tai pysähdyksen aikana. Hankalien ajo - olosuhteiden ja - tilanteiden aikana sinun tulee puhelun saadessasi asettaa aina turvallisuus kohteliaisuuden ja muiden näkökohtien edelle. Jos epäröit laitteen käyttämistä ajon aikana, sinun ei tule käyttää sitä. • Ajoneuvot, joissa on turvatyyny: : Turvatyyny aukeaa voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaanlukien kiinteästi asennetut tai liikuteltavat matkapuhelinlaitteet, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. • Ulkoinen hälytys: : Hälytyslaitteen käyttäminen ajoneuvon valojen tai merkinantotorven käyttämiseksi julkisilla teillä ei ole sallittua. • Lapset : Estääksesi lapsia vahingoittamasta itseään tai muita, pidä la ite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Samalla vältät laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittumisen. • Virtalähde : Tämän laitteen kanssa on tarkoitus käyttää tuotteen käyttö - /pikaohjeessa lueteltuja virtalähteitä. Muunlaisen virtaläh teen käyttäminen mitätöi tälle laitteelle annetun hyväksynnän ja voi olla vaarallista. • Muut lisälaitteet: : Kaikki lisävarusteet tulee hyväksyttää tämän laitteen valmistajalla. Tarkista uuden virtalähteen ja muiden lisävarusteiden yhteensopivuus hälyttimee n jälleenmyyjältä tai valmistajalta. • Yhteydet : Laitetta, sen virtalähdettä ja lisävarusteita koskevien asennusten, yhteyksien ja palveluiden tulee aina olla laitteen valmistajan hyväksymiä. Hyväksymättömien lisävarusteiden, muutosten tai lisäosien käyttämi nen voi olla vaarallista ja mitätöi laitteelle annetun takuun siinä tapauksessa, että tällainen käyttö vahingoittaa laitetta. • Magneettikentät : laitteessa on pieniä magneettisia osia. Vaikka näiden osien magneettikentät ovat heikkoja, ne voivat vahingoitta a esimerkiksi pankki - ja luottokorttien magneettinauhoja. On suositeltavaa pitää laite erossa magneettinauhan sisältävistä korteista. • Paikkatietojen tallennus : Paikkatiedot säilyvät laitteessa oikein kun GPS* on kytketty pois päältä (GPS - valikko) tai virt a katkaistu PÄÄLLE/POIS näppäimestä. Älä milloinkaan poista akkua sammuttamatta ensin laitetta, jotta laitteen muisti ei vahingoittuisi. • Neodymium - magneetit : Jotkin laitteet sisältävät voimakkaita magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimen tai defibrillaattorien toimintaan. Jos käytät näitä laitteita säilytä riittävä etäisyys magneetteihin. Varoita yllä olevia laitteita käyttäviä henkilöitä magneettien vaikutuksesta laitteiden toimintaan. Pidä magneetit kaukana esineistä, jotka voivat vau rioitua magneetista. • Jatkuva reaaliaikainen seuranta Jatkuva reaaliaikainen seuranta voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja sammumiseen itsestään. • Kaatumishälytys törmäyksestä (++) Kaatumishälytys törmäyksestä (++) ei toimi laitteen osuessa vartaloon, ku n laitetta kannetaan kaulanauhassa, henkilökorttipidikkeessä tai kiinnitettynä karbiinihakaan. RADIOAALLOT • Lentokoneet : Sammuta laite ennen kuin astut lentokoneeseen, äläkä käytä sitä lennon aikana. Laitteen käyttäminen lennon aikana on laitonta ja voi a iheuttaa turvallisuusriskin. Se voi myös häiritä langattoman verkon toimintaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa matkapuhelinpalveluiden irtisanomiseen sekä oikeustoimiin. • Sairaalat : Sammuta laite ennen kuin astut sisälle sairaalaan tai muu hun terveydenhuoltolaitokseen, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteelliset laitteet voivat olla erittäin herkkiä radiosignaaleille. Käytä laitetta vain sairaalahenkilökunnan luvalla ja heidän antamiensa ohjeiden mukaan. • Lääketieteellis et laitteet : Pidä mielessä, että radiosignaalit voivat vaikuttaa henkilökohtaisessa käytössä oleviin lääketieteellisiin laitteisiin (kuten kuulolaitteet ja sydämentahdistimet) elleivät laitteet ole riittävästi suojattuja. Kysy lisätietoja suojauksen riitt ävyydestä lääketieteellisen laitteen valmistajalta tai myyjältä. • Julkiset tilat ja maakohtaiset säädökset: : Sammuta laite tiloissa, joissa sen käyttö on kielletty. Noudata myös maakohtaisia säädöksiä, jos käytät laitetta kyseisessä maassa. • Räjähdysvaaralli set ympäristöt : Sammuta laite tankkauspisteillä, esimerkiksi bensa - asemilla. Koska radiosignaaleja käytetään usein räjähteiden laukaisemiseen, noudata matkapuhelimen käytön rajoituksia polttoainetankkien, kemiallisten laitosten tai räjäytystyömaiden läheis yydessä. Älä säilytä palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä materiaaleja yhdessä tämän laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. • Muut elektroniset laitteet : Tämän laitteen käyttäminen voi vaikuttaa ajoneuvon elektronisten laitteiden toimintaan, jos niitä ei ole suojattu asianmukaisesti. Tarkista suojaus ajoneuvon myyjältä tai valmistajalta. • Tietokoneet : Pidä mielessä, että tämän laitteen käyttäminen voi häiritä tietokonetta. Laitteen käyttöetäisyys tietokoneesta tulisi olla vähintään metri. • Ruumii nosat : Jotta laite toimisi moitteettomasti, vältä koskettelemasta antennilla silmiä, suuta tai paljaita ihoalueita silloin, kun laite on toiminnassa. TAKUU Twig Com Oy takaa alkuperäiselle ostajalle (“yhtiö” tai “sinä”) että tämä TWIG - laite ja kaikki Twig Comin siihen alkuperäisessä myyntipaketissa toimittamat lisävarusteet (”tuote”) ovat vapaita valmistusvirheistä niin materiaalin, suunnittelun kuin valmistuksenkin osalta sikäli, kun tuotetta käytetään sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen ja sen käytössä noudatetaan käyttöohjeita. Takuuajat löytyvät ostosopimuksesta. Yksilölliset takuuehdot ovat saatavilla Twig Comilta tai Twig Comin paikalliselta jakelijalta. Takuu raukeaa mikäli laite on avattu tai ruuvien takuusinettiä on käsitelty. * Koskee vain ti ettyjä tuoteversioita.

3. on vielä käynnissä. Hätäsyklin vahvistusviesti on vastaanotettu . Laite lopettaa hätäviestin uudell eenlähettämisen vahvistusviestin vastaanottamisen jälkeen. Samalla kuuluu viesti vastaanotettu - merkkiääni. Hätäsyklin jälkeinen tila . GSM - operaattorin nimi korvautuu hätäsymbolilla. Kun tämä ilmoitus näkyy näytöllä, laite voidaan paikantaa tallennet tujen hätänumeroiden avulla. Myös hätäsyklin merkkiääni ja näytön asetukset pysyvät voimassa. Tämä tila voidaan sulkea painamalla LOPETA - painiketta. YLEISEN HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN ( 112) Yleisen hätäpuhelun soittokehote . Näytetään kun hätänäppäintä on painettu, mutta hätäsyklin aloittaminen ei onnistu (esim. SIM - kortin tai verkkovierailumahdollisuuden puuttumisen vuoksi). Voit silti soittaa hätäpuhelun painamalla LÄHETÄ - painiketta. Kehotteesta voi poistua myös soittamatta hätäpuhelua painamalla LOPET A - näppäintä. PIILOTETTU HÄTÄSYKLI (NÄYTTÖILMOITUKSET POIS PÄÄLTÄ) Piilotetun hätäsyklin aikana laitteen näyttö näyttää samalta kuin valmiustilassa. Pieni hätäsymboli ilmestyy laitteen ikoniriville, kun piilotettu hätäsykli on käynnissä. Hätäsykli on s uoritettu loppuun tai vaihtunut hätäsyklin jälkeiseen tilaan, kun symboli häviää tai vaihtuu. Myös merkkiäänet voidaan sammuttaa. KAATUMISHÄLYTYSILMOITUKSET Kaatumishälytyksen esihälytystä ei ole asetettu . Näytetään kun ajastimen peruutusta ei ole ase tettu, vaan hätäsykli alkaa heti. Paina LOPETA - näppäintä äänihälytyksen mykistämiseksi. Kaatumishälytyksen esihälytys on asetettu . Ajastimen laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan, jolloin hälytys on vielä mahdollista peruuttaa. Peruuta hätäsykli nosta malla laite pystyasentoon. Peruuta hätäsykli esihälytyksen aikana. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA - näppäintä merkkiäänen mykistämiseksi. Hälytystila lopetettu . Näytetään heti hätäsyklin loppumisen tai peruutuksen jälkeen. Hätäsyklin jälkeinen tila . Näytetään, kun hätäsykli on suoritettu ja laite antaa merkkiäänen säännöllisin väliajoin. Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on mahdollista painamalla LÄHETÄ - painiketta . Hätäsyklin jälkeinen ääni sammuu nos tamalla laite pystyasentoon. PERUSTOIMINNOT LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN 1. Paina LOPETA - näppäintä muutaman sekunnin ajan. 2. Tuotenimi ilmestyy näytölle. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN 1. Paina LOPETA - näppäintä (PÄÄLLE/POIS) muutaman sekunnin ajan. 2. Virta pois - s ymboli ilmestyy näytölle ja kuuluu merkkiääni. Huom. virran pois kytkeminen voidaan estää asetuksilla. SAAPUVIIN PUHELUIHIN VASTAAMINEN Paina LÄHETÄ - painiketta, kun laite hälyttää. HUOMIO: Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan joihinkin tai kaikkiin puheluih in automaattisesti. Laite voi olla myös ohjelmoitu estämään puheluiden vastaanottaminen. PUHELUN LOPETUS/VASTAAMATTA JÄTTÄMINEN Paina LOPETA - näppäintä lyhyesti. AVUSTEPUHELUN LÄHETTÄMINEN Paina LÄHETÄ - painiketta muutaman sekunnin ajan. Laite soittaa ohjel moituun numeroon. AVUSTEISEN PAIKKATIETOVIESTIN LÄHETTÄMINEN 1. Paina LÄHETÄ - painiketta muutaman sekunnin ajan. 2. Palvelusta riippuen laite voi paikkatietoviestin lähetyksen jälkeen vastaanottaa saapuvan avustepuhelun. 3. Jos laite hälyttää, vastaa normaa listi painamalla LÄHETÄ - painiketta. HUOMIO: Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan puheluun automaattisesti. HÄTÄSYKLIN PUHELUJEN SOITTAMINEN JA VIESTIEN LÄHETTÄMINEN HÄTÄVIESTIT (HÄTÄSYKLI) Paina hätänäppäintä pitkään tai kaksi kertaa (riippuen asetuksista) . Laite aloittaa hätäsyklin soittamalla hätäpuheluja ja lähettämällä hätäviestejä (paikkatieto mukaan lukien) tehtyjen asetusten mukaan. HÄTÄSYKLIN PERUUTTAMINEN Hätäsyklin peruutuksesta kuuluu äänimerkki ja ajastimen laskuri näyttää jäljellä olevan ajan. • Jos haluat peruuttaa hätäsyklin kokonaan, paina LOPETA - näppäintä lyhyesti laskurin osoittaman peruutusajan kuluessa. • Hätäsyklin käynnistyksen jälkeen jäljellä olevat puhelut ja viestit on vielä mahdollista peruuttaa, jos laitteeseen tehdyt asetukset sen mahdollistavat. Paina LÄHETÄ - painiketta muutaman sekunnin ajan. Hätäsyklin peruunnuttua laitteen äänet ja näyttö palaavat perustilaan. HÄTÄSYKLIN LOPETTAMINEN Hätäsykli on lopetettava manuaalisesti. Hätäsyklin ääniasetukset ovat päällä ja laite voidaan paikantaa hätänumeroiden avulla ilman erillistä ilmoitusta. Hätäsyklin äänimerkit ja paikannusvalinta käynnistyvät samanaikaisesti hätäsyklin kanssa painamalla hätänäppäintä ja loppuvat painamalla lyhyesti LOPETA - näppäintä. Uusi hätäsykli ei ole mahdollin en ennen edellinen on päättynyt. KÄYTTÖYMPÄRISTÖN VAIKUTUS HÄTÄSYKLIIN JA - TOIMINTOIHIN • GSM - verkon katvealueella oleminen. • Huono GPS* - peittoalue voi aiheuttaa väärän paikkatiedon lähettämisen. • Varattu puhelinlinja vastaanottonumerossa. • Esim. operaattorist a johtuvat viestien lähettämisongelmat GSM - verkossa. KAATUMISHÄLYTYKSET Peruuttaaksesi kaatumishälytyksen ja estääksi hätäsyklin alkamisen, laite on käännettävä asentoon (tallennettujen asetusten mukaisesti pystyyn tai vaakaan), jossa hälytys peruuntuu ta i laitetta on liikutettava, jos se on ohjelmoitu tunnistamaan vain liike. Laitteen asennon muuttaminen tai liikuttaminen on tehtävä ennen kuin ajastimen laskuriin asetettu aika on kulunut loppuun. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA - näppäintä merkkiäänen mykistämiseksi tai soittamiseksi . TULEVAT JA LÄHTEVÄT TELEMATIIKKAVIESTIT Laite voi lähettää ja vastaanottaa telematiikkaviestejä. Viestejä käytetään paikkatiedon siirtämiseen, etäohjelmointiin ja hätätietojen välittäm iseen. Viestit lähtevät automaattisesti ohjelmointiasetusten mukaan. • Yleensä ko. viesteistä ei tule laitteen näytölle ilmoitusta eikä laitteesta kuulu merkkiääntä. • Viestin lähettämisen ja vastaanottamisen merkkiäänet voidaan vaihtaa ohjelmointiasetuksist a (tehdasasetuksena on piippaus). AJASTETTU HÄLYTYS / TILANNETARKISTUS 1. Paina aktivointipainiketta (numero 3) muutaman sekunnin ajan. 2. Laite näyttää ajastimen oletusarvon. Arvoa voi muuttaa numeropainikkeilla 1 ja 2. 3. Paina numeroa 3 uudelleen ajast imen aktivoimiseksi. Jos toiminto on lähitilassa, se käynnistyy heti. Jos toiminto on interaktiivisessa tilassa, se edellyttää hyväksyntää valvontakeskuksesta. Kun ajastimen esihälytyksen aika kuluu loppuun, käyttäjän on kuitattava hälytys ja nollattava aj astin. Kuittaamatta jättäminen aktivoi hätäsyklin. KAATUMISHÄLYTYKSEN HALLINTA Voit asettaa kaatumishälytystoiminnon päälle/pois numeropainikkeesta 4, jos palveluntarjoajasi on antanut siihen luvan.

2. KÄYTTÖLIITTYMÄ KIINNITYSAUKKO KUULOKE NÄYTTÖ • GSM - signaalin vahvuus • GPS/GNSS - signaalin vahvuus • Akun varaustila LÄHETÄ - näppäin • Puheluihin vastaaminen • Puhelun soittaminen • Paikan lähettäminen HÄTÄNÄPPÄIN • Hätäpuheluiden soittaminen / hätäviestien lähetys SIM - KORTIN PIDIKE LOPETA - näppä in • Puhelun hylkääminen / l opettaminen • Tiettyjen toimintojen peruuttaminen • Virta päälle/pois Järjestelmäliiti n Lataus - tai datakaapelin yhdistäminen laitteeseen NÄYTÖN SYMBOLIT LAITE VALMIUSTILASSA MOBIILIVERK ON SYMBOLIT AKKUSYMBOLI TELEMATIIKKA - OMINA ISUUKSIEN SYMBOLIT GPS/GNSS - PAIKANNUS SYMBOLIT VERKKO / OPERAATTORI / PALVELUNTARJOAJA AKUN VARAUSTILA Nestepylvään korkeus osoittaa akun jäljellä olevan varaustason. Mitä korkeampi pylväs, sitä enemmän varausta on jäljellä. Akkusymboli l atauksen aikana. GSM / GPRS - VERKON VAHVUUS Laite on yhteydessä GSM - verkkoon . GPRS - yhteyttä käytetään telematiikkaan. GPRS - yhteys on aktiivinen telematiikkatoimintoihin. GSM verkkovierailu käynnissä . Puhelin käyttää jotain muuta kuin kotiverk koa. Puheluiden ja paikannustietojen välitys veloitetaan verkkovierailusopimusten mukaan. Paikannustietojen välitys voi olla estetty automaattisesti. GSM - verkon vahvuus . Suurempi pylväsmäärä ja korkeammat pylväät tarkoittavat vahvempaa GSM - verkkoa. - Ne ljä pylvästä - korkea verkon vahvuus - Ei pylväitä - ei verkkoyhteyttä NÄYTÖN YLEISET SYMBOLIT Hätäpuhelu on aktiivinen . Hätäpuhelu on hätätoiminnon jälkeisessä tilassa. Paikannuspyynnöt ovat mahdollisia hätänumeroista. Seuranta on aktiivinen yh teen tai useampaan kohteeseen. / Kaatumishälytys on aktiivinen / epäonnistui. Automaattiset hätäsyklit ovat mahdollisia. / Langaton hälytys (lyhyen kantaman laite) on mahdollinen / epäonnistui. Ajastettu hälytys / tilannetarkistus on aktivoitu . Automaattiset hätäsyklit ovat mahdollisia. GPS/GNSS PAIKANNUKSEN TILA GNSS on aktiivinen . GNSS nukkuu . GNSS ei ole saatavilla . Viimeisimmän GNS S - paikan tarkkuus . Mitä enemmän pylväitä on sitä tarkempi on viimeisin GNSS - paikka . Mikäli pai kkatieto on yhtä minuuttia vanhempi, pylväät muuttuvat oheisen mukaiseksi viivapiirrokseksi. GNSS nukkuu, kun satelliittiyhteys on huono. NÄYTTÖ - /ÄÄNI - ILMOITUKSET YLEISET ILMOITUKSET Toiminto käynnissä . Toiminto on käynnissä. Ole hyvä ja odota. Yleinen virheilmoitus . Näytetään, kun jokin toiminto epäonnistuu. Esimerkiksi avustepuhelua soitettaessa, vaikka numeroa ei ole määritetty. Tällaista puhelua soitettaessa kuuluu samalla virhetoiminto - merkkiääni. SIM - virhe . Näytetään, jos laitteessa e i ole SIM - korttia tai PIN - kysely hylätään. Tällaista puhelua soitettaessa kuuluu samalla virhetoiminto - merkkiääni. Repäisy hihna on kiinnitetty . Näytetään, kun repäisy hihna n adapteri on kiinnitetty paikalleen laitteen takaosaan. Uudelleen yrittämisen tai hylkäyksen symboli näytetään, kun esim. RF - tunnistin on luettu ja tiedonsiirto epäonnistuu . Uudelleenyritys käynnistetään painamalla vihreää näppäintä ja hylätään painamalla punaista näppäintä. LATAUSILMOITUKSET Akun varaustaso on heikko . Näytetää n, kun akku pitää ladata (tai akku pitää vaihtaa uuteen). Samalla kuuluu heikko akun varaustaso - merkkiääni. Laite on kytketty laturiin . Latauksen aikana käytettävät asetukset otetaan käyttöön. Samalla kuuluu lataa - merkkiääni. Laite irrotettiin lat urista . Laitteen normaaliasetukset otetaan käyttöön. Laite on latauksessa, mutta akun varaustaso ei riitä laitteen käynnistämiseen . Akun varaustaso on liian alhainen latauksessa . Tämä symboli ilmestyy näytölle, kun tyhjää ja akkua ladataan ja laitett a yritetään käynnistään latauksen aikana. PUHELUIHIN JA VIESTEIHIN LIITTYVÄT ILMOITUKSET Normaali tuleva puhelu. Jos numero on tallennettu nimellä, näytetään tallennettu nimi. Muussa tapauksessa näytölle ilmestyy numero. Näytetään kunnes kunnes puhel uun vastataan tai se lopetetaan. (puheluun vastataan painamalla LÄHETÄ - painiketta). Avustepuhelun tai pyynnön lähetys aloitetaan . Paina hätänäppäintä ja pidä se painettuna niin kauan kuin oheinen kuvio näkyy näytöllä. Informaatioviestin lähettäminen . Samalla kuuluu viestin lähetys - merkkiääni. Avustepuhelun soittaminen . Näytetään kunnes puheluun vastataan. Puhelu on käynnissä. Näytetään puhelua yhdistettäessä. HÄTÄSYKLIN ALOITUSILMOITUKSET (NÄYTTÖ ON PÄÄLLÄ) Hätäsyklin aloitus (pitkä pa inallus): Hätä - ääniympäristö otetaan käyttöön. Paina hätänäppäintä ja pidä se pohjaan painettuna kunnes kaikki nuolet ovat muuttuneet mustiksi. Hätäsyklin aloitus (kaksi painallusta): Paina hätänäppäintä lyhyesti. Hätä - ääniympäristö otetaan käyttöön . Paina hätänäppäintä uudelleen, kun toinen palloista alkaa vilkkua. Hätäsyklin peruutusaika . Ajastimen laskuri näkyy näytön alareunassa. Ajastimen laskuri näyttää jäljellä olevan ajan, jolloin peruuttaminen on vielä mahdollista. Samalla kuuluu pe ruutus - merkkiääni. Hätäsykli on peruttava painamalla LOPETA - näppäintä ennen kuin laskurin aika loppuu. Repäisy hihna on kiinnitetty MUUT HÄTÄSYKLIN ALOITUSILMOITUKSET (NÄYTTÖ PÄÄLLÄ) Hätäsyklin peruutus . Näytetään heti hätäsyklin peruutuksen jälkee n. Hätäsykli on suoritettu . Näytetään kun hätäsykli loppuu tai kun se lopetetaan painamalla LOPETA - näppäintä. Hätäsyklin uudeelleenkäynnistys . Hätäsyklin numerot voivat olla tavallisia puhelinnumeroita. Ilmoitus näkyy näytössä, kun laite soittaa nu meroon uudelleen. Hätäsykli käynnissä . Laite on soittanut hätäpuhelut, mutta lähettää vielä viestejä. Viestin vahvistaminen tai paikan päivittäminen Älä liimaa metallitarraa tähän http://www. mouser.fi/S earch/Refin e.aspx?Key word=HHM 1517

Ansichten

 • 4171 Total der Ansichten
 • 3528 Website-Ansichten
 • 643 Embedded Views

Aktionen

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Kommentare

Anzahl teilen

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Einbettungen 2

 • 1 twig.futural.fi
 • 1 www.translatoruser-int.com